Борисов прехвърли на КПКОНПИ въпроса за конфликт на интереси при Горанов

Синът на кръстника работил 11 месеца в Министерството на финансите и подпомагал отчитането на пътните разходи
by Екип на Биволъ

Правителственият пресцентър изпрати отговор на въпроса, зададен от Биволъ до премиера Борисов. Въпросът ни гласи следното:

Считате ли, че в случая с безплатното жилище за министър Горанов е налице конфликт на интереси с оглед на факта, че Христо Сариев – син на г-н и г-жа Сариеви, които са предоставили жилището на г-н Горанов, е постъпил на работа в Министерството на финансите по времето, когато Горанов е бил министър и е обитавал жилището?

Припомняме, че Иван Сариев се явява кръстник на Владислав Горанов и му предоставя безплатно апартамент от 181 кв. м. Апартаментът е придобит от съпругата на Сариев и тя е платила за него 382 560 лв. – разкри Биволъ. Горанов живее там от 2012 г., но не е декларирал облагата до тази година. Биволъ разкри също, че през 2015 г. синът на Иван Сариев е постъпил на работа в Министерството на финансите и е участвал в комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка.

Отговорът на пресслужбата на правителството гласи следното:

Във връзка със зададения от Вас въпрос относно жилището на министъра на финансите Владислав Горанов Ви информираме, че:

В Министерството на финансите работят близо 600 служители. Дали е налице конфликт на интереси, може да провери компетентната за това Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която вече е сезирана.

В допълнение, предоставяме на Вашето внимание справка от Министерство на финансите за длъжността, заемана от Христо Сариев:


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

Христо Сариев е работил в Министерство на финансите като младши експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ от 09.02.2015 г. до 27.12.2015 г. вкл.

Основните функции на дирекция „Икономическа и финансова политика“ включват осигуряване на аналитична подкрепа и координация на политиките и ефективното представяне на Министерството на финансите и органите на изпълнителната власт по икономическите и финансовите въпроси в рамките на Европейския съюз, както и разработване и усъвършенстване на макроикономически модели за прогнозиране и анализ на алтернативни сценарии и анализ на дългосрочното равновесие и за оценка на въздействието от изпълнението на национални и европейски стратегически документи.

Отдел „Институционално-правен“ е осъществявал дейности по успешно представяне на българските позиции в рамките на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), както и по навременно и точно отчитане на пътни разходи от делегати на Република България за участие в заседанията на работните органи към Съвета на Европейския съюз.

Преките задължения на заеманата от Христо Сариев длъжност са включвали подпомагане на:
–       дейностите, свързани с разработването, съгласуването и успешното представяне на българските позиции в рамките на ЕКОФИН;
–       координацията на работата на работните групи към Съвета по Европейските въпроси към Министерския съвет, за които водещо ведомство е Министерството на финансите;
–       дейностите, свързани с отчитане и възстановяване на пътните разходи за участието на служители от българската администрация в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз.

Видно от горното Христо Сариев не е бил служител в звеното за обществени поръчки в Министерството на финансите, но в изпълнение на вътрешните правила за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки в министерството, е участвал като представител на дирекцията, имаща отношение към предмета на поръчката, в комисия  за разглеждане, оценка и класиране на постъпили предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране СИБИЛА“.

По-рано премиерът призова от Брюксел финансовия министър да даде обяснения за апартамента, който ползва безвъзмездно. В парламента Горанов обясни само, че фирми на Сариеви не са получавали обществени поръчки.

Междувременно прокуратурата образува проверка за престъпления по чл. 283 НК/чл. 304б НК във връзка с безплатното ползване на жилището от Горанов. Той, както и Сариеви, са били разпитани от прокурор, а проверката е възложена на КПКОНПИ, която има 20 дни да се произнесе. От отговора на правителството обаче става ясно, че премиерът няма намерение да иска оставката на Горанов до произнасянето на КПКОНПИ.

Владислав Горанов се прочу преди време и със снимка от 2010 г. в компанията на депутата, медиен магнат и бивш шеф на ДАНС Делян Пеевски. Тогава той беше зам.-министър на финансите. На медийните въпроси какво са обсъждали с Пеевски, Горанов даде лаконично обяснение: „Оказахме на едно и също място“.

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also