В платформата за анонимно споделяне Болканлийкс изтече заданието на Фонда за гарантиране на влоговете към одитните компании за прочутия доклад за източването на КТБ.

Докладът в момента се намира в секретното деловодство на Народното събрание и до него имат достъп само депутати.

Депутатът от ГЕРБ Методи Андреев, който е част от групата за натиск за разсекретяване на доклада днес изрази съмнение, че заданието съдържа нужните изиксвания. Според него най-важното е от „Аликс Партнърс“да бъде поискано и възвръщане на изнесените от КТБ пари и капитали.

„Няма яснота дали Фондът за гарантиране на влоговете е поставил такава задача на фирмата. Явно става дума за сгрешено задание, без да има яснота дали от некадърност или от други съображения се е действало по този начин. Тази втора част – откриването и връщането на източените по незаконен начин средства, е тежко компрометирана.“ – каза Андреев пред Фактор.бг

От текста на заданието става ясно, че от изпълнителят все пак се иска нещо подобно, а именно:

да получи и приведе в действие временни разпореждания (в подкрепа на вътрешни искове и чуждестранни производства, включително заповеди за замразяване на активи и за претърсване , и за прилагане на решенията в различни юрисдикции.

Ето и самите задачи в превод от английски извършен от Биволъ. Съдейки от заданието докладът би трябвало да е интересно четиво, но ограничението да бъде виждан само от народните представители не позволява да се направи независима експертна оценка дали заданието е било изпълнено. Пълният текст на заданието може да бъде видян тук.

Capture 2016-02-24 à 17.33.25

 1. Да препоръча/осигури активни мерки за да се минимизира рискът от по-нататъшно прахосване на активи.
 2. Да изработи и изпълни предварително одобрен план за съдебно производство в различни юрисдикции с цел упражняване на законов контрол (включително чрез собственост или по друг начин) и физически контрол над активите чрез съдилищата или други компетентни органи (включително, но не само от прокурори, органи на властта, които се занимават с пране на пари и други) в зависимост от конкретния случай, и след това да се използват съществуващите законни методи в съответната юрисдикция за да се установи контрол, където е уместно, и да се осигури възможно най-голямо възстановяване (на активите) в полза на кредиторите. За да издържат в съда, всички дейности трябва да бъдат извършени при придържане към всички приложими законови и етични насоки за събиране на доказателства от голям брой юрисдикции. Този план трябва да съдържа и анализ на разходите и приходите и да предостави оценка за вероятността за успех и оценка на бюджета.
 3. Да получи и приведе в действие временни разпореждания (в подкрепа на вътрешни искове и чуждестранни производства), включително заповеди за замразяване на активи и за претърсване, и за прилагане на решенията в различни юрисдикции.
 4. Да се направи преглед на редовните разходи в сравнение с ползите от продължаване на действията.
 5. Да се установи връзка и сътрудничество с международни банкови регулатори, прокурори и други съответни компетентни органи.
 6. Да се сътрудничи с прокуратурата и при поискване да се възлага на нейните служители да действат като експертни свидетели.

III Обхват на работата по проекта

Избраният кандидат трябва:

 1. Про-активно да установи:
  • Активи придобити със средства на самата банка
  • Бенефициенти (отделни хора или юридически лица, и др.), които притежават или държат активи по 1.1 и да събере достатъчно доказателства, че са придобити със средства на банката и са предоставени на бенефициентите или директно или чрез верига от междинни субекти или юридически лица
  • Заеми/транзакции проведени при нарушение на приложимото законодателство и стандартни практики на банковата индустрия, например към свързани лица и компании, без търговска изгода за КТБ, включително, но не само:

Липса на обезпечение или липса на достатъчно обезпечение

Първоначално предоставено обезпечение, което по-късно е заличено чрез измама

Фалшифициран/фалшив кредитен риск или фалшифицирана/фалшива пълна оценка на кредитен риск с цел да се „легитимират“ клиенти

Отпуснати на свързани лица и компании, и

Отпуснати при правила и условия, които се отклоняват от стандартните пазарни правила и условия

1.4 Липса на адекватни практики или непридържане към практики, което води до използване на високорискови практики

1.5 Случаи при които банката се е занимавала с (или е била използвана за) пране на пари

1.6 Съмнителни и неравнопоставени договори със свързани лица и компании

1.7 Транзакции на банката или на бенефициенти по 1.2 или на техни посредници, които не са включени в балансовия отчет, включително, но не само, с цел да изкуствено повишаване на  базовите стойности на активите

1.8 Съмнителни транзакции с чуждестранна валута

1.9 Съмнителни/грешно оценени трансакции на акционери и „собствени“ акции или търгуване на капитал

1.10 Други съмнителни транзакции

1.11 Кражба/изнасяне на материална собственост и пари в брой, други съмнителни транзакции с пари в брой

1.12 Нехайство от страна на одитор (и)

Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

281 еднократни данъкоплатци за 2018 г. са осигурили до този момент 5117 €.
708 активни месечни данъкоплатци осигуряват 3380 € месечнo.
12 активни годишни данъкоплатци осигуряват сумата от 1440 € годишно

Аз поддържам Биволъ >>

This post is also available in: English