“Тука има – тука нема” в РИОСВ Бургас: пуснаха без ОВОС нов строеж в Синеморец

Шефът Таня Манолова пренебрегнала мнението на експертите, че е нужен ОВОС
by Екип на Биволъ

Строеж на 10 сгради в границите на “Парк Странджа” е получил зелена светлина от РИОСВ-Бургас на 11.02.2015 с подписа на временно изпълняващия директор на РИОСВ-Бургас Таня Манолова. Тя е преценила, че инвестиционното предложение внесено от Росен Попадиин не се нуждае от ОВОС и го е съгласувала, въпреки противното мнение на експерти от регионалната дирекция, научи Биволъ.

Теренът, на който ще се строи попада в границите на Природен парк „Странджа” и в две защитени зони BG 0001007 „Странджа” за опазване природните местообитания и дивата флора и фауна и BG 0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици.

В  Решението БС–8–ПрОС/11.02.2015г., подписано от Таня Манолова се посочва като основание за да бъде съгласувано строителството Заповед № РД–01–36/06.01.2014г. на Кмета на Община Царево относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация.

riosv-burgas-popadiin-reshenie

За тези планове обаче не е провеждана изискващата се по закон процедура през РИОСВ–Бургас и те противоречат на закона. 

Решението на Манолова е подписано на 11.02.2015 г., но е оповестено на интернет страницата на РИОСВ-Бургас чак на 23.02.2015 г. далеч след 7 дневния срок заложен в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Биволъ потърси и.д. директора Манолова за коментар по телефона, но тя не пожела да вдигне телефона. След като все пак успяхме да се свържем с нея от друг телефон, който директорката не разпозна като наш, тя категорично отказа да даде каквато и да е информация, с обяснението, че не била опълномощена от началниците /МОСВ/ си за това.

За подобно съгласуване без ОВОС на строеж на вилно селище в района на Карадере миналата година беше отстранен бившият директор на РИОСВ Бургас Антоний Иванов. Манолова го замести на поста като и.д. МОСВ назначи конкурс за нов шеф, но той съвпадна с разгара на скандалите със строежите по Южното Черноморие и изборът не се състоя. Вместо това МОСВ обяви, че е започнала поредната проверка на работата на регионалната инспекция.


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

Кой е продал имоти, които са публична общинска собственост?

Най-скандално обаче е, че според картите, с които разполага РИОСВ, този имотът е публична общинска собственост. Няма как той да е минал в частни ръце без нарушение на закона, защото според Закона за защитените територии, Чл. 10. (1) Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост, и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична.

Заради подобна ситуация със собствеността РИОСВ-Бургас отказва да се произнесе по молбата за съгласуване на “Корк и Форк” на дъщерята на Неделчо Гинин. Чак след като се случи скандала с дюните и бетона в Синеморец, бургаската екоинспекция спря строежа на “Корк и Форк” и даде на прокуратурата всички сделки със земя публична общинска собственост в границите на Парк Странджа. Абсурдът на законите в избирателна употреба от чиновниците е, че за инвестиционното предложение на Попадиин върху земя публична общинска собственост е издадено съгласуване. Биволъ пита всички отговорни институции в държавата, дали това е достатъчно основание за административна корупция?

Така излиза, че в рамките на два месеца един и същ държавен служител е подходил с различен аршин към два обекта в едни и същи защитени територии: единият е съгласуван и пуснат без ОВОС, другият не е съгласуван и е впоследствие е спрян, защото няма ОВОС.

Проверка на Биволъ в имотния регистър показа, че собствеността на терена тъне в мистерия. Той е образуван от сливането на няколко имота в кв. 35 в Синеморец: УПИ І-333,УПИ ІІ-404,УПИ ІІІ-406,УПИ ІV-407 и УПИ V-408. За тях няма никакви данни как са придобити от сегашните собственици: Росен Попадиин и руската гражданка Галина Кебенкова. В личните им партиди в Имотния регистър изобщо няма отбелязване за сделки с тези терени. Единственото вписване е за прехвърляне на право на строеж от Попадиин и Кебенкова на две фирми: “Синеморец Пропърти” ООД на руснаците Андрей Юдин и Алексей Голяев, и “Нюма ООД” на Стефан Попадиин. Още по-загадъчно е, че няма никаква следа от тези имоти и по партидата на Община Царево.

“Тука има – тука нема” в РИОСВ Бургас: пуснаха без ОВОС нов строеж в Синеморец“Тука има – тука нема” в РИОСВ Бургас: пуснаха без ОВОС нов строеж в Синеморец“Тука има – тука нема” в РИОСВ Бургас: пуснаха без ОВОС нов строеж в Синеморец

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also