Сотир Цацаров излъга eтичната комисия на ВСС

Екип на Биволъ

Вчера Дневник публикува стенограмата от изслушването на кандидата за главен прокурор съдия Сотир Цацаров в етичната комисия на ВСС. Магистратът – фаворит на властта отговаря на въпросите зададени в сигнала на журналистите от Биволъ Атанас Чобанов и Асен Йорданов, които са подробно описани в серия от разследвания за имотите на семейство Цацарови (линк към стенограмата тук).

Един от въпросите поставени от Биволъ е кога и колко данък за прехвърляне на имот е заплатила Меглена Цацарова за имотна сделка изповядана на симулативна цена от 1000 лв, или 120 пъти по-ниска от реалната цена. Въпросът е важен, защото ако се окаже, че тя не е платила данък върху реалната сума в деня на самата сделка, тя подлежи на глоба по Чл. 125 от Закона за местните данъци и такси.

Цацаров признава пред магистратите от етичната комисия, че сделката е вписана на симулативна цена. Той не вижда нищо укоримо в този факт. Твърди обаче, че данъкът е внесен върху реалната цена и то на датата, на която е осъществена сделката:

Г-н Цацаров: При това положение възниква следният въпрос, който беше задаван многократно. Каква е сумата, която е платена като местен данък. Сумата, която е платена като местен данък, аз съм представил удостоверение, отвънка в чантата ми, то е в оригинал, от служба “Местни данъци и такси” на община Марица, е в размера, който е, разбира се, за закупената от нея ½ идеална част, казах, не мога да отговарям за другия купувач, нито за продавачите, е в размера, който съответства на действителната цена – такава, каквато е посочена в декларацията ми пред Сметната палата. Поставен беше и още един въпрос – дали не съм посочил тази цена и дали не са внесени местни данъци в този размер в момента, в който към момента на задължението за деклариране не е станало известно, че едната сделка е проблемна. Не е така, внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките. Само в удостоверението, което е представено, са посочени дати, мисля, че 5 февруари или ден по–късно, но мисля, че това е датата на осчетоводяване в служба “Местни данъци и такси” на община Марица. (курсивът е на редакцията).

Факт е, и това беше съобщено в първата публикация по темата на Биволъ, че в декларацията си пред Сметната палата за 2008 г. (подадена през 2009 г.) Сотир Цацаров е записал действителната продажна цена. Декларацията може да бъде видяна тук.

Следното твърдение обаче е чиста лъжа: “Поставен беше и още един въпрос – дали не съм посочил тази цена и дали не са внесени местни данъци в този размер в момента, в който към момента на задължението за деклариране не е станало известно, че едната сделка е проблемна. Не е така, внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките.

Документът, който Цацаров държи “отвънка в чантата” и който е публикуван на сайта на ВСС е категоричен. В справката от служба Местни данъци и такси на община “Марица” черно на бяло е записано, че на датата на сделката за овощната градина са внесени само 10 (десет) лв. местен данък (линк към документа в сайта на ВСС тук). Чак две години по-късно, на 26.02.2010 г. е довнесен остатъкът от 1181 лв, като са начислени и наказателни лихви. Освен това данъкът за имота не е бил уреден при декларирането му пред Сметната палата в началото на 2009 г., а цяла година по-късно.

Capture_decran_2012-12-18_a_20.32.48

Capture_decran_2012-12-18_a_20.33.06

Двете плащания на стойност 1157,87 лв., които фигурират в справката са за съвсем друг имот и това лесно се доказва с документи от имотния регистър. По-долу е дадена доказателствената част, която е добре да се проследи с калкулатор в ръка.

Както Биволъ вече писа, не е ясно дали щеше да се стигне до плащането на пълната стойност на данъка, ако овощната градина купена от Цацарова не се беше оказала с неуредени вещни права и не се водеше дело за разваляне на сделката и връщане на парите. Не е толкова лесно да се докаже в съда, че за имота са дадени реално 120 000 лв, след като е платен данък върху 1000 лв.

Не е ясно защо Етичната комисия приема на вяра твърдението на Сотир Цацаров, че “внасянето е осъществено на датата, на която са осъществени сделките”. Защо магистратите просто не са погледнали какво пише в самата справка? И какво щеше да се случи, ако бяха проверили точните цифри?

Както и да се върти и усуква в обясненията от тук нататък, документът от община “Марица” е неоспорим и уличава Цацаров в лъжа пред институцията Висш съдебен съвет. Твърдението му, че внасянето на данъка “е осъществено на датата, на която са осъществени сделките” просто не е вярно.

Същата институция малко по-късно ще излезе с официално становище, че Сотир Цацаров “притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избран и да изпълнява длъжността “Главен прокурор на Република България”.

Доказателствена част

Колко данък е трябвало да внесе Цацарова, колко е внесла и кога го е внесла?

В съдебно решение на ОС-Кърджали е записано, че “действителната цена на сделката е в размер на сумата 60 921 евро (или 119 151,11 лв. по Централния курс на БНБ към датата на плащането)”.

Частта на нотариус Цацарова следователно е 59575,56 лв. Върху тази сума в деня на сделката тя е трябвало да внесе данък от 2% или 1191,51 лв.

Точно това тя не е направила, а е внесла само 10 лв, или 2% от 500 лв. нейната част от “симулативната” цена от 1000 лв.

Две години по-късно, на 26.02.2010 г. Цацарова внася останалите 1181 лв., като плаща и дължимата по закон лихва от 332.93 лв. В справката на община Марица това ясно е посочено: лихвата е за периода от 04.02.2008 когато е извършена сделката с имота, до датата на плащането.

Две овощни градини и апартамент купени в един ден

Сотир Цацаров вероятно е разчитал “номера да мине” тъй като в справката на една и съща дата: 05.02.2008 са отбелязани общо три плащания към общината за данък придобиване на имущество: две от тях са на стойност 1157,87 лв и едно на стойност 10 лв.

Тези плащания за 1157,87 лв. обаче не са за овощните градини, а за апартамент с част от дворно място придобити от Меглена Цацарова на същата дата.

От имотния регистър се вижда, че на датата 4-ти февруари 2008 г. са изповядани три сделки с купувач Меглена Цацарова. Те са записани с поредни номера в книга Прехвърляния на Агенцията по вписванията – Пловдив:

1. 3/10 ид. части от дворно място с площ 220 КВ.М., заедно с апартамент с площ от 83,49 кв.м. и изба, купен от адвоката Иван Георгиев Бояджиев, който е съпруг на нейната приятелка и колежка Адела Кац. Прехвърлянето е описано с номер от входящ регистър 126 от 04/02/2008. Акт 28, Том 6, Номер от дв. входящ регистър 1707 от 2008 г. в АВ-Пловдив. Декларираният материален интерес е 57891,93 лв.

2. Овощна градина от 2,899 дка (Имот № 031005 в землището на с.Костиево), Номер от входящ регистър 125 от 04/02/2008, Акт 27, Том 6, Номер от дв. входящ регистър 1706 от 2008 г. Меглена Цацарова и Адела Кац купуват всяка по 1/2 от имота. Декларираният материален интерес е 1000 лв.

3. Овощна градина от 2,901 дка (Имот № 031005 в землището на с.Костиево), Номер от входящ регистър 123 от 04/02/2008, Акт 26, Том 6, Номер от дв. входящ регистър 1705 от 2008 г. Меглена Цацарова и Адела Кац купуват всяка по 1/2 от имота. Декларираният материален интерес е 1000 лв.

Capture_decran_2012-12-18_a_22.33.12

Сотир Цацаров е декларирал апартамента и дворното място пред Сметната палата за 2008 г., като е вписал поотделно за себе си и за съпругата си половината от стойността им на позиции 5,6,7 и 8 в графа Недвижимо имущество. Декларацията може да бъде видяна тук. Общата цена е 115782 лв. (57303+57303+588+588). Това означава, че материалният интерес деклариран в Агенцията по вписванията не е в лева, а в евро.

Данъкът от 2% върху 115782 лв. е 2315,64. Разделен на две дава точно 1157,82 лв. А двете плащания на Меглена Цацарова, осчетоводени на 06.02.2008 са за 1157,87 лв. Разликата е само 5 стотинки.

Няма как плащанията от 1157,87 лв да са за овощните градини, защото разликата е цели 33 лева (1191 лв. – 1157,87 лв.) Не е възможно общината да калкулира такава голяма разлика в полза на данъкоплатеца. Освен това, ако Цацаров претендира, че двете вноски по 1157,82 лв. са за овощните градини, то остава въпросът за какво са платени тези 10 лв. на същата дата? Единственият възможен отговор е: за апартамента. Във всички случаи Меглена Цацарова трябва да бъде глобена за укриване на реалната цената на сделката съгласно чл. 125 от Закона за местните данъци и такси:

Чл. 125. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d