Светла Петрова: “Всичко е договорено, дори и неудобните въпроси”

Известната телевизионна журналистка Светла Петрова, която наскоро напусна bTV, където водеше предаването “Сеизмограф”, коментира за Биволъ грамата за състоянието на медиите в България

svetla_petrova“Колкото до тази грама на американското посолство мога да кажа, че това е едно покъртително четиво и че е един хирургически точен анализ на състоянието на българските медии и в частност на българската журналистика.

Силното въздействие на тази грама е, че тези факти се появяват в толкова събран вид и са толкова откровени. Стилът е такъв, че там не се изпада в прекалена обстоятелственост, а всичко е много фактологично, много сбито, много точно. Затова и прочетено по този начин, то има невероятен ефект. Така или иначе, това е истинската картина на българските медии. Тя се случва не от вчера, както е отбелязано там. Тази грама, до колкото разбирам, е от мандата на предишния посланик, но така или иначе те вече са снимали, маркирали са тези процеси, които се развиват. Днес, тези пороци много са се задълбочили, поради естеството, спецификата, личностните характеристики на сегашното управление. Аз даже бих отишла по-нататък. За мен е просто…хайде, да не казвам подписан смъртния акт на българската журналистика, но да кажем, че в момента се пише.

Полезно е, че има официален документ, изразяващ анализ на една авторитетна институция, като Посолството на САЩ, в който изключително точно, ясно и достоверно е направена жестоката диагноза за българските медии. А тя действително е изключително тревожна. Стигнали сме до там да има само някакви анклави на свободното слово и на независимата журналистика. Някакви крепости, които се опитват да не се дадат, да не паднат, но е много трудно да е работи така. Всичко друго е абсолютно както е описано в грамата на американското посолство.

Особено най-ценен ми се видя онзи пасаж, в който се казва как в частни разговори журналисти, редактори, репортери, телевизионни продуценти получават пари за интервюта на политици. След това тези интервюта се появяват без никъде да се обозначава, че става дума всъщност не за журналистика, а за търговска сделка и в крайна сметка са замесени пари. Едно масово явление специално в телевизиите и в електронните медии, което тотално съсипва, унищожава и малкото журналистика, която е останала там. Защото вече виждаме (говоря за големите телевизии), как се нароиха “ток шоу” програми, в които идват на конвейер политиците, най-вече управляващите и там се упражнява някаква имитация на журналистика. Разбира се, масовата публика лесно може да се заблуди, за зрителите е важно, че някаква политическа персона се е появила в някакво предаване, обаче за хората, които сме отвътре, в кухнята на нещата, е ясно, че това е менте – журналистика. Аз не казвам, че са неспособни колегите, които работят в тези програми, нито че не е редно тези независими продуценти да получават парите – те по този начин се издържат. Въпросът в случая е, че по един изключително непрозрачен начин, много подъл, бих казала, начин, купуват медиите и фактически прогонват истинската журналистика. Поражението е най-силно специално в електронните, защото те са най-влиятелните, и се инвестира най-вече в тях. Затова е редно в такива случаи да се обозначава конкретно тази финансова договореност. А тя остава скрита за публиката и всичко от екрана се възприема като чиста монета.

Не искам да обобщавам, че всичко, което се появява, всички разговори, интервюта са платени. Едва ли всички са платени. Само че, като се има предвид каква е механиката на нещата при тези продуценти /те са търговски дружества, които сключват всякакви договори и сделки/ то и презумпцията за безпристрастност изчезва. Никога не знаеш едно интервю дали не е платено. Докато при предавания като „Сеизмограф”, каквито според мен липсват, няма как да се манипулира ефира, изключвам сутрешните блокове. Там няма как да има такава договореност, те просто се управляват от други закони. И там журналистът работи само и единствено срещу заплатата си. По какво ще се познае ментето – журналистика? По това, че колкото и остри да изглеждат разговорите, колкото и неподправени да изглеждат журналистите, любопитно е как политиците с огромно удоволствие и последователност ходят там, те като на конвейер ходят там. Докато в други предавания, да кажем като в „Неделя 150″ или както беше в „Сеизмограф”, е изключителна мъка да докараш някого от тях. Няма логика, нали, да отидеш при някой, който ще те унищожава, публично ще те разстрелва, а ти да ходиш с удоволствие. А да не отидеш при друг, който, да кажем, не е чак толкова брутален в говора си. Тоест тук понамирисва на поръчковата, контролирана журналистика. Всичко е договорено, включително и неудобните въпроси. И ето това е изключително опасно като явление и аз съм много доволна, че точно такова изречение съществува в тази грама. Мисля си, че даже вече за една голяма част от публиката не остава скрита тази поръчковост и тази поръчковост е срам и позор за професията. Между другото, като получих текста да го прочета, го запаметих със заглавие ПОЗОР! Защото това е позор за българската журналистика. Хайде, да кажем за определени журналисти и медии, защото има една друга група хора, които продължават да действат. Но като цяло тази оценка е позор за българските медии.

В личен план за мен беше тежко решение да напусна bTV, защото аз много си обичам предаването, защото съм работила десет години в тази телевизия и това е най-гледаната, най-артактивната българска телевизия. Но отчитайки обстоятелствата, които се развиват около мене и преценявайки какъв ефект би имало всяко едно такова мое действие, аз в крайна сметка реших да напусна категорично, за да подпомогна по някакъв начин процесите на непримиримост, спрямо налагането на тотална цензура и манупулация на общественото мнение, чрез медиите.

Това е, което имам да кажа.”

 English: Svetla Petrova: Everything is agreed upon in advance, even the unpleasant questions

The reknown TV journalist Svetla Petrova, who recently quit her job at bTV as moderator of the Seizmograf show, commented on the diplomatic cable of the US embassy dealing with the situation of media in BG. “As for the cable, this is a shocking read and an astute analysis of the situation of BG media and particularly of Bulgarian journalism. The heavy impact of this cable is due to the conciseness and exactness of the facts. This explains why it is making so heavy waves. Whether you like it or not, not since yesterday has this been the real picture of Bulgarian media. To my knowldege, this cable was written by the former ambassador, yet even they only registered this processes, which were already in motion. As for today, these processes have deepened due to the specific character and the personal features of today’s government. I would even go further – I wouldn’t actually call this the death sentence of Bulgarian journalism, but it is being written right now. The official document by an official institution such as the American Embassy is very useful since it clearly confirms a cruel diagnosis of Bulgarian media in a precise, clear and truthful way. And this is really alarming. We have already gone so far to have some isles of free speech and independent journalism, some free castles, which try not to surrender neither to fall, yet it is very diffucult to work in such an environment. Everything else is correctly described in the cable by the Embassy. What I found most precious is the paragraph that deals with journalists, editors, reporters and tv producers being paid in private conversations for conducting interviews with politicians. Nowhere are these interviews being described as commercial deals where money is involved but as journalism. A mass phenomenon particularly in television and electronic media, which totally ruins and annihilates the remnants of journalism still left. Since we already becoming witnesses to numerous talk shows where politicians, especially the empowered ones, are being interviewed just like on an assembly line and a pseudo journalism is being practiced. The mass public can easily be deceived, because what matters for it is the appearance of a politician. Yet for us who work in the TV industry it is absolutely clear that this is only an imitation of journalism. Neither do I want to say that my colleagues are inept nor that they shouldn’t be paid for their money. What matters is there is no transparency, that everything is done in an a very mean way, in fact, media are being bought and real journalism disappears. Particularly electronic media are affected, as they are the most influential and attract the biggest part of investitions. That’s why I think that in such cases, financial dependency is to be denoted as such. I do not want to imply that all conversations and interviews are paid. Hardly are all of them paid. Yet provided you know how they work the presumption of impartiality disappears. You never know whether an interview has not been paid for. Whereas in Seizmograf there is no possibility to manipulate the air wth the exemption of morning shows. There cannot be any agreements there, because these shows are managed in another way.

How can you recognize a fake journalist? No matter how severe the questions are, the fact remains that politicians love going there, like on an assembnly line. Whereas other broadcasting programmes such Nedelya 150 or Seizmograf are considerably at pains to gain one of them. There is no logic in going to someone who commits a public murder on you and in not going to another one who is considerably less harsh. All reminds of commissioned, controlled journalism. Here, everything is agreed on, including unpleasant questions. And this is extremely dangerous and I am very glad that there is such sentence in the cable. This commissioned journalism is a crying shame for the profession, for Bulgarian journalism, as a whole.

On personal level, the decision to leave bTV was everything else than easy. But having in mind the circumstances, I decided to leave anyway so that I could support the process of irreconcilability and the imposition of total censorship and manipulation of public opinion through the media.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: