Wikileaks Македония: Али Ахмети оценил лошо управлението на Груевски

ahmeti

Политическият лидер Али Ахмети, представител на партията на албанската етническа общност в Македония ДУИ е направил силно критичен анализ за управлението на страната пред американския посланик, става ясно от дипломатическа телеграма от Скопие, от Cablegate, разкрита от Wikileaks. Докладът [09SKOPJE411] е изготвен от Посланик Филип Рийкър и е изпратен до Вашингтон на 21 август 2009 г.

Посланикът е гостувал на Ахмети в неговата ферма в планинска област в западна Македония на 16 август 2009, по случай 8 годишнината от Охридското споразумение (2001 г.). Пред него Ахмети е критикувал премиера Никола Груевски за липсата на напредък в преговорите за името на Македония и дипломатическите отношения с Косово. Според Ахмети това можело да навреди на отношенията със Сърбия и България. Албанският лидер помолил посланика да окаже по-силен публичен натиск, за да бъде решен въпроса с името. От своя страна посланикът отбелязъл, че задкулисните действия може да са по-ефикасни от явния натиск.

Водачът на ДУИ счита Премиера Груевски за твърде млад и неопитен, което се отразява и при вземането на решения.

Ахмети е изразил безпокойство от влиянието на вътрешния кръг около Груевски, по-специално от братовчедът на Груевски Сашо Миялков, който е шеф на секретните служби. Според лидера на ДУИ Миялков има контакти и желание да провокира “лумпенизирани албански елементи в Македония”, за да предизвика етническо напрежение, с което Миялков да оправдае мащабни акции срещу албанската етническа общност. Пренебрежението на Миялков изобщо спрямо етническите албанци също е било отбелязано в разговора.

На този фон президентът Иванов е описан като “добро момче”, но с твърде малко власт и влияние, де факто подчинен на премиера.

Ахмети е бил скептичен и за напредъка на страната 8 години след Охридското споразумение, като го е оценил “между 4 и 5 пункта от 10”. Според него етническите македонци продължават да вярват, че страната принадлежи само на тях. Двата най-големи проблема за албанската общност според него били, че албанският език не се използва официално и етническите албанци не са представени равнопоставено на водещи позиции в правителството. При предишната коалиция на ДУИ със СДМС, неговата партия е контролирала по-важни министерства отколкото при сегашната с ВМРО-ДПНЕ, отбелязал той. Ахмети вярвал, че преодоляването на проблема с името и присъединяването към НАТО ще улесни решаването и на междуетническите въпроси.

Албанският лидер не се изказва ласкаво за конкурента си от ДПА Мендух Тачи. Тачи искал да замени Охридския договор, с ново, още по-радикално споразумение. Бойкотът в парламента и призивът към Албания да наложи вето на приемането на Македония в НАТО са индикатори за маргинализацията на Тачи – казал Ахмети. Хаотичното поведение на Тачи можело да застраши стабилността на Македония. Заради тези си виждания Ахмети щял да се срещне специално с албанския премиер Бериша след няколко дни и щял да му каже, че албанската общност не подкрепя инициативата на Тачи за бойкот на членството на Македония в НАТО. Заради деструктивизма на Тачи, за предпочитане пред него бил лидерът на Нова Демокрация Имер Селмани, който представлявал “конструктивната и разумна опозиция”. Освен това Селмани бил много близък с Груевски и двамата си разменяли домашни визити.

Интересен е и погледът на Ахмети върху религиозните въпроси в Македония. Той изразява явно несъгласие с политиката на премиера да се строят църкви и да се издигат нови религиозни символи. “В Македония има повече църкви и джамии, отколкото вярващи”, обобщава албанският лидер. Според Ахмети държавните пари могат да бъдат използвани по-ефикасно за други обществени проекти. Критично е и изказването за главата на Ислямската общност в Македония Сюлейман Реджепи, който според него бил “всичко друго, но не и вярващ” и представлявал “Бюрокрацията на Господ”.

Като пример за по-добро използване на бюджетните средства Ахмети споменал проекта за създаване на голям университет в Тетово от сливането на двата съществуващи. Този бъдещ Университет щял да бъде на държавна издръжка, но и с голяма международна подкрепа. Ахмети също така подготвил проект с кметовете на 6 общини южно от столицата Скопие за почистването на замърсените реки и езера, вливащи се в популярни туристически зони в Македония. На Рийкър е било предложено също да се срещне с кметовете, заедно с европосланика Ерван Фуере, с цел оказване на помощ. Американският посланикът не се ангажирал твърдо с нито един от проектите, но обещал да посъветва Ахмети как да процедира.

Wikileaks Македонија: Али Ахмети оценил лошо управување со Груевски

ДУИ: Миjaлков барал етнички судир со Албанците

Политичкиот лидер Али Ахмети, претставник на партијата на албанската етничка заедница во Македонија ДУИ направи силно критичка анализа за управување со земјата пред американскиот амбасадор, станува јасно од дипломатска телеграма од Скопје, од Cablegate, кој е откриен од Wikileaks. Извештајот [09SKOPJE411] е подготвен од страна на Амбасадорот Филип Рикер и е испратен до Вашингтон на 21 август 2009 година.

Амбасадорот е гостување на Ахмети во неговата фарма во планинска област во западна Македонија на 16 август 2009, по повод 8 годишнината од Охридскиот договор (2001 година). Пред него Ахмети го критикуваше премиерот Никола Груевски за застојот во преговорите за името на Македонија и дипломатските односи со Косово. Според Ахмети тоа можеше да им наштети на односите со Србија и Бугарија. Албанскиот лидер побара од амбасадорот да изврши посилен јавен притисок, за да се реши прашањето со името. Од своја страна, амбасадорот забележал дека задкулисните активности може да се поефикасни од јавниот притисок.

Лидерот на ДУИ смета премиерот Груевски за премногу млад и наивен, што се одразува и во донесувањето одлуки.

Ахмети изразил загриженост од влијанието на внатрешниот круг околу Груевски, особено од братучед на Груевски Сашо Мијалков, кој е шеф на тајните служби. Според лидерот на ДУИ, Мијалков има контакти и желба да провоцира “лумпенизирани албански елементи во Македонија”, за да предизвика етнички тензии, со што Мијалков да го оправда големи акции против албанската етничка заедница. Занемарување на Мијалков воопшто во однос на етничките Албанци, исто така, било наведено во разговорот.

На овој настан, претседателот Иванов е опишан како “добро момче”, но со малку власт и влијание, де факто потчинет на премиерот.

Ахмети бил скептичен и за напредокот на земјата 8 години по Охридскиот договор, како го оценил “меѓу 4 и 5 поени од 10”. Според него, етничките Македонци и понатаму да веруваат дека земјата им припаѓа само на нив. Двата најголеми проблемот за албанската заедница, според него, биле дека албанскиот јазик не се користи официјално и етничките Албанци не се претставени еднакво на водечки позиции во владата. При претходната коалиција на ДУИ со СДМС, неговата партија имала контрола на поважни министерства отколку кај сегашната со ВМРО-ДПНЕ, кажа тој. Ахмети верувал дека надминувањето на проблемот со името и влезот во НАТО ќе го олесни решавањето и на меѓуетничките прашања.

Албанскиот лидер не се изјаснува со ласкави зборови за конкурентите од ДПА, Мендух Тачи. Тачи сакал да го замени Охридскиот договор, со нов, уште порадикален договор. Бојкотот во парламентот и повикот од Албанија да стави вето на приемот на Македонија во НАТО, се индикатори за маргинализација на Тачи – рекол Ахмети. Хаотично однесување на Тачи можеше да ја загрози стабилноста на Македонија. Поради овие си ставови Ахмети бил да се состане особено со албанскиот премиер Бериша по неколку дена и бил да му каже дека албанската заедница не ја поддржува иницијативата на Тачи за бојкот на членството на Македонија во НАТО. Поради деструктивизмот на Тачи, по можност пред него бил лидерот на Нова Демократија Имер Селмани, кој претставувал “конструктивна и разумна опозиција. Покрај тоа, Селмани бил и многу близок со Груевски и двајцата разменувајќи домашни посети.

Интересен е и погледот на Ахмети на верските прашања во Македонија. Тој изразува јавно несогласување со политиката на премиерот да се градат цркви и да се издигнуваат нови верски симболи. “Во Македонија има повеќе цркви и џамии, отколку верници”, резимира албанскиот лидер. Според Ахмети државните пари може да се користи поефикасно за други јавни проекти. Критично е и изјавата за лидерот на Исламската заедница во Македонија Сулејман Реџепи, кој според него бил “се друго, но не и верник” и претставувал “Бирократијата на Господ”.

Како пример за подобро користење на буџетските средства Ахмети споменал проектот за создавање на голем универзитет во Тетово за соединувањето на двата постоечки. Овој иден Универзитет би требало да биде на државна издршка, но и со голема меѓународна поддршка. Ахмети, исто така подготвил проект со градоначалниците на 6 општини јужно од главниот град Скопје за чистење на загадените реки и езера, кои се во популарни туристички зони во Македонија. На Рикер беше предложено да се состане со градоначалниците, заедно со евроамбасадорот Ерван Фуере, со цел да им помогнат. Американскиот амбасадор не се ангажирал.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: