transparencyico

Българският клон на „Трансперънси“ изпрати отговор на въпросите на Биволъ относно обществена поръчка финансирана от еврофондовете за близо 500000 лв. Предмет на поръчката е изготвянето на експортни стратегии в много сектори на българската промишленост.

От организацията уточняват, че много внимателно преценяват „в каква степен обявените открити процедури за обществени поръчки съответстват на нейния профил на експертиза и на ясно заявените цели на организацията“.

Обяснява се, че „Прозрачност без граници“ ще усвои само една десета част от парите, за да изготви „оценка за корупционната среда по системата на BPI и приложението на българското и международното законодателство за неподкупване на чуждестранни длъжностни лица“ (пълният текст на становището е в приложения файл).

„И журналистите си бият негрите…“

Прозрачност без граници не приема „инсинуациите, че е участвала в непрозрачна процедура“ и твърди също, че обвиненията за забавяне на отговора с една седмица са неточни – пише още в отговора.

В статията публикувана в Биволъ обаче е цитиран дословно текста от сайта на АОП за тази конкретна обществена поръчка: ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Не става въпрос за процедурата на самия конкурс, която е открита, а за това, че не е изпратено обявление за възложена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз. Това коректно и недвусмислено е посочено в първата публикация на Биволъ по темата и е даден линк към съответния цитиран документ.

Защо такова обявление не е било направено е въпрос, на който трябва да отговори ИАНСМП. ИАНСМП обаче държи на формалната процедура да получи официално питане по ЗДОИ, за да отговори. Нищо учудващо, именно така държавните институции бавят и крият обществената информация от гражданите.

Ако сдружението „Прозрачност без граници“ разполага с тръжните документи и с информация защо е заобиколена Директива 2004/17/ЕО именно за поръчка, в която тя участва, ще сме благодарни да ги получим от него.

Относно второто обвинение в неточност, авторът разполага с доказателство, че е изпратил запитване до организацията по мейл още на 22 ноември или 7 дни преди да публикува втората статия. Междувременно колеги от сайта Медияпул безуспешно търсиха за коментар Диана Ковачева, която е бивш изпълнителен директор на ПбГ и бъдещ министър на правосъдието.

Партньори без Трансперънси

Видно от регистрите, „Прозрачност без граници“ и партньорите им от „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“ са създали „Обединение Трансперънси и партньори“ през август 2011 г.

Защо „бедният роднина“, който получава само десет процента от сумата е дал името си на това обединение е вероятно въпрос на пазарно позициониране.

Факт е обаче, че всички позиции в тази поръчка са спечелени от сдружения, в които управители са приближени на министър Нона Караджова лица: „ДЗЗД Обединение Експортни стратегии на Република българия“ и „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“. По този въпрос няма коментар от Прозрачност без граници.

Друг интересен факт е, че в седем експортни стратегии, за които поръчката е спечелена от „ДЗЗД Обединение Експортни стратегии на Република България“ няма предвиден антикорупционен десятък за „Прозрачност без граници“ и съответно те ще останат без оценка за корупционната среда.

Беззащитни срещу желаещите да подкупват чуждестранни длъжностни лица остават следните сектори: „Производство на храни“, „Производство на напитки“, „Разработване на текстил и изделия от текстил“, „Производство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи“, „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, „Производство на химични и фармацевтични продукти“ и „Производство на неметални и минерални продукти“.

Обновено 30 ноември 2011 г. 13ч. „Ковачева заяви, че категорично отхвърля тезата, че организацията е участвала в непрозрачни проекти. Гарантирам за прозрачността на организацията, за нейния професионализъм, за безукорната й репутация, заяви Ковачева и отбеляза, че всички проекти са описани на сайта на фондацията.Проверка на Биволъ показа, че в сайта на фондацията няма никаква информация за проект BG161PO003-4.2.1-001 Всеки може да се увери в това, търсейки в Google със следните ключови думи:

site:transparency.bg BG161PO003-4.2.1-001 OR „експортни стратегии“ OR „Производство на мебели“

Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

263 еднократни данъкоплатци за 2018 г. са осигурили до този момент 4883 €.
709 активни месечни данъкоплатци осигуряват 3390 € месечнo.
12 активни годишни данъкоплатци осигуряват сумата от 1440 € годишно

Аз поддържам Биволъ >>