Във връзка с изясняване на истината около Странджа и проектите, които се случват там сега, ние от БФБ бихме искали да заявим следното:

В момента Дирекцията на Природен парк (ДПП) „Странджа“ изпълнява проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” чрез Оперативна програма “Околна среда“, който е 3 годишен и е на стойност 7 821 000 лв.

Този проект не е за изработване на План за управление (въпреки твърденията на министър Михайлова, повторени и от министър Терзиева).

Този проект има обявени десетки обществени поръчки, но Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) не е кандидатствала за нито една от тях (подробна информация за обявените позиции може да видите тук: http://www.strandja.bg/BG/procurement.html)

БФБ не е изпълнявала никаква дейност по този проект, независимо че вече 20 години инвестира усилия и средства в района, в работата на самата Дирекция и в помощ на устойчивото развитие на местните хора.

До колкото ни е известно няма природозащитна организация, която да изпълнява поръчка, възложена в рамките на този проект, но за подробности за обявените поръчки и спечелилите фирми може да се поиска подробна справка от ДПП „Странджа“.

Така че кой и как разпределя 7,8 млн.лева е въпрос, който трябва да бъде зададен на ДПП Странджа, Изпълнителната агенция по горите (на чието пряко подчинение е ДПП) и МОСВ, като управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“, която дава средствата. БФБ няма нищо общо с така спекулативно представения проект, а поканата ни за среща за прилепите (организирана в рамките на две от поръчките, обявени по проекта на ДПП), на която дори нямахме възможност да се включим, е предизвикана единствено от факта, че 20 години активно работим в района на Странджа.

Екипът на БФБ продължава работата по Плана за управление на парка за своя сметка и доброволно, поради ангажиментът към опазването на Странджа, съвместната работа през годините с Дирекцията и другите партньори в района. Г-н Петко Цветков, който отговаря за актуализацията на Плана, продължава работата си по този изключително важен документ без да получава възнаграждение в момента.

Единствено в периода януари 2011 – април 2012 в рамките на проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван съвместно от БФБ, ДПП Странджа, Директорат за управление на природата на Норвегия и Националният комитет по програмата „Човекът и биосферата“, екип от учени извърши допълнителни проучвания на територията на Парка за осъвременяване на наличната информация и бяха проведени редица срещи с институциите и местните хора от парка.

Надяваме се, че следващият път когато ни обвинят как си поделяме едни милиони, поне ще ни попитат дали имаме сестра.

С уважение: Радостина Ценова,

координатор на БФБ за района на Южното Черноморие и Странджа – 0896 798908

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet