Отворено писмо: Когато Генералният директор на ЮНЕСКО наруши мълчанието

От Хадиджа Исмаилова
by Биволъ

Вижте също / Read Also