Acta

В деловодството на Народното събрание е внесено становище на Гражданска инициатива „Не на АСТА“ относно приетия на първо четене Закон за хазарта. То е адресирано до министър-председателя Борисов с копие до председателя на парламента Цецка Цачева.

Както съобщи Биволъ, в гласувания на 2 февруари 2012 законопроект има опасен законодателен прецедент. В Член 22. точка 13 се дават правомощия на изпълнителната власт в лицето на държавна комисия да филтрира сайтове и да спира достъпа на интернет потребителите до тях.

„Приетата разпоредба е недопустима, недемократична и противоконституционна, тъй като разрешаването на органи на изпълнителната власт да контролират и преценяват естеството и съдържанието на информацията, която българските граждани могат да обменят в Интернет, нарушава основни човешки права и граждански свободи.“ – пише в становището на Гражданска инициатива „Не на ACTA“.

Авторите подчертават, че този член противоречи както на българската Конституция, така и основни европейски документи, сред които Хартата на основните права на Европейския съюз.

Цитирано е решение на Съда на Европейския съюз (Решение1 по Дело С-70/10, обявено на 24.11.2011 г.) с което интернет филтрирането се определя като нарушение на общностното законодателство в сферата на основните човешки права, информационното общество, личните данни и интелектуалната собственост.

От „Не на АCTA“ предлагат друга редакция на Член 22 точка 13, според която Комисията по хазарта „извършва мониторинг на сайтове, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили разрешения по този закон.”

Пълният текст на становището е публикуван на сайта на Гражданската инициатива „Не на АCTA“

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet