Николай Банев обявява „война до кръв” на държавата

Евгения Джорджева

Capture_decran_2012-09-20_a_17.35.21

До две седмици се очаква Апелативният съд в Бургас да се произнесе по жалбата на Николай Банев срещу изпълнителното дело, с което държавата иска да получи поне част от дължимите пари по приватизационна сделка, извършена преди 12 години. В мътните години на бърза и дива приватизация олигархът от гр. Любимец успява да се сдобие със златните места на българското Южно Черноморие срещу дребни пари, по-голямата част от които трябва да изплати разсрочено и то в компесаторки. Той обаче не желае да заплати покупката си.

Вече повече от десетилетие държавата не успява  да събере приходите си от тази приватизационна сделка. Банев използва всяка пролука в закона, делата между държавата и скандално известния милионер се множат и обикалят съдебните инстанции. Общественият интерес остава незащитен. Нещо повече. След като 12 години е експлоатирал имотите, сега бизнесменът иска да развали договора за приватизация, чиито клаузи така и не е спазил.

Николай Банев се сдобива с туристическите имоти край Созопол, преди това собственост на държавното „Хелио-тур-с” АД, през 2000 г. Договорът е сключен на 5 юли 2000 г. между контролираната от него фирма „Приват турист” ООД и Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/. По силата на този договор Банев закупува 61 512 акции, представляващи 40% от капитала на „Хелио – тур-с” при цена от 11.40 щ. д. за една акция. Той получава и правото на същата цена да изкупи и останали акции на дружеството след като изтекат сроковете по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОП/ за обезщетяване на реститути.

По време на продажбата държавната фирма „Хелио-тур-с” притежава следните активи:

 1. Къмпинг „Градина” – с площ от 73 дка и оценка от Министерството на икономиката /МИ/ на приблизителна стойност 660 000 лв.
 2. Комплекс „Каваци” – 217 дка, оценка на МИ – 3 100 000 лв.
 3. Къмпинг „Каваци” – разширение – 17 дка, оценен за 100 000 лв.
 4. Къмпинг „Златна рибка” – 58 дка, оценен за  520 000 лв.
 5. Къмпинг „Веселие” – 30 дка, оценен за 240 000 лв.
 6. Къмпинг „Черноморец” – 110 дка, оценен за 570 000 лв.
 7. Резиденция Созопол и  ресторантите „Винарска изба”„Механа” и „Хоризонт” – оценка 400 000 лв.
 8. Притежава и много други по-малки обекти със значителна обща стойност.

За всичко това Банев е трябвало да заплати символичните 700 000 долара, като 10%, или 70 000 долара трябва да се заплатят веднага, а останалите 630 000 щ.д. – на две части. Договорът предвижда и още едно улеснение за купувача – 40% от цялата сума, или 252 000 щ.д. той трябва да заплати в пари, а другите 60% с компесаторни инструменти – т.е. бонове от масовата приватизация. На практика  през 2000 г. той получава най-атрактивните поземлени и туристически имоти  по Южното Черноморие само срещу 70 000 щ. д.

През следващите няколко години останалите 60% от капитала на „Хелио-тур-с”  са били изкупени от фирми, приближени на Банев директно от Министерството на икономиката, но не с парични вноски, а с компесаторни бонове.

В момента фирмата му се представлява от Надзорен съвет в състав: Николай Банев, майка му Мария и дъщеря му – също Мария.

За изминалите 12 години от приватизацията на „Хелио-тур-с” милионерът не е заплатил нито лев на държавата. За да защити обществения интерес агенцията по приватизация завежда дело срещу „Приват турист” ОДД. Собственикът й предприема всякакви мерки, за да забави крайното решение и делото се точи 8 години. В крайна сметка АПСК успява да осъди „Приват турист” за неизпълнение на клаузите по приватизационния договор. Държавата предявява претенции за неизплатените 630 000 щ.д. С дължимите през години лихви, в момента сумата възлиза на 1 700 000 лв. За нейното събиране са образувани 2 изпълнителни дела.

След като собственикът на най-апетитните земи и туристически обекти на юг от Бургас отказва да се издължи на държавата, тя прибягва към продажба на имотите на длъжника. На търг отива къмпинг „Градина”

В платена публикация в национален ежедневник от 20 септември т.г. изпълнителният директор на „Хелио-тур-с” Блага Брайнова твърди, че този търг е опорочен. Тя обвинява институциите, включително и съда, в обслужване на интереси. Търгът е спечелен от „Камп интернешънъл”  ООД. Според твърденията на Брайнова близо 2 млн. лв. от цената на сделката се плащат от холдинг „Нов век”, собственост на лица от обкръжението на ТИМ.

„В случая риторичен е въпросът кой атакува Банев и що за журналистика си имаме”, завършва изявлението си Блага Брайнова.

„Биволъ” обаче не се интересува от накърнените интереси на олигархичните групировки. За нас е важно да бъде защитен обществения интерес, а това може да стане само, когато в държавния бюджет най-после постъпят някакви приходи от продажба, извършена преди 12 години.

Според платената публикация, подписана от Блага Брайнова, к-г „Градина”, собственост на „Хелио-тур-с” АД, е най-апетитната хапка от имотите на Николай Банев. В друга публикация от 3 септември т.г. тя отрича всякаква връзка между „Хелио-тур-с” и Банев. Обяснява, че „Приват турист” е РМД, създадено от 11 съдружници, които са бивши работници в държавното туристическо дружество и, че сред тях не фигурира името на Николай Банев. Т.е. некоректно е той да бъде обявяван за длъжник на държавата, защото нито той, нито фирми, свързани с него са изкупували акции на дружеството.

В поредица от публикации в национални ежедневници, платени или като право на отговор, управителката на „Хелио-тур-с” усърдно защитава семейство Баневи. Твърди, че се прави всичко възможно те да бъдат несправедливо очернени. В нито една от тях обаче не става ясно, защо 12 години след приватизацията собственикът на „Хелио-тур-с”, с или без участието на Банев, не е платил нито лев за придобитите имоти. Но ги е ползвал и дори е строил върху тях. Незаконно.

Само в къмпинг „Каваците” са установени 7 незаконни постройки, които според специалисти, са издигнати през последните 3-4 години. Три от тях – масивна сграда с дървен навес, масивен санитарен възел и „Снек – бар Каваци” са с влезли сила заповеди да събаряне и са премахнати принудително през пролетта на 2012 г. За останалите 4 – ресторант „Емона”, „Кръгла дискотека”  и две обслужващи сгради има решения за събаряне от Бургаския окръжен съд, но се оспорват и сега се чака решението на ВАС.

Битката между държавата и Николай Банев продължава. За да спре изпълнителните дела срещу своите фирми и да осуети правото на държавата да защити интересите си, Банев започва процедура по разваляне на приватизационния договор и изисква като обезпечение спиране на вече образуваните изпълнителни дела. От Агенция за приватизация намират процедурата за абсурдна и целяща единствено забавяне и дори спиране на възможностите за разпореждане с активи на „Хелио-тур-с”  и компенсиране на накърнения интерес дори в минимална степен.

Всъщност, за да спре изпълнителните дела, „Приват турист” ООД еднолично обявява приватизационния договор, сключен преди 12 години, за невалиден. Договорът за приватизация се разваля с нотариална покана, отправена чрез нотариуса Иванка Пенова на 28.03. 2012 г. /рег.номер 620 при СРС/ до АПСК и МИЕТ . Мотивите са, че към част от приватизирания имот в к-г „Каваци” са предявени реституционни претенции. За тях, очевидно, г-н Банев научава едва през 2012 г., въпреки че още от 1999 г. цялата страна се тресе от протестите на собственици на крайморски имоти.

„Към момента на приватизационната сделка се е знаело за предявени и удовлетворени претенции към част от имотите на „Хелио-тур-с”. Този факт беше записан и в информационния меморандум, отразен е и в писмо от МИЕТ”, спомня си адвокат Силвия Иванова, представляваща група собственици на земи, срещу които Банев води съдебни дела.

Приватизаторът  завежда съдебни искове срещу над 100 физически лица, наследили малки терени край морето, възстановени с решения на поземлените комисии. Някои от съдебните спорове все още не са приключили, а в обществото те станаха печално известни и с актовете на насилие над вещи лица.

През 2008 г. действително са възстановени няколко имота, но те са миниатюрна част от целия терен на к-г „Каваци”, възлизащ на 217 дка, коментират от агенцията по приватизация.

Според тях развалянето на договора за приватизация е невъзможно по няколко причини. Основната е, че няма как Банев да обезщети държавата за това, че е ползвал 12 години нейно имущество без да плати за него. Развалянето на договора не означава  и автоматично връщане на всички недвижимите активи в собственост на държавата, а само на 40% от акциите на „Хелио тур-с”.Фирмата първо приватизатор  „Приват турист” ООД, вече не притежава 40% , а едва 7.95% от акциите. Това, според специалисти от агенцията по приватизация, е още едно доказателство за абсурдността и недопустимостта на действията на Банев.

През изминалите 12 години големи части от придобитите активи и земи са били разпродадени от фирмите на Банев и вече са собственост на трети лица., добросъвестни купувачи. Т.е. докато държавата е водела дела срещу фирмите му, той се е облагодетелствал,  разпореждайки се с придобитото държавно имущество. По какъв начин управлява останалите активи е видно за цялото общество по условията, които предлагат южните черноморски къмпинги.

Ръководството на АПСК е решено да събере неизплатените от купувача на „Хелио-тур-с” парични вноски. Той недвусмислено заявява нежеланието си да плати за покупката.”Позволи си да дойде персонално в АПСК и да заяви на служителите, че ще води „война до кръв” за придобитата собственост, с която се разпорежда”, казаха от агенцията.

Фирмите, свързани с Николай Банев са неизрядни по всички приватизационни сделки и дължат огромни суми, твърдят от АПСК. Срещу скандалния милионер и свързани с него фирми са образувани общо около 20 изпълнителни дела за събиране на задължения.

Името на Николай Банев фигурира и в дипломатически доклад на посланик Пардю за българската организирана престъпност от 2005 г., изтекъл в Wikileaks, където за него е отбелязано следното:

“M. (C) КОРПОРАЦИЯ АКБ. КОРПОРАЦИЯ АКБ ръководена от НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ (български гражданин, роден на 16-ти август 1959 г.), участва главно в приватизацията на държавни производства. Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.”

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

 • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: