bankster3

В редакцията се получи следната жалба от адв. Георги Керелов срещу Левон Хампарцумян. Поводът е жалбата на Хампарцумян до Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия срещу адвокат Веска Волева. Според шефа на Асоциацията на банките в България адв. Волева си позволила изказвания в медиите, за които трябвало да бъде санкционирана.

Адв. Керелов, който участва в същото предаване като адв. Волева – Клубът на журналистите по програма Христо Ботев, цитирано от Хампарцумян, засега не е на мушката на банкерите. В жалбата си той обръща логиката на Хампарцумян срещу самия него, и настоява БНБ да го глоби със същите правни основания, с които четири български банки „гнили ябълки“ настояват пред БНБ да глоби Биволъ за публикуване на дипломатически документи, уличаващи банките в пране на пари от престъпна дейност и раздаване на необезпечени кредити на свързани лица. Публикуваме жалбата на Керелов без редакционна намеса.

ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

До Управителя на Българска Народна Банка, г-н Иван Искров

ЖАЛБА

Срещу: г-н ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН, председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България

ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА И ДОБРОТО ИМЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ

Уважаеми господин Искров,

Донасям с настоящата жалба едно много тежко административно нарушение на въпросното лице, извършено с подадена от него дисциплинарна жалба с дата 29.10.2012 г. срещу Адвокат ВЕСКА ВОЛЕВА, достъпна на тази върза https://bivol.bg/banksters-advokat-voleva.html

С тази си простъпка горното лице, в качеството му на първи банкер на България, представя банките, членуващи в асоциацията му, като такива от най-мракобеснически тип, страхуващи се от всякакъв демократичен дебат за добрите и лошите им практики. Бягайки от подобен публичен дебат, всъщност родните ни банки поддържат съмненията на населението в техните незаконни методи на неоснователно обогатяване за сметка на потребителите на банковите им услуги.

С изпращането на горния донос до Висшия адвокатски съвет и Съвета на софийската адвокатска колегия срещу един почтен български адвокат, опитващ чрез посочените в доноса публични изяви открито да отвори този демократичен дебат за добрите и лошите практики на българските банки / лоши като „лошите“ кредити, например/, въпросното лице ни отнася към най-черните страници на комунистическото ни минало, където свободата на изявяване на мнение беше най-тежкото престъпление срещу Народната власт.

Подобни доноси подриват доверието в почтената и уважавана българска банкова система, и просто няма как да изхождат от управителния съвет на асоциацията на банките в България, която е за открит и откровен дебат без каквато и да била цензура.

Поради това, моля най-внимателно да проучите фактите по случая, с оглед установяване на административно нарушение по член 152а от Закона за кредитните институции*, извършено от въпросното лице, след което му наложите предвиденото там административно наказание.

Георги Керелов – адвокат

02/11/2012

xxx

*Чл. 152а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г.) (1) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.

(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

(3) Ако нарушителят по ал. 1 или 2 е юридическо лице, се налага имуществена санкция, както следва:

1. в случаите по ал. 1 – в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв.;

2. в случаите по ал. 2 – в размер от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 150 000 лв.

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.