Търсене на европейско законодателно решение срещу медийния монопол на Пеевски и неговите подобия в други държави на ЕС – с това се зае панeвропейска коалиция от граждани и близо сто медии, професионални организации, независими журналисти и НПО от различни части на. Всички те събират подписи за първата Европейска гажданска инициатива, фокусирана върху свободата на медиите и плурализма. Европейската гражданска инициатива е един нов инструмент на демокрацията на участието, който позволява на гражданите, след като съберат онлайн или офлайн минимум един милион подписа, да представят директно пред Европейската комисия законодателно предложение и по този начин да променят европейското законодателство.

Ситуацията на свободата и плурализма на медиите в Европейския съюз се влошава. Пеевски далеч не е само български синдром. Пандемията е с европейски мащаби, а медийният монопол се оказва широко използван инструмент за капитализиране на политическо влияние. Някои страни, като например Унгария, страдат от значителна намеса на политическата власт, която си е поставила за цел да контролира и ръководи медиите. Други страни, по-специално Великобритания, страдат от проблеми на прекомерна концентрация, водеща до неправомерно въздействие на определени икономически групи, а именно медийната империя на Мърдок, над политическите процеси. Трети, какъвто е случаят в Италия, както и в съседна Румъния, са подложени на опасно припокриване на икономически, медийни и политически интереси в ръцете на едни и същи лица. Европейските институции досега се въздържаха от заемане на твърда позиция спрямо отделни държави-членки, които изпитват подобни проблеми.

“Този подход на въздържание очевидно допринася за причиняването на негативен домино-ефект, влкючващ влошаване на условията и  липсата на по-строги правила в едни страни, водеща до понижаване на стандартите в друга”, казва Лоренцо Марсили (Европейски алтернативи), говорител на Инициативата. “Ерозията на демократичната структура на средствата за масово осведомяване продължава безнаказано – Европейската инициатива за медиен плурализъм призовава европейските институции да прекъснат тази отрицателна тенденция.“

“Крайно време е ЕС да започне да зачита и активно да защитава ценностите, на чиято основа е изграден”, смята Джовани Мелогли (Международен алианс на журналистите), също говорител на Инициативата. “Европейските граждани не могат повече да толерират лицемерие и непоследователност в политиките на Съюза”.

Ние призоваваме Европейската комисия да приеме (изготви сама или подкрепи такава, която бъде предложена от граждани и журналисти) Директива за защита на плурализма в медиите. Настояваме по-конкретно за:

а) ефективно законодателство, за да бъде избегната концентрацията на собственост в секторите медии и реклама;

б) гарантирана независимост на надзорните органи, чиито членове представляват максимално широки политическо, културно и социално разнообразие;

в) въвеждане на определение за конфликт на интереси по отношение собствеността в медии;

г) изискване към електронните, печатните и онлайн медиите да подават към съответен национален орган необходимата информация за собствеността, която да позволява идентификация вкл. на пълния и крайния собственик на медиата (ситуации на свързани и поставени лица).

Страните, които до момента участват в Европейската инициатива за медиен плурализъм, са: Франция, Белгия, Унгария, Италия, Обединеното Кралство, Холандия, Португалия, Испания, Румъния и България.

Сред първите подписали се под инициативата, наред с небезизвестния актьор Хю Грант, е евродепутатът социалист Мартин Шулц, който е и председател на Европейския парламент. Сред яростните поддръжници на кампанията са и българските парламентьори Андрей Ковачев и Светослав Малинов от ЕНП. В България организаторите са в тясно взаимодействие с протестните движения, планират се и общи действия в страната.

Всеки български гражданин може да остави своя подпис-призив към Европейските институции: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000017/public/signup.do . Данните се обработват и съхраняват от Европейската комисия.

Официална страница на Инициативата: http://www.mediainitiative.eu

[email protected]

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet