bankster3

В редакцията се получи следната жалба от адв. Георги Керелов срещу Левон Хампарцумян. Поводът е жалбата на Хампарцумян до Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия срещу адвокат Веска Волева. Според шефа на Асоциацията на банките в България адв. Волева си позволила изказвания в медиите, за които трябвало да бъде санкционирана.

Адв. Керелов, който участва в същото предаване като адв. Волева – Клубът на журналистите по програма Христо Ботев, цитирано от Хампарцумян, засега не е на мушката на банкерите. В жалбата си той обръща логиката на Хампарцумян срещу самия него, и настоява БНБ да го глоби със същите правни основания, с които четири български банки „гнили ябълки“ настояват пред БНБ да глоби Биволъ за публикуване на дипломатически документи, уличаващи банките в пране на пари от престъпна дейност и раздаване на необезпечени кредити на свързани лица. Публикуваме жалбата на Керелов без редакционна намеса.

ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

До Управителя на Българска Народна Банка, г-н Иван Искров

ЖАЛБА

Срещу: г-н ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН, председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България

ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА И ДОБРОТО ИМЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ

Уважаеми господин Искров,

Донасям с настоящата жалба едно много тежко административно нарушение на въпросното лице, извършено с подадена от него дисциплинарна жалба с дата 29.10.2012 г. срещу Адвокат ВЕСКА ВОЛЕВА, достъпна на тази върза https://bivol.bg/banksters-advokat-voleva.html

С тази си простъпка горното лице, в качеството му на първи банкер на България, представя банките, членуващи в асоциацията му, като такива от най-мракобеснически тип, страхуващи се от всякакъв демократичен дебат за добрите и лошите им практики. Бягайки от подобен публичен дебат, всъщност родните ни банки поддържат съмненията на населението в техните незаконни методи на неоснователно обогатяване за сметка на потребителите на банковите им услуги.

С изпращането на горния донос до Висшия адвокатски съвет и Съвета на софийската адвокатска колегия срещу един почтен български адвокат, опитващ чрез посочените в доноса публични изяви открито да отвори този демократичен дебат за добрите и лошите практики на българските банки / лоши като „лошите“ кредити, например/, въпросното лице ни отнася към най-черните страници на комунистическото ни минало, където свободата на изявяване на мнение беше най-тежкото престъпление срещу Народната власт.

Подобни доноси подриват доверието в почтената и уважавана българска банкова система, и просто няма как да изхождат от управителния съвет на асоциацията на банките в България, която е за открит и откровен дебат без каквато и да била цензура.

Поради това, моля най-внимателно да проучите фактите по случая, с оглед установяване на административно нарушение по член 152а от Закона за кредитните институции*, извършено от въпросното лице, след което му наложите предвиденото там административно наказание.

Георги Керелов – адвокат

02/11/2012

xxx

*Чл. 152а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г.) (1) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.

(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

(3) Ако нарушителят по ал. 1 или 2 е юридическо лице, се налага имуществена санкция, както следва:

1. в случаите по ал. 1 – в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв.;

2. в случаите по ал. 2 – в размер от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 150 000 лв.

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet