Говорител на Главна дирекция „Комуникации“ в Европарламента отговори на запитването на Биволъ за финансирането на едноличната фирма на Моника Йосифова – Станишева – “Актив груп”.

Както Биволъ писа миналата седмица, фирмата на съпругата на председателя на Партията на европейските социалисти /ПЕС/ и председател на БСП – Сергей Станишев е взела от Главна дирекция “Комуникация” на ЕП 70 000 евро за проекта “Как разбираме ЕП” на фирмата на Йосифова. 

Официалният отговор на Европарламента гласи, че проектът на Моника покрива всички критерии на селекцията и е оценен от „независим комитет, съставен от 6 члена на различни служби на Европейския парламент“. Той бил класиран като един от най-добрите в своята категория. Не става ясно как се постига независимост на оценката, след като всички членове на журито работят в Европейския парламент.

Разходите за проекта са основно за заплати на IT-специалисти, които получават между 500 и 1000 евро, пише още в отговора. Моника Йосифова не получава заплата по този проект, уточняват още от Главна дирекция „Комуникации“.

Без да отговарят пряко на зададения въпрос дали виждат конфликт на интереси, от Главна дирекция Комуникации твърдят, че „нямаше абсолютно никакви правни основания искането за субсидия да бъде отхвърлено“.

Биволъ отново изпрати въпрос дали ЕП не вижда (поне морален) конфликт на интереси във факта, че собственичката на частната фирма „Актив Груп“ е едновременно съпруга на шефа на ПЕС и очевидно ще се облагодетелства от проекта, дори да не получава заплата.

Едновременно с това поискахме и документацията на проекта, с конкретните данни за заплатите и количествената оценка на работата на IT специалистите, които до момента са създали един не особено сложен сайт и страница във Facebook, харесана от 1548 души.

Като техническо изпълнение проектът на Йосифова е много подобен на проекта, за който бившата пиарка на Агенцията по храните Кристина Спасова получи от Министерство на земеделието 50 000 лв. Този скандал, придобил известност под името „Малката пиарка“, беше широко отразен в медиите.

Темата за финансирането на „голямата пиарка“ Моника Йосифова директно от Европейския парламент до момента е игнорирана от българските медии, включително и от тези, които бяха най-активни в раздухването на скандала с „малката пиарка“.

Пълният текст на отговора от Главна дирекция „Комуникации“ на английски до редактора на Биволъ:

Уважаеми г-н Чобанов,

Въпросният проект e сметнат за допустим за субсидиране на базата на становището на независим комитет за оценка, съставен от 6 члена от различни служби на Европейския парламент. Проектът отговаря на всички критерии за подбор и в действителност е бил класиран като едно от най-добрите предложения. Стойността на проекта се състоеше отчасти от плащания за персонала, предимно ИТ персонал – с месечни разходи за заплати (това е заплата преди данъчно облагане плюс социални осигуровки) между 500 и 1000 евро. Г-жа Моника Йосифова не получава заплата от този проект. Другите разходи са за консумативи и някои подизпълнители. Не е имало абсолютно никакви правни основания, въз основа на които да се отхвърли искането за субсидия.

Освен това, изпълнението на проекта се следи от информационната служба на Европейския парламент в София, в тясно сътрудничество с централната администрация на ЕП в Брюксел.

Поздрави,

Маржори ван ден Брьоке

Европейския парламент
Генерална дирекция за комуникация
Ръководител на пресцентъра

 

Dear Mr Tchobanov,

The project in question was deemed eligible for subsidizing on the basis of the opinion of an independent evaluation committee, composed of 6 members of different European Parliament services. The project complied with all the selection criteria and was, in fact, rated as one of the best proposals.  The cost for the project consisted partly of payments for staff– mainly  IT personnel – with monthly salary cost (salary before taxes plus social benefit contributions) of between 500 and 1,000 euro.  Ms. Monika Yosifova  does not receive a salary from this project. The other cost are for consumables and some subcontracting.  There were absolutely no legal grounds on which to reject the request for a subsidy.

Moreover, the implementation of the project is monitored by the European Parliament information office in Sofia, in close consultation with the central EP administration in Brussels.

Kind regards,

Marjory van den Broeke

European Parliament

Directorate General for Communication

Head of the Press Unit


Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

Аз поддържам Биволъ >>

This post is also available in: English