В платформата за анонимно споделяне Болканлийкс изтече заданието на Фонда за гарантиране на влоговете към одитните компании за прочутия доклад за източването на КТБ.

Докладът в момента се намира в секретното деловодство на Народното събрание и до него имат достъп само депутати.

Депутатът от ГЕРБ Методи Андреев, който е част от групата за натиск за разсекретяване на доклада днес изрази съмнение, че заданието съдържа нужните изиксвания. Според него най-важното е от „Аликс Партнърс“да бъде поискано и възвръщане на изнесените от КТБ пари и капитали.

„Няма яснота дали Фондът за гарантиране на влоговете е поставил такава задача на фирмата. Явно става дума за сгрешено задание, без да има яснота дали от некадърност или от други съображения се е действало по този начин. Тази втора част – откриването и връщането на източените по незаконен начин средства, е тежко компрометирана.“ – каза Андреев пред Фактор.бг

От текста на заданието става ясно, че от изпълнителят все пак се иска нещо подобно, а именно:

да получи и приведе в действие временни разпореждания (в подкрепа на вътрешни искове и чуждестранни производства, включително заповеди за замразяване на активи и за претърсване , и за прилагане на решенията в различни юрисдикции.

Ето и самите задачи в превод от английски извършен от Биволъ. Съдейки от заданието докладът би трябвало да е интересно четиво, но ограничението да бъде виждан само от народните представители не позволява да се направи независима експертна оценка дали заданието е било изпълнено. Пълният текст на заданието може да бъде видян тук.

Capture 2016-02-24 à 17.33.25

 1. Да препоръча/осигури активни мерки за да се минимизира рискът от по-нататъшно прахосване на активи.
 2. Да изработи и изпълни предварително одобрен план за съдебно производство в различни юрисдикции с цел упражняване на законов контрол (включително чрез собственост или по друг начин) и физически контрол над активите чрез съдилищата или други компетентни органи (включително, но не само от прокурори, органи на властта, които се занимават с пране на пари и други) в зависимост от конкретния случай, и след това да се използват съществуващите законни методи в съответната юрисдикция за да се установи контрол, където е уместно, и да се осигури възможно най-голямо възстановяване (на активите) в полза на кредиторите. За да издържат в съда, всички дейности трябва да бъдат извършени при придържане към всички приложими законови и етични насоки за събиране на доказателства от голям брой юрисдикции. Този план трябва да съдържа и анализ на разходите и приходите и да предостави оценка за вероятността за успех и оценка на бюджета.
 3. Да получи и приведе в действие временни разпореждания (в подкрепа на вътрешни искове и чуждестранни производства), включително заповеди за замразяване на активи и за претърсване, и за прилагане на решенията в различни юрисдикции.
 4. Да се направи преглед на редовните разходи в сравнение с ползите от продължаване на действията.
 5. Да се установи връзка и сътрудничество с международни банкови регулатори, прокурори и други съответни компетентни органи.
 6. Да се сътрудничи с прокуратурата и при поискване да се възлага на нейните служители да действат като експертни свидетели.

III Обхват на работата по проекта

Избраният кандидат трябва:

 1. Про-активно да установи:
  • Активи придобити със средства на самата банка
  • Бенефициенти (отделни хора или юридически лица, и др.), които притежават или държат активи по 1.1 и да събере достатъчно доказателства, че са придобити със средства на банката и са предоставени на бенефициентите или директно или чрез верига от междинни субекти или юридически лица
  • Заеми/транзакции проведени при нарушение на приложимото законодателство и стандартни практики на банковата индустрия, например към свързани лица и компании, без търговска изгода за КТБ, включително, но не само:

Липса на обезпечение или липса на достатъчно обезпечение

Първоначално предоставено обезпечение, което по-късно е заличено чрез измама

Фалшифициран/фалшив кредитен риск или фалшифицирана/фалшива пълна оценка на кредитен риск с цел да се „легитимират“ клиенти

Отпуснати на свързани лица и компании, и

Отпуснати при правила и условия, които се отклоняват от стандартните пазарни правила и условия

1.4 Липса на адекватни практики или непридържане към практики, което води до използване на високорискови практики

1.5 Случаи при които банката се е занимавала с (или е била използвана за) пране на пари

1.6 Съмнителни и неравнопоставени договори със свързани лица и компании

1.7 Транзакции на банката или на бенефициенти по 1.2 или на техни посредници, които не са включени в балансовия отчет, включително, но не само, с цел да изкуствено повишаване на  базовите стойности на активите

1.8 Съмнителни транзакции с чуждестранна валута

1.9 Съмнителни/грешно оценени трансакции на акционери и „собствени“ акции или търгуване на капитал

1.10 Други съмнителни транзакции

1.11 Кражба/изнасяне на материална собственост и пари в брой, други съмнителни транзакции с пари в брой

1.12 Нехайство от страна на одитор (и)

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

This post is also available in: English