Както Биволъ прогнозира преди време, олигархията отстрани директора на парк „Витоша“ – Тома Белев чрез нагласен конкурс.

Белев e един от най-ярките противници на безразборното унищожаване на българската природа и се противопоставяше на плановете на Цеко Минев и компания да бетонират планината.

С този ход сегашните управляващи надминаха дори и Тройната коалиция в обслужването на хищниците, взели на мушка българската природа, за да извлекат от нея бързи и престъпни печалби.

Служителите на Парк Витоша изпратиха до медиите следната позиция за отстраняването на Тома Белев:

ДО:

Председателя на Народното Събрание

Министър Председателя на Република България

Президента на Република България

Министъра на Земеделието и Храните

Изпълнителния Директор на ИАГ

Средствата за масова информация

Дата: 24. 02. 2012 

ПОЗИЦИЯ

НА

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДПП ВИТОША ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА И ИЗБОРА НА НОВ ДИРЕКТОР НА ДПП ВИТОША

Ние, служителите на Дирекция на Природен парк Витоша с настоящото писмо изразяваме своето несъгласие и възмущение от крайния резултат от проведения от Изпълнителната Агенция по Горите конкурс за избор на Директор на ДПП Витоша.

Заставаме изцяло в защита на настоящия Директор инж. Тома Белев, доказал през годините своя професионализъм, компетентнност и умения да ръководи най-стария и сложен за управление парк на Балканите. Природен парк Витоша е най-посещатаваната защитена територия в България и важна част от живота и здравето на жителите на София, Перник и прилежащите населени места. Планината Витоша е обект на огромни икономически интереси, които изцяло противоречат на целите и режимите на Плана за управление на Природния парк. Инж. Тома Белев във всеки един момент отстоява интересите на защитената територия, което показва неговата всеотдайност в работата в полза на обществото и на българската природа! Считаме за абсолютно нелогично и необосновано ИАГ да се лиши от такъв опитен професионалист, доказал своите умения през годините.

Едно от ценните качества на Тома Белев е способността му ефективно да организира капацитета на служителите на Дирекцията на парка в разработването и управлението на Европейски проекти. С тях се осигурява външно финансиране от донори и програми за реализиране на неотложните дейности, заложени в Плана за Управление на ПП Витоша. Тъй като държавният бюджет на Дирекцията е крайно недостатъчен за изпълнение на поставените цели, умението на ръководителя в тази насока е безценно!!! Средствата от външно финансиране за последните три години надвишават над 15 пъти годишния бюджет на парка.

Да припомним, че след многобройни проверки от страна на АДФИ, МЗХ, Дирекция вътрешен одит на ИАГ, направени през 2011 г., се доказа, че средствата от бюджета, от външни донори и друго финансиране са използвани законосъобразно и изцяло по предназначение и НЕ СА УСТАНОВЕНИ НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДИРЕКЦИЯТА!!!!! С това се доказва абсолютното спазване на българското законодателство и прозрачността в работата на дирекцията!!!!!

За съжаление, през годините, в медийното пространство системно се опетнява репутацията на Тома Белев и Парк Витоша и нито една институция не изрази открито подкрепа към него. 

За съжаление у нас остава впечатлението, че изборът на комисията е бил предопределен от острата медийна атака на личностна основа срещу инж. Белев и от засилените икономически интереси за застрояване на парка през последните години. Опасяваме се, че тези инвестиционни намерения, които застрашават планината и на които активно се противопоставя Тома Белев станаха причина за неговото отстраняване.

Считаме, че изходът от конкурса е оценка и за нашата работа и ние чувстваме, че тя не е обкетивна. Изразяваме острото си неодобрение от факта, че ПП Витоша стана жертва на необоснована критика и откровена война. Изразявайки личната си позиция по този въпрос, ние не искаме да бъдем обвинявани в пристрастност, тъй като не защитаваме директор, а браним репутацията на една цяла Институция.

Напомняме на отговорните институции, че процедурата по избор на директор беше опорочена. Тя беше проведена при сериозно нарушение на първоначално обявените изисквания към кандидатите в официално публикуваната заповед, с което условията на конкурса бяха променени в хода на избора. Така остава впечатлението, че процедурата по избор на директор е променена тендециозно с цел обслужване на определени интереси, поради което настояваме тя да бъде отменена поради липса на законосъобразност.

Ние не приемаме подобно отношение, уронващо престижа на институцията и нейните служители.

Capture_decran_2012-02-27_a_11.40.40


Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

Аз поддържам Биволъ >>