Агенцията по вписванията подвела онлайн потребителите. Връща пари за кухи справки.

Левче по левче се трупат за показване на бели страница без информация. От Имотния регистър признават за дефекта и работели да го отстранят.
by Екип на Биволъ

Имотният регистър, който е към Агенцията по вписванията, таксува по 1 лев онлайн справки, които не съдържат никакви данни. Клиентите на услугата плащат левче както за партиди, в които има данни за имоти, така и за празни партиди, за които се визуализира бяла страница. Системата с кухите справки ощетява потребителите и Агенцията признава, че те са били подведени. Обмислят се варианти да им се възстановят парите.

Тъй като “ужилването” е за малка сума и се случва относително рядко, много потребители вероятно не са се възмутили, че плащат за нещо, което не би трябвало да се таксува. Но за интензивните клиенти на Имотния регистър – адвокати, брокери на имоти и дори разследващи медии като нашата, сумата може да набъбне до стотици левове.

Имотният регистър разполага със 112 териториални служби из цялата страна, които вписват “актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот” – според описанието на сайта на службата. Вписват се също така възбраните и ипотеките върху имотите.

За да не се обикаля страната от Айтос до Ямбол, когато трябва да се направи справка за дадено лице или имот, се предлага услугата „Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет”. Въпреки, че информацията е централизирана в обща база данни, онлайн услугата се заплаща за всяка териториална служба поотделно. Така ако се интересувате от лице с имоти в София, в Банско и в Слънчев бряг, ще трябва да платите три отделни справки по 1 лев всяка, за да видите всички имоти на негово име.

Логично е, ако лицето никога не е притежавало имот или вещно право в териториалния обхват на някоя служба, при търсене то да не се появява и съответно да не плащате за справка. Това обаче не винаги е така. В регистъра изобилства от т.нар. “празни” партиди, в които няма данни за никакви имоти, но самата партида съществува и достъпът до нея се заплаща.

Да речем, че лицето X (физическо или юридическо) няма и никога не е притежавало имот в гр. Кнежа (изборът на тази служба е случаен б.ред), но му трябва справка за имотно състояние (удостоверение за тежести) от тази служба. Проверката през дистанционния достъп не върши работа, тъй като нашата мащабно електронизирана администрация все още изисква документ с печат. Няма как, трябва да се пътува до Кнежа или да се търсят услугите на упълномощен адвокат на място.

Съответната служба ще издаде срещу заплащане справка на Х, че няма имоти. Но в същото време системата тихомълком ще заведе електронна партида на X, която е куха и в нея не е вписано нищо. И така е не само в Кнежа, а във всичките 112 служби из страната.


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

От момента, в който на X е заведена партида в някоя служба, името му се появява в търсачката на Имотния регистър. В резултатите от търсенето за X започва да се извежда информация с трите имена, ЕГН и името на териториалната служба.

На  етап търсене не е известно какво стои зад партидата на X. Всеки, който иска да узнае повече, ще трябва да заплати един лев, за да види… бяла страница, на която е изписано името на лицето и датата на справката, която не носи абсолютно никаква информация.

На екранните разпечатки по-долу се вижда отговорът на системата при търсене с ЕГН на нашия кореспондент Димитър Стоянов преди и след като той посети службата в Пазарджик, за да си извади справка и съответно да се сдобие с такава куха партида.

Агенцията по вписванията подвела онлайн потребителите. Връща пари за кухи справки.Агенцията по вписванията подвела онлайн потребителите. Връща пари за кухи справки.

За да сме сигурни, че не става дума за бъг в системата, други сътрудници на Биволъ повториха експеримента в Перник и в София с идентичен резултат.

Агенцията по вписванията: Подвели сме потребителите, но ще решим проблема

От Имотния регистър потвърдиха наблюденията на Биволъ. “Персонална партида в  ИИСКИР се създава и в случаите когато на дадено лице са предоставяни услуги от Имотния регистър, като Издаване на удостоверение за тежести, Издаване на препис, Справка.” – разясниха оттам.

Но според службата, тази “празна” справка все пак давала информация, “че не са извършвани вписвания, отбелязвания или заличавания за определен период”.

Въпросната информация обаче е налична и без куха партида, за която да се плаща. Ако за лицето няма никакви данни в системата е логично, че нищо не е извършвано по неговата партида.

“Отчетено е, че тази справка се приема като подвеждаща за потребителите” – покайват се от агенцията и обещават да се поправят с проекта „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.  Проблемът с кухите партиди е бил внесен за обсъждане и разрешаване в рамките на проекта – съобщиха още оттам.

На въпроса какво става с вече подведените и платили за кухи справки потребители, и дали ще им бъдат ли възстановени сумите, които са платили, от поддръжката на Имотния регистър посочиха, че могат да направят справка по клиентски номер за генерирани “празни” партиди и да обосноват искане за връщане на сумите, вероятно под формата на кредити в сметката към Агенцията по вписванията.

До редакционното приключване на статията не се получи отговор от пресцентъра на Агенцията по вписванията, към който отправихме въпроси дали този жест ще се прилага системно за всички клиенти, които са плащали през годините за кухите справки.

Биволъ зададе и въпроси по ЗДОИ, за да разбере точния брой на подведени клиенти през годините и сумите, които Агенцията е инкасирала за показване на “празните” партиди.

 

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also