Ортаците на Кумецо узаконили “Мелницата” в Несебър директно в ДНСК

Екип на Биволъ

melnica2

Мелницата вградена в хотел “Менабрия” 

Бизнесмените от “СЛЕ Груп” Станимир Стоянов и Лъчезар Богданов, прочули се покрай Дюнигейт като ортаци на Кумецо, лично са били заведени при началника на ДНСК Иван Симидчиев от сегашния шеф Милка Гечева, за да получат разрешение за ползване на хотелския комплекс “Мелницата”. По това време Гечева е директор на звеното, което издава Акт 16.

Тази информация на Биволъ се потвърждава и от отговора на пресцентъра на МРРБ на въпрос дали Милка Гечева се познава със собствениците на СЛЕ Груп.

“Като служител, работещ по преписката, инж. Гечева е докладвала за горепосочените нарушения в приемен ден за граждани при предишния началник на ДНСК, когато представител на собствениците е приеман служебно, което е част от задълженията на администрацията, с оглед предприемане на необходимите законосъобразни действия.” – гласи писмото, в което са описани и съответните нарушения. Тези нарушения обаче не са попречили на ДНСК да издаде Акт 16 (виж приложения файл).

Гечева отрича информацията, че е пребивавала в хотела на ортаците на Кумецо, получена от свидетели.

Как се унищожава паметник на културата

melniza1

Мелницата в Несебър е христоматиен пример за унищожаване на безценно културно наследство заради алчността на предприемачите, подпомагана от държавните институции.

Под безразличния поглед на местната и централната власт преди 8 години един от символите на Несебър, Вятърната мелница от 15 век, която е архитектурно-строителен паметник е застроена с хотелски комплекс, построен от местен гаулайтер – общинският съветник Здравко Маждраков. На практика едната от двете единствени останали вятърни мелници в България е вградена в кичозния хотел. Перките й са отрязани, а от корпуса й се вижда една малка частичка. Символът на града на ЮНЕСКО е унищожен.

На 16.03.2007 г. Националният съвет за опазване на недвижимите паметници на културата (НСОНПК) предвождан от видния радетел за българщината Божидар Димитров констатира този факт и отписва Мелницата от регистъра на паметниците на културата с пълно единодушие. Въпреки, че този обект е в обхвата на резервата „Старинен Несебър”, вкл. от 1983 г. в патримониума на ЮНЕСКО, като световно природно и културно наследство. За свое оправдание Националният институт на паметниците на културата отбелязва в протокола, че е изискал от ДНСК предприемане на необходимите мерки относно незаконосъобразното строителство в имота. „Мелницата е вградена в обема на хотелския комплекс, поради което необратимо е компрометитана културно-историческата стойност на паметника на културата..” констатират от НСОНПК и отписват Вятърната мелница завинаги. Под документа стоят подписите на 15 видни български учени и архитекти, един от които е арх. Петър Диков, издигнат от Борисов за главен архитект на София. 

Строежът обаче така и не е узаконен, защото РДНСК тогава образува преписка за незаконно строителство и прави акт с голяма глоба на Маждраков и предписания. Образувано е и административно производство срещу хотелиера застроил Мелницата.

Общинският съветник не успява да се сдобие и с разрешение за ползване, защото молбата му за издаване на Акт 16 блокира и в община Несебър. Местната администрация отказва да удовлетвори искането на ЕТ “Маждрак и син – Здравко Маждраков” за регистриране на скандалния строеж. В безисходицата си собственикът решава да продаде неузаконимия хотел върху емблематичния паметник на културата на “ЛС Груп”, фирма на ортаците на Кумеца на Цецо – Станимир Стоянов и Лъчезар Богданов. В нотариалния акт за сделката изрично се упоменава в т.6 от частта за купувача, е „ЛС – Груп” ООД е запознато със статута на имота, с всички вписвания и отбелязвания в него.” Това означава, че хотелът се купува при ясно условиe, че е незаконен.

Заради твърдата позиция на Община Несебър да не издаде Акт 16 на 19.01.2010 “ЛС Груп” внася искане да изтегли строителните книжа, внесени за регистриране на строежа “Хотел Менабрия”. След изтеглянието документите са внесени директно в ДНСК и само месец по-късно, на 25 февруари 2010 г. така необходимото разрешение за ползване на строежа е факт. То е равносилно на Акт 16 и дава възможност от този момент хотелът да работи напълно законно. Цялата драма с унищожения паметник е зачеркната безвъзвратно и завинаги. Старата Вятърна Мелница отива в небитието. Тя е отписана от държавните чиновници като национално богатство, заради алчните частни интереси на определени лица.

За този месец от София е спусната заповед до РДНСК Бургас да се назначи приемателна комисия с участието на всички контролни органи. “От членовете на комисията не са установени нарушения на нормативната уредба, съставен е протокол образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване, подписан без особени мнения от всички участници в комисията. Въз основа на протокола от комисията, от ДНСК е издадено разрешение за ползване, с което случаят е приключен” – гласи обяснението на пресцентъра на МРРБ.

Ето как вместо да разруши незаконнния хотел, държавата го узаконява от най-високо място. Три години по-късно ще гръмне „Дюнигейт” заради същите тези лица, които се оказаха съдружници на Кумецо и съсобственици в хотелиерския си бизнес с Мама Нора на видния депутат от ГЕРБ – Емил Димитров.

iztegliane-melnicaprotokol-mk1protokol-mk2protokol-mk3razreshenie-dnsk-melnica

Пълният текст на писмото от пресцентъра на МРРБ

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ

25 януари 2013 г.

Във връзка с Ваше запитване относно въвеждане в експлоатация на хотел „Менабрия”, Ви предоставяме следната информация:

В ДНСК е образувана административна преписка през 2006 г. по сигнал от НИПК за извършване на строителство в близост до паметник на културата, без проектите да са съгласувани от НИПК.

В законоустановените срокове от органите на ДНСК е разпоредено на община Несебър да бъде извършена проверка по сигнала. Тъй като разпореждането на ДНСК не е изпълнено от общинската администрация, проверката е извършена от служители на РДНСК Бургас.

При проверката е установено, че строежът е напълно завършен въз основа на действащ подробен устройствен план, одобрен от кмета на община Несебър и одобрени проекти и издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Несебър. Установено е, че е водена преписка по съгласуване на проектите с НИПК, но действително строителните книжа са издадени от главния архитект на община Несебър без да са отстранени всички забележки и без окончателно положително становище от НИПК.

При наличие на издадени и влезли в сила строителни книжа, строежът няма възможност да се квалифицира като незаконен и съответно не е необходимо провеждане на процедура по узаконяване от община Несебър. Следва да се има предвид, че ДНСК няма правомощия да узаконява строежи, а да издава заповеди за премахване на безспорно установени незаконни строежи.

При действащата към 2006 г. редакция на Закона за устройство на територията и Закона за паметниците на културата и музеите, правомощията и задълженията за предприемане на действия за опазване на обекти – паметници на културата са изцяло на НИПК.

При извършената проверка от служителите на ДНСК е установено, че строежът е завършен и се ползва без да е въведен в експлоатация, поради което е издадена заповед за забрана ползването и е наложена имуществена санкция на собственика. Установени са и допуснати съществени отклонения от одобрените проекти, за което многократно е напомнено на главния архитект да се произнесе в границите на своята компетентност с оглед предприемане на последващи действия по привеждане на строежа в съответствие с одобрените проекти.

След отразяване на допуснатите отклонения с вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж от главния архитект на община Несебър, заплащане на наложената имуществена санкция от собственика и постъпило искане за въвеждане в експлоатация на строежа, от ДНСК е назначена държавна приемателна комисия, председателствана от служител на РДНСК Бургас и с участие на представители на всички контролни органи. От членовете на комисията не са установени нарушения на нормативната уредба, съставен е протокол образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване, подписан без особени мнения от всички участници в комисията. Въз основа на протокола от комисията, от ДНСК е издадено разрешение за ползване, с което случаят е приключен.

Следва да се има предвид, че строежът е трета категория и подлежи на въвеждане в експлоатация от органите на ДНСК с държавна приемателна комисия, предвид което главният архитект на общината не е компетентен орган да въведе в експлоатация строежа.

Относно запитването „…пребивавала ли е г-жа Милка Гечева в този хотел, кога и колко пъти?…” и „…Познава ли се лично г-жа Милка Гечева със собствениците на хотела?…”, следва да се има предвид, че инж. Гечева никога, по никакъв повод не е посещавала „…този хотел…”, нещо повече – никога не е нощувала в гр.Несебър.

Като служител, работещ по преписката, инж. Гечева е докладвала за горепосочените нарушения в приемен ден за граждани при предишния началник на ДНСК, когато представител на собствениците е приеман служебно, което е част от задълженията на администрацията, с оглед предприемане на необходимите законосъобразни действия.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d