Държавата отказва информация за ваксината срещу Син език

Директорът на БАБХ и цялата агенция не съобщават името и лиценза
Екип на Биволъ

Испанска фирма, CZ Veterinaria, се опитва да спре процедурата по доставка на ваксина срещу „Син език“ серотип 4 с жалба до Комисията за защита на конкуренцията. Испанците входираха жалбата си срещу решението на Българската агенция по безопасност на храните да възложи доставката на ваксините на френската Merial. Това за пореден път поставя българското животновъдство в риск.

Поредния епизод от драма около доставката на ваксината срещу син език започна на 18.02. тази година, на връх годишнината на БАБХ. Тогава изпълнителният й директор проф. Пламен Моллов съобщи, че е подписан договор за доставка на имунологичен ветеринарен продукт за ваксинация срещу Син език серотип 4. Моллов обяви загадъчно, че продукта е произведен във Франция, без да съобщи името му. Не беше съобщена и фирмата доставчик на продукта. По-късно Дамян Илиев – ресоресн заместник директор на БАБХ уточни, че фирмата производител е Merial. Тя е част от фармацевтичния концерн Sanofi-Aventis. И Илиев, подобно на Моллов, упорито отказва да назове името на френския медикамент, който ще спасява от Син език българското животновъдство. Доставчикът също продължи да бъде анонимен. Под сурдинка се заговори, че това ще е фирма свързана с Огнян Донев – собственик на Sofarma.

Корупцията е по-страшна от болестите

Около ваксината има много неясноти. За справка производителят Merial разполага с ваксина срещу син език с централно европейски лиценз. Въпросната ваксина обаче е двувалентна – срещу два серотипа син език едновременно – съответно 2 и 4. Тя е приложима само за овце. Според европейската нормативна уредба, тази ваксина е неприложима у нас, защото в България е установен само серо тип 4. ЕК забранява ваксинацията срещу серотипове, които не причиняват заболявания в съответната държава. Освен това у нас ще бъдат ваксинирани и говеда. В обявената на 8 декември 2014 г. обществена поръчка за доставка на ваксина, официалния представител на Merial за България – САМ БС ЕООД не подава документи за участие. От фирмата представител дори стартираха процедура по обжалване на обявената от БАБХ поръчка. Жалбата им беше мотивирана с твърдението, че изискването ваксината да бъде приложима за овце и говеда е непреодолимо условие за ваксината на Merial. Освен това от САМ БС ЕООД се оплакват сами, че критериите на тръжната процедура може да ги покрие един-единствен доставчик – Аскпеп – ФАРМА ООД, представител на испанската CZ Veterinaria. Както вече Биволъ вече писа, тази лаборатория е единствения производител в ЕС на инактивирана моновалентна ваксина срещу Син език серо тип 4 – BLUEVAC-4 , който притежава лиценз за употреба на продукта на територията на съюза.

В свое решение под номер 72 от 28 01 2015 г. КЗК отхвърля жалбата на САМ БС ЕООД. От Комисията за защита на конкуренцията се позовават на факта, че критериите за избор на ваксина са съобразени с общоевропейските изисквания, приложени в родното законодателство. Към момента те се покриват само и единствено от продукта BLUEVAC-4. Още повече, за да изпълни изискванията на ЕК, Пламен Моллов изпраща на 11. 11. 2014 г уведомление до ГД „САНКО” (Генерална дирекция за здравеопазване и безопасност на храните към ЕК“) за това че „Прилагането на имунологичния ВМП продукт BLUEVAC-4 ще бъде съгласно одобрената от ЕК план за ваксинация.“ Този ваксинационен план е неразделна част от „Програма за надзор на болестта „Син език“ по преживните животни в Р. България през 2014-2015 г.“, одобрена от ЕК. На практика Моллов обявява пред ЕК, че ще се ваксинира с BLUEVAC-4.

След произнасянето на КЗК процедурата продължава и на 30. 01 се отварят ценовите оферти на допуснатите 2 фирми до този краен етап на процедурата. “Хювефарма” ЕАД на Кирил Домусчиев и Аскпеп – ФАРМА ООД. Допускането на Хювефарма ЕАД е проблематично, защото те не са предоставили лиценз за употреба на ваксината, която предлагат да доставят. Освен това имат и документални проблеми. Те искат ваксината да бъде придружена с неокончателен (карантинен) сертификат. На практика това означава сертификатите на ваксината да бъдат представени, след като тя вече е инжектирана по добитъка. А ако не е ефективна?

Тръжната комисия отхвърля предложението, с мотива че законът категорично не допуска подобен вариант. Когато Аскпеп – ФАРМА ООД остава единствен възможен доставчик от БАБХ предлагат да предплатят на 30% ваксините. Останалите 70% или над 3 200 000 лв. да бъдат изплатени 30 дни след доставката – когато ваксините вече са приложени. Доставчикът се съгласява със схемата на плащанията, но иска държавна гаранция за плащането на въпросните 3 милиона и 200 хиляди лева. Тогава БАБХ отказват подобна гаранция. Към 30 януари, когато страните преговарят, няма осигурено финансиране на доставката. Едва на 04.02 на редовно заседание на МС се приема решение за опускане на 4 625 000 лв. по бюджета на МЗХ. На 17. 02 „Държавен вестник“ в брой 13 обнародва постановление номер 26 от 10. 02. 2015 г. с което се одобряват допълнителните разходи за закупуване на ваксината за Син език.

Им

Има ли лиценз ваксината  срещу Син език?

Хронология на бюрократичните машинации

На практика пари за ваксини има чак след 17 февруари. По това време обаче процедурата за доставка на имунолугичния продукт е прекратена. Това се случва със заповед номер РД11-190 от 02.02 2015 г. на зам. Изпълнителния директор на БАБХ д-р Тенчо Тенев. С мотива че „Всички предложени оферти на отговарят на предварително заложените от възложителя критерии“. Проф. Моллов публично обявява по време на брифинг в БАБХ, че мотива за прекратяване е невъзможността на двете допуснати фирми да доставят ваксината до 10 март 2015 г. – заложения краен срок за доставка по процедурата. На 09. 02 2015 г. д-р Георги Янчев – управител на Асклеп – ФАРМА, уведомява БАБХ че фирмата е в състояние да достави ваксината на по късно от 4 седмици след сключването на договора и предплащането, защото производителя CZ Veterinaria има продукта в наличност. Към онзи момент испанската лаборатория разполага с 6 милиона дози – опаковани и придружени с аналитични сертификати за партидата, в съответствие със закона. Ако текстовете са на испански доставката ще се ускори с още 10 дни, поради спешността на ваксинацията, съобщава Янчев. За късмет на Асклеп – ФАРМА, CZ Veterinaria разполага с милиони дози, защото Румъния, Хърватия, Унгария, Испания и Португалия също са поръчали нейната ваксина срещу серо тип 4, като единствено възможна за прилагане в ЕС.

Ако договорът за доставка беше сключен в рамките на първата процедура, практически ваксината щеше да е в България не по-късно от 25 февруари. Моллов обаче обявява втора процедура на 16.02.2015 г.

Синият език се лекува “на тъмно”

На 17-ти в „Още от деня“ по БНТ1, с водещ Димитър Цонев, изпълнителният директор на БАБХ обявява, че вече има сключен договор за доставка на ваксина срещу син език. На следващия де в 11:00 ч., по време на брифинг в БАБХ Моллов съобщава, че ваксината е френска. Вече била произведена, опакована, етикетирана и щяла да отпътува от Франция към България на 27.02.2015 г. Държавният чиновник обаче отказва да съобщи името на ваксината преди 4 март. Твърди че има лиценз за употреба, но отказва да го покаже.

Документът е публичен и отдавна трябваше да бъде качен на страницата на БАБХ в интернет. На същата тази страница липсва и одобрената от ЕК програма за борба със синия език, в която комисията се съгласява да съфинансира на 50% ваксинацията. Подобна програма не е предоставена и на фермерските организации, които писмено са помолили БАБХ и МЗХ за нея. Остава открит въпроса коя фирма произвежда ваксина, за която не знае ще има ли пазар и реализация? Процесът за производство на подобен ВМП, по данни на БАБХ, са нужни поне 4 месеца или около 120 дни. Кога в Merial са знаели, че те са избрани да произведат ваксината за територията на България? От съобщението на Моллов, че е подписан договор, до брифинга, на който съобщава, че ваксината е произведена минават по-малко от 15 часа. Кога французите са овладели пространствено-времевия континуум и за 15 часа са успели да направят онова, за което на останлите производители им трябват поне 120 дни? Има ли професор Моллов отношение към това революционно откритие? Понеже още няма обявено име на продукта, ние ще го наречем „тайното френско чудо“.

За сега не е ясно как е етикетирано „тайното френско чудо“, защото проектите на текстове на български език, според закона се изготвят на базата на одобрената кратка характеристика на продукта, която е неразделна част от лиценза за употреба на медикамента.

В регистрите на БАБХ за лицензираните и разрешени за употреба ВМП обаче „тайното френско чудо“ не фигурира. Не откриваме и каквато и да е друга ваксина срещу Син език серотип 4 произведена от Merial. Към 21 02 2015 г. не откриваме лиценз за употреба на такава ваксина, произведена от Merial в регистрите на нито една от страните членки в ЕС, като и в централноевропейския регистър на Европейската лекарствена агенция. Изпълнителния директор Моллов разпорежда на ветеринарните лекари начало на ваксинацията с „тайното френско чудо“ , чрез заповед РД11-292 от 17. 02 2015 г. Заповедта трябва да се прилага от 01.03.2015 г. В приложената стандартна оперативна процедура за ваксинация изпълнителния директор продължава да държи в тайна името на ваксината, която ще се прилага. С тази заповед Моллов въвлича ветеринарните лекари в закононарушение, защото ЗВД в чл. 276 е категоричен, че у нас се прилагат само лицензирани за употреба ВМП, а „тайното френско чудо“ не попада към момента в тази категория. Отделно не е ясно с „тайното френско чудо“ ще се налага ли реваксинация. Моллов разпорежда със заповедта си до ветеринарните лекари такава, но пред медиите твърди, че ще се ваксинира еднократно, от което ще бъдат спестени пари.

Ясно е, че българското животновъдство може да стане отново жертва на корупция и бюрокрация. Прокуратурата няма да реагира за чиновническа безотговорност, както не го направи и при всички епидемии съсипали този бранш през последните години. Заради “тъмните” процедури, Биволъ съветва всички животновъди да приложат една стара рецепта за лекуване на Синия език от района на Странджа. Животните се затварят в напълно тъмен обор, или кошара и се държат така 3 дни. После се оправят. Може би тя ще помогне.

Процедурата в КЗК вижте тук.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also