Докато Борисов кризисно спира обществени поръчки Биволъ разкрива механизмите злоупотреби с еврофондове

Как се краде от ДФЗ

Експертен доклад "възпали" Брюксел с точно описание на технологията на кражбата
Екип на Биволъ

Данни за огромни злоупотреби с европейските пари, разпределяни от Държавен фонд Земеделие по т.нар. Селска програма (ПСРС) излизат от експертен доклад, с който Биволъ се запозна. Докладът от 16 страници е на английски и описва технологията за източване на европарите чрез завишени цени и занижен последващ контрол. Пълният текст на доклада може да бъде свален тук.

Биволъ анализира данните в доклада и изготви блок схеми, които обясняват нагледно как стават злоупотребите в ДФЗ.

Най-простата корупционна схема е, че бенефициентът надписва цените по количествено стойностната сметка (КСС), а последващите оценителни комисии от ДФЗ си затварят очите и не ги редуцират, ако имат успешни “преговори” с бенефициента. Преговори, чието съдържание не е публично, но има ясни индикации, че се преговаря за “подялба” на надписаното. В крайна сметка ощетени са европейските данъкоплатци.

Report-block_scheme.pdf_Page_1

Report-block_scheme.pdf_Page_2

По-комплексна е злоупотребата с големите поръчки за строителство, например за пътища, където има конкурс и оценка по различни показатели. Там фирмата, която е дала значително по-ниска цена може да бъде дисквалифицирана защото нейната оферта не е” изчерпателна, ясна и подробна”. Финансовата загуба за европейския бюджет достига до 40-50% от цената, защото някой е решил по субективни критерии кое е “ясно” и кое не е. А поръчката отива при “правилната” фирма, която е дала завишена цена.

Report-block_scheme.pdf_Page_3

Всичко това се узаконява впоследствие от работни групи на ДФЗ, които преглеждат документацията за нередности и изготвят одити на поръчките. Тук номерът е да се затрие одитната следа като не се попълват контролни листа и протоколи от заседанията на работните групи. Проверяващият експерт не подписва доклада и няма право на особено мнение, като така се заличава връзката между констатациите на експерта и окончателния вариант на доклада.

Report-block_scheme.pdf_Page_4

За да не се открият впоследствие документални следи за злоупотребите, архивът на ПСРС в ДФЗ изглежда ето така, като склад. Най-малкото я няма типичната за всеки архив номерация на документацията. Тоест, на практика архив липсва.

"Архивът" на ДФЗ за проектите по "Селската програма" за стотици милиони евро

“Архивът” на ДФЗ за проектите по “Селската програма” за стотици милиони евро изглежда ето така. Няма номерация.

Порожанов се обижда

Биволъ изпрати на ДФЗ конкретни въпроси свързани със съдържанието на доклада и описаните корупционни практики. Въпросите, които Биволъ изпрати можете да видите тук. А отговорът на Румен Порожанов е красноречив.

dfz-otgovor-bivol

Кристалина Георгиева прехвърля топката на OLAF

Биволъ изпрати въпроси и на кабинета на еврокомисар Кристалина Георгиева, която освен бюджета на ЕС има и ресор “Предотвратяване на злоупотреби”.

Георгиева прехвърли топката към OLAF, откъдето се получи отговор достоен за литературна награда. Ако имаше приз за бюрократично пустословие, този текст безспорно може да е фаворит.

С оглед предотвратяване на измами свързани с разходите по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ОЛАФ обикновено предприема следните мерки:

  • ОЛАФ черпи от своя оперативен опит в борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност засягаща финансовите интереси на Европейския съюз за ​​да съветва другите служби на Комисията, включително Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони на Европейската комисия, водещата служба, която отговаря за изготвянето на нови предложения за законодателство в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП), за стане това законодателство възможно най-устойчиво на измами. Това може да включва корекции на критериите за допустимост, както и на предпазни мерки при процедурите и по-ефикасен и ефективен капацитет за одит.
  • OLAF е водещата служба относно стратегията на Комисията за борба с измамите и подкрепя други нейни служби при изготвянето на стратегиите им за борба с измамите. Освен това ОЛАФ предоставя на държавите-членки опита си и споделя добри практики в развитието и поддържането на националните им стратегии за борба с измамите. България има Национална стратегия за борба с измамите от 2005 г. насам. Българската Национална стратегия за борба с измамите беше ревизирана за разходния период 2014 г. -2020 г..

На базата на своя оперативен опит ОЛАФ осигурява обучение и насоки на службите на Комисията, включително Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони, както и на органите на държавите-членки, включително и разследващите органи, по отношение на целия процес свързан с измамите (предотвратяване, разкриване, разследване, санкция) и свързаните с тях теми. ОЛАФ сътрудничи и споделя най-добрите практики в областта на превенцията на измамите с представители на другите служби на Комисията и на държавите-членки. В тази връзка през 2015 г. ОЛАФ координира изготвянето на практическо ръководство за управители на фондове, озаглавено „Установяване на конфликти на интереси в селскостопанския сектор“. Българските власти имаха активен принос в работните семинари за предотвратяване на измами, председателствани от ОЛАФ.

· OLAF непрекъснато анализира данните получени от държавите-членки, по-специално в рамките на своите задължения за отчет с оглед на нередности и съмнения за измама, както и данните получени от други служби на Комисията и от собствените си разследвания и при необходимост прави препоръки. Резултатите от този анализ се публикуват главно в годишния доклад за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Ако не сте разбрали какво конкретно е направено дотук, за да се пресекат изложените по-горе корупционни схеми и да има наказани, отговорът е – нищо. А ако са ви останали съмнения, погледнете пак снимката със склада с документи, който се води архив.

Многословието на отговора от OLAF обаче е показателно, в сравнение с лаконичния отказ на ДФЗ да се обърне внимание на данните в доклада. Какво предстои  е трудно да се прогнозира със сигурност. По информация на Биволъ докладът все пак е предизвикал смут в Брюксел, а в ДФЗ са дебаркирали проверяващи. Дано не пострада някой от срутване на папките в архива.

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: