Право на отговор от Ангел Джамбазки, член на ЕП от групата на Европейските консерватори и реформисти

by Екип на Биволъ

Публикуваме текста на правото на отговор на евродепутата Ангел Джамбазки относно материала “Хайверените евродепутати“. Текстът е възпроизведен без редакционна намеса, но е добавено уточнение за фактологическа неточност за гласуването допусната от автора.

Защо заглавието „Хайверените евродепутати. Кои гласуваха против разследването на „Азербайджанската перачница“ е невярно?

Защото прави неверни внушения.

Никой не е гласувал „против“ разследване на никаква перачница. Никой не е гласувал „за“ разследване. Просто няма такъв доклад. Става дума за обща резолюция.

А именно – за ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно корупцията и правата на човека в трети държави.

Водеща комисия е Комисията по външни работи, дадени са становища от Комисията по развитие и Комисията по международна търговия.

Естество на резолюцията:

  изготвен по собствена инициатива с НЕЗАКОНОДАТЕЛЕН характер;

– Комисията по външни работи всяка година изготвя годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Докладът на Аущревичус е по собствена инициатива и почти изцяло се отнася за корупцията, само на едно-две места се говори за правата на човека.

Резолюцията е разделена на няколко теми като началото са обичайните общи приказки, колко е лоша корупцията, как се разпростира през граница, какво „сложно явление“ е, че всички държави са задължени да се борят с корупцията навсякъде по света и т. н.

Другите части са:

– съображения относно корупцията и правата на човека в двустранните отношения на ЕС;

– разработването на сведения на ЕС относно корупционни мрежи и посредници;

– вътрешна и външна съгласуваност;

– принос на ЕС към основания на правата на човека подход към борбата с корупцията в рамките на многостранните форуми;

– корупция и трафик на хора;

– стопанска дейност и права на човека;

– заграбването на земя и корупцията;

– избори и функционирането на демократично избраните органи (тук е въпросният чл. 79);

– големите спортни събития и връзки с нарушения на правата на човека и корупция;

– данъчни убежища;

– свобода на медиите.

В такива пожелателни текстове обикновено не се назовава поименно някоя държава (като изключим приетото изменение). Целта е да се съберат възможно повече гласове за крайното гласуване. Дори Русия не е спомената. Има само един параграф, който призовава за санкции по повод случая „Магнитски“.

Не се споменават и държави, преди да е проведено и завършено легитимно съдебно разследване. Такава е практиката. 

Предложеното и отхвърлено* изменение на „Зелените“ е нищожна част от документа от 40 страници. А то е направено, за да бъде отхвърлено. Начинът, по който е направено, предполага това. 

Големият европеец и фанатичен федералист Ги Верховщадт и групата АЛДЕ, както и ЕНП също са гласували „против“ това изменение, което би трябвало да значи, че и те защитават някой си Калин Митрев или получава от време на време по някое куфарче от Азербайджан. Твърдение, доста нелепо само по себе си.

В електронната платформа „Вот уоч“, която регистрира гласуванията в Европейския парламент, въз основа на протоколите от тях, се вижда, че цялостният текст на резолюцията е приет с преобладаващо мнозинство (578 – „за“ на 19 – „против“ при 68 – „въздържали се“) и че всички, участвали български евродепутати са гласували „за“.

Тоест всички български представители в Европейския парламент сме гласували „за“ тази резолюция. В която има текст, който призовава и настоява за разследване и преследване на всички случаи и видове корупция навсякъде по света. Всички видове корупция навсякъде по света означава включително и Азербайджан.

* Бележка на редакцията: Според официалните данни на сайта на Европейския парламент (стр. 68 и 69 в следния документ),възпроизведени от сайта “Вот Уоч” предложеното изменение не е отхвърлено, а е прието с 349 гласа За (51%), 290 гласа Против (43%) и 42 гласа въздържали се (6%). Текстът не изменението е включен в окончателния текст на резолюцията под точка 79. 

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук. Dear Friends, glad to see you finished reading the article.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find this article usefull, you can support our efforts to keep doing independent investigative reporting.

Платете Данъкъ Биволъ! / Pay Bivol Tax!

Въведете сума по избор и номера на Вашата кредитна или дебитна карта. Изберете дали да ни подкрепите еднократно или всеки месец:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Ако използвате Apple Pay или G-Pay и виждате съответния бутон, можете да кликнете директно на него, без да въвеждате номер на картата. Bivol is not keeping track of your card number. We relay on Stripe for card, Apple Pay and G-Pay processing.

Можете също да се включите с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК през PayPal или Epay/банков превод или със СМС, или да станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

You can also support us with ONE TIME TAX through PayPal, or become one of our regular, MONTHLY TAXPAYERS .

Вижте също / Read Also