transparencyico

Българският клон на „Трансперънси“ изпрати отговор на въпросите на Биволъ относно обществена поръчка финансирана от еврофондовете за близо 500000 лв. Предмет на поръчката е изготвянето на експортни стратегии в много сектори на българската промишленост.

От организацията уточняват, че много внимателно преценяват „в каква степен обявените открити процедури за обществени поръчки съответстват на нейния профил на експертиза и на ясно заявените цели на организацията“.

Обяснява се, че „Прозрачност без граници“ ще усвои само една десета част от парите, за да изготви „оценка за корупционната среда по системата на BPI и приложението на българското и международното законодателство за неподкупване на чуждестранни длъжностни лица“ (пълният текст на становището е в приложения файл).

„И журналистите си бият негрите…“

Прозрачност без граници не приема „инсинуациите, че е участвала в непрозрачна процедура“ и твърди също, че обвиненията за забавяне на отговора с една седмица са неточни – пише още в отговора.

В статията публикувана в Биволъ обаче е цитиран дословно текста от сайта на АОП за тази конкретна обществена поръчка: ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Не става въпрос за процедурата на самия конкурс, която е открита, а за това, че не е изпратено обявление за възложена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз. Това коректно и недвусмислено е посочено в първата публикация на Биволъ по темата и е даден линк към съответния цитиран документ.

Защо такова обявление не е било направено е въпрос, на който трябва да отговори ИАНСМП. ИАНСМП обаче държи на формалната процедура да получи официално питане по ЗДОИ, за да отговори. Нищо учудващо, именно така държавните институции бавят и крият обществената информация от гражданите.

Ако сдружението „Прозрачност без граници“ разполага с тръжните документи и с информация защо е заобиколена Директива 2004/17/ЕО именно за поръчка, в която тя участва, ще сме благодарни да ги получим от него.

Относно второто обвинение в неточност, авторът разполага с доказателство, че е изпратил запитване до организацията по мейл още на 22 ноември или 7 дни преди да публикува втората статия. Междувременно колеги от сайта Медияпул безуспешно търсиха за коментар Диана Ковачева, която е бивш изпълнителен директор на ПбГ и бъдещ министър на правосъдието.

Партньори без Трансперънси

Видно от регистрите, „Прозрачност без граници“ и партньорите им от „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“ са създали „Обединение Трансперънси и партньори“ през август 2011 г.

Защо „бедният роднина“, който получава само десет процента от сумата е дал името си на това обединение е вероятно въпрос на пазарно позициониране.

Факт е обаче, че всички позиции в тази поръчка са спечелени от сдружения, в които управители са приближени на министър Нона Караджова лица: „ДЗЗД Обединение Експортни стратегии на Република българия“ и „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“. По този въпрос няма коментар от Прозрачност без граници.

Друг интересен факт е, че в седем експортни стратегии, за които поръчката е спечелена от „ДЗЗД Обединение Експортни стратегии на Република България“ няма предвиден антикорупционен десятък за „Прозрачност без граници“ и съответно те ще останат без оценка за корупционната среда.

Беззащитни срещу желаещите да подкупват чуждестранни длъжностни лица остават следните сектори: „Производство на храни“, „Производство на напитки“, „Разработване на текстил и изделия от текстил“, „Производство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи“, „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, „Производство на химични и фармацевтични продукти“ и „Производство на неметални и минерални продукти“.

Обновено 30 ноември 2011 г. 13ч. „Ковачева заяви, че категорично отхвърля тезата, че организацията е участвала в непрозрачни проекти. Гарантирам за прозрачността на организацията, за нейния професионализъм, за безукорната й репутация, заяви Ковачева и отбеляза, че всички проекти са описани на сайта на фондацията.Проверка на Биволъ показа, че в сайта на фондацията няма никаква информация за проект BG161PO003-4.2.1-001 Всеки може да се увери в това, търсейки в Google със следните ключови думи:

site:transparency.bg BG161PO003-4.2.1-001 OR „експортни стратегии“ OR „Производство на мебели“

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.