„Направили са конкурс, избраха тебе.“ „Не съм ходил на конкурс, но да живее АБВ“

by Биволъ

Вижте също / Read Also