vunshno

Преди изборите Външно министерство направи огромен гаф, изпускайки в Мрежата файл с 36000 адреса в България на сънародници, живеещи постоянно в чужбина. Това  е най-големият известен до момента теч на лични данни от официална институция. Скандалът, за който Биволъ пръв писа, беше признат с половин уста , но не доведе до оставки и поемане на отговорност. МВнР се оправда с технически проблем и дори не се извини на потърпевшите.

„Грешката е факт, станалото – станало… За съжаление, имахме проблем с качването на този сайт“ – каза Светлан Стоев, посланик „Специални поръчения“ в МВнР на специална пресконференция на МВнР

„Станалото – станало“, но и Чупи – купи“…

В отговор сънародниците ни се организират във Фейсбук и обсъждат ответни действия. На дневен ред е предложение за извънсъдебно споразумение с държавата, в което се иска тя да заплати застраховки за жилищата, СОТ и семейни застраховки злополука за следващите 10 години на всеки потърпевш от нарушаването на Чл. 5 от Закона за личните данни. Предлага се засегнатите, които възнамеряват да си търсят правата по съдебен път, да изпратят такова писмо до Външно министерство с копие до ресорния министър за българите в чужбина Симеон Дянков и до Комисията за защита на личните данни.

Писмата трябва да се изпращат като препоръчани с обратна разписка или да се внесат с входящ номер в дипломатическите ни мисии или в самото Външно министерство, за да имат юридическа тежест при евентуален съдебен процес – коментираха пред Биволъ юристи.

Пълният текст на проектописмото :

Образец:

От

Трите имена
ЕГН
Постоянен адрес в България
Адрес за кореспонденция в чужбина

До:
Г-н Николай Младенов
Министър на външните работи

Копие до:
Комисия за защита на личните данни
Г-н Симеон Дянков, Министър на финансите, ресорен министър за българите в чужбина

ПОКАНА

за извънсъдебно споразумение

Уважаеми г-н Министър,

С изненада и огорчение научих, че на 8-ми октомври 2011 г. повереното Ви министерство е допуснало постоянният ми адрес в България да стане обществено достояние, което е нарушение на чл. 5 от Закона за защита на личните данни.

Считам, че това действие накърнява моята лична безопасност и безопасността на моето имущество, за което Министерството на външните работи носи отговорност.

Каня МВнР да се съгласи на извънсъдебно споразумение, по силата на което да поеме ангажимент да възстанови на базата на представени фактури следните разходи, които ще бъдат направени от мен за следващите 10 години:

– годишна застраховка на жилището, чийто постоянен адрес е оповестен, включително застраховка срещу кражба на вещи от жилището на стойност до ….. лева;

– инсталация и годишна такса за СОТ система за жилището, чийто постоянен адрес е оповестен;

– годишна застраховка злополука, покриваща имуществени и здравни щети от вандалско и/или криминално нападение срещу мен и членовете на моето семейство;

Освен гореизложеното, имам претенции за изплащане на еднократно обезщетение за морални щети в размер на ….. лева.

Уважаеми г-н Министър, надявам се МВнР да прояви разум и прагматичност и да спести разходите за съдебни разноски, тъй като при отказ възнамерявам да търся правата си чрез българския съд.

С уважение,

Фейсбук група: 

https://www.facebook.com/groups/136525779786363/

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet