Апартаментгейт:

Прокуратурата подхвана къщата с басейна построена по европрограма в имот на Александър Манолев

Фалшивите къщи за гости са над 300, но ОЛАФ и прокуратурата си правеха оглушки до момента
Екип на Биволъ

Върховна касационна прокуратура е образувала проверка по данните за къща за гости, построена върху имот на зам.-министъра на икономиката Александър Манолев, съобщава пресслужбата на държавното обвинение. За фалшивите къщи за гости се знае от години и те са над 300, но до момента ОЛАФ и прокуратурата си правят оглушки да проверят цялата програма.

Няколко дни след разкритието на Биволъ, че в имот на зам.-министъра на икономиката Александър Манолев е построена къща за гости по европрограма, но тя се ползва само от него и семейството му, прокуратурата реши да започне проверка. По-рано стана известно, че ДФЗ също е образувало проверка, като повод за нея е било журналистическо запитване на Биволъ от 11.04.2018.

Порожанов разписал 400 хиляди за колегата Манолев

На конкретния въпрос кой служител е одобрил проекта от ДФЗ не дадоха точен отговор, но разясниха подробно процедурата:

Съгласно акредитираните процедури на Разплащателна агенция, след приемане на заявка за плащане в териториалната структура на ДФЗ –РА, същата се разпределя  от началника на съответния отдел на случаен принцип, на втори експерт и първи експерт, които ще отговарят за обработката на съответното досие. След извършване на всички административни проверки, включително посещение или проверка на място, и в случай, че заявката за плащане отговаря на критериите за финансиране, първият експерт изготвя писмо за оторизация на заявката за плащане. Втори експерт проверява и подписва оторизационното писмо, след което се извършва последваща проверка от началник отдел който също подписва писмото.  Определен служител от дирекция „ОППМРСР” на седмична база изготвя приемо-предавателен протокол за писма за оторизация на плащанията до Дирекция „Финансова“. Така изготвените документи се предоставят за съгласуване на директор дирекция „ОППМРСР” и Заместник изпълнителен директор. Приемо – предавателният протокол се предава за решение и подпис на Изпълнителния директор. Изпълнителният директор издава заповед, въз основа на предоставените му документи. Подписаната заповед, ведно с приемо-предавателния протокол се предава на Дирекция „Финансова“ за извършване на плащането.

Изпълнителен директор към момента на одобряване на проекта за къща за гости с финансиране 391 160 лв. от ПРСР е сегашният министър на земеделието Румен Порожанов. На практика, той е разписал тази сума за свой колега от правителството Борисов 2, тъй като Манолев е назначен за зам.-министър на туризма през ноември 2015 г.

Проектът не е получил авансови плащания, което означава, че цялото строителство на стойност над половин милион лева е финансирано от “Агротрейд – Ана Димитрова” ЕТ, неизвестно с какви средства. Имотът не е ипотекиран в банка и няма данни за банков заем.

Вратичка: ДФЗ нямало как да хване политически лица в проектите

Друг отговор на ДФЗ разкрива, че документите за собственост на земята и учреденото правото на строеж върху нея не подлежат на проверка при разплащането.

Един от изискуемите документи към етапа на кандидатстване (в конкретния случай 13.05.2013г.) е копие от документ за собственост върху земя и/или сгради, или учредено право на строеж със срок не по-кратък от 6 (шест) години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (при извършване на строително-монтажни работи (СМР), за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Цитираните документи са приложени към заявлението за кандидатстване. Информираме Ви, че към заявката за плащане, документите от които се интересувате, не са изискуеми и респективно, не са приложени и не подлежат на проверка, съгласно процедурите. На проверка подлежат съставените актове по време на строителството, съгласно ЗУТ, включително удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешението за ползване, в зависимост от категорията на строежа.

В случая с Манолев той учредява право на строеж върху собствен терен на “Агротрейд” преди да стане зам.-министър на туризма. Самото плащане е извършено когато той вече е във властта, но тъй като документите не подлежат на проверка, той не е бил засечен – така се опитва да се оправдае ДФЗ. Наивно е обаче да се мисли, че шефовете в ДФЗ не са били наясно за какъв проект и кое лице става дума. Предстои да се изясни още колко политически лица са се възползвали от тази вратичка.

Както припомни Свободна Европа, в няколко разследвания Биволъ разкри стотици къщи за гости, построени с европейски пари, които не функционират като такива, а се ползват като частни вили. За целта изготвихме и специална интерактивна карта с търсачка, в която може да се открият въпросните обекти, за които няма наети работници или нямат категоризация или просто са скрити от списъците, публикувани от ДФЗ.

Наличието на наети работници и категоризация е задължително по тези проекти и тяхната липса е повод да се започне проверка. Въпреки публикациите, които получиха голям обществен резонанс, до момента и ОЛАФ, и прокуратурата игнорираха напълно данните за нередности и престъпно отклоняване на европейски средства за лични нужди. Единственото разследване, за което се знае, че е започнало, е за една от знаковите къщи за гости, оформена на името на тъщата на бившия шеф във фонда Янаки Червеняков, но и то очевидно е в задънена улица.

Няма такава къща за гости

Опитът да получим от институциите контактна информация за къщата за гости в имота на Манолев удари на камък. От ДФЗ отговориха, че ДФ „Земеделие“ не поддържа регистър с телефони,  на които би могло да се направи резервация за престой на гости в обектите на финансираните по Програмата проекти. 

От Министерството на туризма също не успяха да намерят адрес или телефон за връзка и обясниха, че  там категоризират местата за настаняване клас А, които са с 4 и 5 звезди. Местата за настаняване клас Б – каквито са и къщите за гости, се категоризират от кмета на съответната община.

В Община Сандански също няма информация как да се резервира тази къща за гости, установи проверка на колегите ни от сайта “Благоевград Нюз”. Няма информация и в нито една от платформите за резервации онлайн, а на място няма табела с телефони. Липсва и задължителната табела за обект, построен с европейски пари.

Засега единственият човек, който е успял да се свърже със стопаните на къщата за гости е самият зам.-министър Манолев, който твърди, че е отсядал там срещу заплащане и имал фактури за това.

Допълнение: От Министерството на туризма се получи следния отговор на второ запитване за изнамиране на адрес и телефон за връзка с къщата за гости:  Министерството на туризма направи проверка, която показа, че за къща за гости със собственик и стопанисващ ЕТ „АГРОТРЕЙД-АНА ДИМИТРОВА“ в Сандански не е посочен телефонен номер за контакти и имейл адрес. Да се посочи адрес на обекта, телефон и факс е задължение на кмета на общината според чл. 166, т. 2, буква Г, от Закона за туризма. 
Въпросната къща за гости е с удостоверение за категория номер 650, направено през 2015 г. от кмета на община Сандански, упомената е Заповед за издаване на удостоверение за категоризация СПЕ-314.  За собственик е посочен ЕТ „АГРОТРЕЙД-АНА ДИМИТРОВА“ с адрес Сандански, „Даскал Козарев 10“. 

Адресът Даскал Козарев 10 в Сандански съвпада с адреса, на който е регистрирана Рая Димитрова Манолева – сестра на зам.-министър Александър Манолев. Същата е съдия в РС-Сандански.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

 

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

 

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

 
Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also