ЛЪЖИТЕ ЗА ОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО – част 2

Екип на Биволъ

Capture_2014-02-10_a_09.39.17

Министърът на регионалното развитие не спира строителството.

И преди актуализацията на общия устройствен план на Царево от 2008 общината е имала действащ такъв.

ЛЪЖА № 5

На 31.01.2014 г. в парламентарната зала министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, по повод проблемите с ОУП на община Царево, определи целите на общите устройствени планове така: “Хармонично развитие означава баланс между човека и природата. Целта на устройствените планове е запазване на този баланс.” Прокламираните пак там действия на неговия колега Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева са започване на частично изменение на този план в частта му за ПП Странджа.

Истината: На стр. 32, в Таблица № 1.3.2.4-2 (приложено е копие) от доклада за екологична оценка на ОУП на община Царево от юни 2008 г. са дадени прогнозните бройки обитатели/легла по землища в общината след прилагане на ОУП. Общата прогнозна бройка без местните жители е 220 656 души. От тях в землищата покрай морето (от Лозенец до Резово) са концентрирани 175 280 души (75% от цялата предвидена леглова база) и ако се извади съществуващата леглова база (около 20 000 според стр. 20 на доклада) – нарастване с около 155 000 нови легла. Всъщност тези, заедно с местните жители, 180 хиляди обитатели, са концентрирани практически в едно непрекъснато застроено урбанистично ядро – или иначе казано „град”, започващ от границата на общината между Китен и Лозенец на север до Ахтопол на юг. Това е град с размерите на Русе (пети в България) и даже по-голям, изникнал от нищото! Всички обяснения за хармонично развитие и баланс с природата остават безпредметни, след като се сравни този нов градски център с капацитета на цялата плажна ивица (с включените вътре дюни, което е недопустимо) оценен на стр. 60 от същия доклад (таблица №2.1.2.1-3) на общо 61 725 души за цялата пясъчна ивица на общината (без защитените дюни на Липите и Устието на Велека). Предвиденото застрояване е почти 3 пъти повече от капацитета на плажната ивица!

> Решението: На 7 февруари 2014 г. Министърът на регионалното развитие издаде заповед за измение на ОУП на община Царево с доста неясни мотиви – „изменени обществено-икономически условия”, „измения в Закона за Устройство на Черноморското крайбрежие в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни и ограничаване на допустимото застрояване в зона А” – все неясни и заобиколими цели на това изменение без ясни параметри. Прокламираното в парламентарната зала на 31.01.2014 политическо намерение от Министъра на регионалното развитие или някои опозиционни политически сили частично изменение на плана в рамките на ПП Странджа не решава нищо! Даже да се премахне цялото застрояване в ПП Странджа, това ще намали планираната леглова база в крайбрежието от около 175 000 на около 95 000 – с една дума, няма да строим Русе, ще строим Добрич или Сливен, а легловата база ще надвишава пак с 1/3 капацитета на плажната ивица и остава опустошителното въздействие на свръхнаситеността от посетители върху цялото крайбрежие. Единственото решение е ревизия на ОУП на община Царево с ясни цели – премахване на застрояването от ПП Странджа и други ценни територии (Корал например) и привеждане с нормите за опазване и управление на територията, включително общата леглова база – съществуваща и нова да не надвхърля капацитета на плажната ивица, като от него се изключат всички дюни. Дотогава действието му следва да бъде спряно в цялост с решение на Министъра на околната среда и водите.

ЛЪЖА № 6

На 31.01.2014 г. от парламентарната трибуна Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева заяви: ще издам заповед за изменение за ОУП на община Царево за площите включени в ПП Странджа, което ще спре неговото изпълнение за тези части. Със заповед РД-02-15-17/07.02.2014г. на МРР се постановява спиране прилагането на ОУП на Царево одобрен със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 135 ал. 6 на ЗУТ.

Истината: Законът за устройство на територията създава неяснота и отваря вратичката за застрояване при или по-скоро въпреки изменение на планове или техни части. Един път чл. 135 ал. 6 на ЗУТ казва, че щом Министърът на регионалното развитие издаде мотивирано предписание за изработване на проект за изменение на плана, частта, за която се отнася това изменение, спира прилагането й от това предписание. Но веднага в следващия член чл. 136, ал. 3 на ЗУТ се казва, че действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на новия или изменения устройствен план. ЗУТ е известен с многобройните си вратички – това противоречие е една от тях. Истината е, че заповедта за изменение на плана спира изпълнението в съотвените части, но това може да не се прилага и да продължи да действа съгласно другия член на ЗУТ, чак до окончателно приемане на измененията – тоест Странджа спокойно и „законосъобразно” ще се застрои!

ЛЪЖА № 7

Разпространеното твърдение на някои НПО собственици на крайбрежни земи, че искането да се спре реализацията на ОУП на Царево означава, че община Царево няма да има ОУП.

Истината: Проведената процедура през 2008 година е по изменение на действащ ОУП на община Царево. В рамките на тази процедура е одобрен актуализиран ОУП (ТУП по стария закон) на общината със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Порокът на процедурата е липса на задължително съгласувателно решение – положително становище по Екологична оценка и съвместимост с Натура 2000. Тези съгласувателни решения са задължителни съгласно чл. 85, ал. 1 и ал. 4 от ЗООС, във връзка с чл. 127, ал. 2, т. 1 от ЗУТ – без тях изменения ОУП на Царево е нищожен. При това положение чл. 158 на Закона за опазване на околната среда и чл. 122 и 123 на Закона за опазване на биологичното разнообразие задължават министъра на околната среда и водите незабавно да издаде заповед за принудително административно спиране действието на заповед №РД-02-14-776 от 13.08.2008 г. и на изменения ОУП на община Царево. В момента на това спиране в действие ще бъде старият ОУП на община Царево – в сила към август 2008 година и приет през 1997 година (по тогавашния закон ТУП – териториално-устройствен план на общината). Иначе казано, не е вярно твърдението, че община Царево ще бъде оставена БЕЗ ОУП.

Решението: измененият със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройство ОУП на община Царево в цялост да бъде спрян, като действие от Министъра на околната среда и водите, с което в сила ще остане ОУП на община Царево от 1997 година.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

Вижте също / Read Also