Вече една седмица Биволъ очаква от „Прозрачност без граници“ и ИАНМСП информация за европроект, спечелен малко преди изборите от „Прозрачност без граници“ и кръг от лица свързани с министъра на екологията Нона Караджова.

Поръчката за 500000 лв. е възложена на известната НПО, която се бори с корупцията, за изготвяне на стратегии за експорта в следните области: „Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди“, „Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти“, „Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии“, „Произвoдство на електрически машини и апарати“, „Произвoдство на дървен материал и изделия от него, без мебели“, „Произвoдство на дървесна маса, хартия, картон и изделия“, „Производство на мебели“ и „Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане“, „Произвoдство на превозни средства, без автомобили“, „Произвoдство на метални изделия, без машини и оборудване“, „Произвoдство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника“.

Целите и компетенциите на Прозрачност без граници са дефинирани в следните области: Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията, чрез мобилизиране усилията на учени, общественици и експерти в съответните области.Системно набиране, представяне и разпространение на необходимата аналитична информация сред държавните институции и граждански организации. Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване на корупцията.

От сайта на Агенцията за обществени поръчки става ясно, че поръчката е възложена по процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз. ИАНМСП е трябвало да представи факти и правни заключения, за да аргументира това изключение от правилата за прозрачност при изразходването на средствата по европейските проекти.

Биволъ откри също, че същата поръчка вече е била обявена в началото на 2011 и е проведен конкурс, на който са се класирали Българска стопанска камера и още няколко консултантски фирми. Процедурата обаче е анулирана с министерско решение и е започнала наново през август. През октомври печелившите вече са „Прозрачност без граници“ и консултантските фирми на приятелите на Караджова.

На амбразурата…

Междувременно Стефан Попов, който е бивш шеф на Отворено общество и настоящ директор на фондацията РискМонитор , публикува статия във в. Труд, в която призова новия министър на правосъдието Диана Ковачева да „не обръща специално внимание“ на въпросите на медиите защо „Прозрачност без граници“ поема неприсъщи проекти.

„В България цари – и така ще бъде още сто години – някаква нелепа читалищна идея, че НПО секторът трябва да бъде мисионерска институция от религиозно обладани самодейци, а не професионално структуриран, управляващ значителни суми обществен сектор, включително и по особен стопански ред.“ – обяснява експертът.

Въпросите към Ковачева обаче не са за това как е управлявала значителните суми, които тази организация получава под формата на грантове, а за това дали те са получени прозрачно и по предназначение.

Учудваща е и позицията на г-н Попов, който твърди следното: „Дали „Прозрачност без граници“ е вземала, макар законно, едни грантове, а не други, е въпрос, по който може да се мери неразвитостта на средата, която поражда такива въпроси.“

По пътя на тази логика медиите в „развита среда“ изобщо няма да поставят въпросите за прозрачност, законност и кръвосмесителни връзки на неправителствения сектор и властта, поставени от Биволъ. Впрочем, развитието на медийната среда през последните години определено върви към тази „зрялост“, пожелана от бившия шеф на „Отворено общество“.

Вероятно такава е и средата която си е поставил за цел да изгради едно друго НПО – Сдружение „Инициатива Глобална България“, в което освен г-н Стефан Попов членуват известни финансисти и шефове на медии. Сред тях са банкерката Цветелина Бориславова прала пари от престъпна дейност*, политическият брокер, свързан с руската мафия и руското разузнаване* Валентин Златев и агентът на ДС Красимир Гергов.

Capture_decran_2011-11-29_a_10.04.24

* определения на американските посланици Джеймс Пардю и Джон Байърли в секретни дипломатически доклади изпратени от София и публикувани от Wikileaks

Обновено на 29.11.2011 в 17ч30: От ИАНСМП все пак изпратиха дежурния професионално непрозрачен отговор, отлагайки във времето получаването на документацията и осветляването на всички налични в институцията документи около конкурса и обществената поръчка.

Capture_decran_2011-11-29_a_17.27.34

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet