Държавата v/s Банев – 1:0

Евгения Джорджева

Capture_decran_2012-09-20_a_17.35.21

Държавата постепенно започва да взема превес във войната за „Хелио тур С”, която олигархът Николай Банев й обяви „до кръв”, както Биволъ вече писа. След години протакане, отлагане и прехвърляне по различни инстанции най-после през последните седмици съдилищата взеха няколко решения в защита на обществения интерес.

Преди дни Бургаският окръжен съд отхвърли с Решение 985/2012 г. окончателно жалбата на Баневи срещу публичната продан на къмпинг „Градина”, част от активите на Хелио тур С” АД, с което дава възможност на държавата  да си получи парите от продажба на златни имоти по Южното Черноморие, осъществена преди цели 12 години. Съдът постановява:

“ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Приват турист” ООД гр.С. – длъжник, и на „Хелио тур С” АД гр.С. – ипотекарен длъжник по изп.д.№ 00309/2011 г. по описа на ЧСИ Т. К. с район на действие – района на Окръжен съд Бургас, за спиране на производството по ч.гр.д.1001/2012 г. по описа на БОС на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”

История

Според предишното ни разследване, Николай Банев се сдобива с туристическите имоти край Созопол, преди това собственост на държавното  „Хелио тур С” АД, през 2000 г. Договорът е сключен между контролираната от него фирма „Приват турист” ООД   и Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/. По силата на този договор Банев закупува 61 512 акции, представляващи 40% от капитала на „Хелио тур С” при цена от 11.40 щ. д. за една акция.  Той получава и правото на същата цена да изкупи и останали акции на дружеството, след като изтекат сроковете по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОП/ за обезщетяване на реститути. По онова време дружеството притежава множество туристически обекти, между които къмпинг „Градина”, комплекс „Каваци”, къмпинг „Каваци”, къмпинг „Златна рибка”, къмпинг „Веселие”, къмпинг „Черноморец”,  ресторантите „Винарска изба”„Механа”, „Хоризонт”  и др. Всичко това е продадено на олигарха за  символичните 700 000 долара, като 10%, или 70 000 долара трябва да се заплатят веднага, а останалите 630 000 щ.д. – на две части. Договорът предвижда и още едно улеснение за купувача – 40% от цялата сума, или 252 000 щ.д. той трябва да заплати в пари, а другите 60% с компесаторни инструменти – т.е. бонове от масовата приватизация.

Така през 2000 г. Николай Банев получава 505 дка от най-апетитните туристически имоти  по Южното Черноморие само срещу 70 000 щ. д. Олигархът отказва да плати останалата сума и цели 12 години държавата не успява да се пребори с него, за да получи дължимото. През това време той пълноценно използва имотите, без да прави сериозни инвестиции, без дори да плаща местните данъци и такси за тях, но пък ги застроява с незаконни постройки.

Търгът за къмпинг „Градина”

Преди 8 години АПСК завежда съдебен иск за неизпълнение на приватизационния договор. Печели и на трите инстанции. Държавата предявява претенции само за неизплатените по продажбата суми, които с дължимите през години лихви възлизат на 1 600 000 лв. За нейното събиране са образувани 2 изпълнителни дела.  През пролетта на 2012 г. частният съдебен изпълнител  Тотко Колев продава на търг къмпинг „Градина” за 1 700 000 лв. Сумата веднага е депозирана от купувача „Камп интернешънъл”ООД, но сделката е  стопирана от Банев, който обжалва търга с мотива, че са допуснати процесуални нарушения и „престъпни обстоятелства” при провеждането му. Започват поредните съдебни въртележки. През юли магистратите от Бургаският окръжен съд отхвърлят жалбата на Банев като недопустима,. През октомври Бургаският апелативен съд връща делото в окръжния, противно на установената практика и на решенията на Върховния касационен съд. Някои от магистратите сигнализират и за оказан върху тях натиск.

Най-после на 29 октомври окръжният съд в Бургас излиза с решени в полза на Агенцията по приватизация , което не подлежи на обжалване.

Кредиторите

Депозираните 1 700 000 лв. вече могат да бъдат усвоени от държавата. Но преди това от тази сума ще трябва да бъдат приспаднати дължимите от години  данъци и такса смет. Остатъкът ще се разпределя между кредиторите. Първият по ред сред тях е АПСК. След като държавната агенция получи вземанията си, ще бъдат удовлетворявани претенциите на физическите лица,  които са осъдили „Хелио тур С” за пропуснати ползи по реституционни дела и са се присъединили към изпълнителното дело. За тях обаче пари едва ли ще останат, опасяват се юристите.

При положение, че къмпниг „Градина” е продаден за 1700 003 лв., има вероятност претенциите на държавата да бъдат напълно удовлетворени. Ако това не стане, законът изисква частният съдебен изпълнител да продължи да продава имоти на „Хелио-тур-С”.

С продажбата на къмпинг „Градина” опашката от кредитори, които ще чакат своите вземани от туристическото  дружество, се удължава. „Хелио тур С” е отдало под наем временните обекти в къмпинга без да ги впише в Службата по вписвания в Бургас  и е поискало авансово наемите за сезон’2013.  Сега наемателите ще бъдат отстранени от обектите и ще се превърнат в поредните кредитори на „Хелио тур С”. За да получат обратно парите си, те ще трябва години да водят съдебни битки с неясен край. Защото, според запознати, дълговете на „Хелио тур С” АД са повече от активите.

Незаконно строителство

През миналата седмица още една съдебна инстанция не удовлетвори пертенциите на Банев и негови приближени.Този път решението на съда се отнася до незаконно строителство и нежелание то да бъде доброволно премахнато.

Само  в къмпинг „Каваците” от РДНСК са установени 7 незаконни постройки, които според специалисти, са издигнати през последните 3-4 години. За четири от постройките – ресторант „Емона”, „Кръгла дискотека”  и две обслужващи сгради има решения за събаряне от Бургаския окръжен съд, но се оспорват и продължават да чакат решението на ВАС.   Три от тях – масивна сграда с дървен навес, масивен санитарен възел и „Снек – бар Каваци” са с влезли сила заповеди да събаряне и са премахнати принудително през пролетта на 2012 г.

Историята за незаконното строителство на Николай Банев не е нова. Заповедта за премахването на снек – бар „Каваци” например е издадена от РДНСК още през лятото на 2010 г. Обжалвана и потвърдена от Бургаският административен съд, после прехвърлена във Върховния административен съд,  тази заповед е разнищвана в продължение на две години. Влиза в сила през на 21 февруари 2012 г. и след като дружеството отказва доброволно да събори сградата е насрочено принудително премахване. Изпълнителният директор на „Хели тур С”  Блага Брайнова лично е възпрепятствала премахването, за което са й наложени глоби с наказателно постановление.  В такива случаи законът предвижда санкция от 1000 до 5000 лв. Предвид това, че санкциите не са наложени на дружеството, а лично на Блага Брайнова съдът е проявил снисходителност и тя ще трябва да плати само 2 глоби от по 1000 лева.

Банев – фигура на “българската организирана престъпност”

Името на Николай Банев фигурира и в дипломатически доклад на посланик Пардю за българската организирана престъпност от 2005 г., изтекъл в Wikileaks, където за него е отбелязано следното:

“M. (C) КОРПОРАЦИЯ АКБ. КОРПОРАЦИЯ АКБ ръководена от НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ (български гражданин, роден на 16-ти август 1959 г.), участва главно в приватизацията на държавни производства. Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.”

Засега няма данни прокуратурата да разследва споменатите незаконни дейности на Николай Банев.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: