Димитър Василев: Напуснах BESCO, за да не участвам във фарсове

Използването на името на еврокомисар Мария Габриел в подобни негативни кампании с низки цели е недопустимо и нечистоплътно.
Екип на Биволъ

От редакцията: Текстът е получен на редакционната поща на 18 март 2019 г. Публикуваме го едно към едно във вида, в който е изпратен, включително заглавието и подзаглавието. Авторът Димитър Василев е на водещата снимка най-вляво.

В публикуваната на 07.03.2019 год. статия в сайта „Биволъ“ (www.bivol.bg) със заглавие „BESCO ВЪВЕДЕ ЛУСТРАЦИЯ И ИЗГОНИ ПРОТЕЖЕ НА МАРИЯ ГАБРИЕЛ, ПРИВАТИЗИРАЛ СРЕДСТВА ЗА ИНОВАЦИИ“ са изнесени редица факти, които НЕ отговарят на истината. Явно е, че статията е “поръчана” от заинтересовани страни. Тъй като в статията е замесено не само моето, и на организацията, която представлявам – “Български Бизнес форуми”, име, но и това на еврокомисаря Мария Габриел, може би е редно да се замислим кой има интерес от това очерняне.

Високият стандарт на журналистическа етика, с който, искрено вярваме, че и “Бивол.бг” се съобразява, изискваше да бъде поискано и мое становище като страна в статията – нещо, което, учудвам се защо, не се случи.  

Статията определя работеща организацията с постигнати публични резултати “Български Бизнес Форуми” като “фантом”, а представляващия Сдружението като “данъчен длъжник”, „Протеже на Евро комисар – Изхвърлен от от организация която е създал“. Очевидно е, че, от една страна, новото, нелигитимно, ръководство на БЕСКО бърза да триумфира с избора си. От друга страна си струва да се замислим кой има полза от замесването на името на еврокомисаря Мария Габриел, допринесла много за развитието на България и Европа в областта на електронните технологии.

Силно ме озадачава и фактът, че целенасочено се използва името й в една конотация с термини, създаващи негативни възприятия / асоциации, които неминуемо въздействат в ясна посока върху имиджа на г-жа Габриел. Въвличането й в подобни клеветнически доноси е меко казано неморално. Още повече, които тя доказано е направила толкова много в подкрепа на българската стартъп общност.

Очевидна е и целта на систематично и целенасочено изнасяне от “Биволъ” на невярна и подвеждаща информация за мен и представлявани от мен юридически лица – уронване престижа и авторитета ми в средите на новите технологии. Което пък извежда въпроса защо никой от екипа на медията не ме потърси за отговор и с въпорс какви са причините за излизането ми от управителния съвет на БЕСКО.

Не виждам и основателна причина да не се спази един от основните принципи на журналистическата етика – да се даде право на всички засегнати в статията да кажат своята гледна точка, и да прибегнете към подобна медийна саморазправа. Вашите читатели заслужават да научат истината, а не свободните интерпретации на хора, за които истината не е удобна.

Относно изхвърлянето ми от БЕСКО:

От статията се разбира, че съм “лустриран” от БЕСКО и съм “изхвърлен” от управителния съвет на организацията. В следващите редове само с неопровержими факти, които лесно могат да бъде проверени и са част от информацията в официалните и публично достъпни регистри, ще докажа такава неистина.

На проведеното на 22.02.2019 год. заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национално Представителство на Българската Стартъп Предприемаческа Общност”, ЕИК 177239971 беше взето решение за освобождаване на двама от членовете на управителния съвет, Емилиян Енев и Димитър Василев Иванов. От публикуваният в официалния сайта на организацията протокол от провелото се общо събрание (https://besco.bg/protocol-ga-22-02-2019/) ясно се вижда, че причините за освобождаването и на двамата като членове на управителния съвет по никакъв начин не кореспондират с изнесените в горепосочената статия твърдения:

„По точка ПЕТА от Дневния ред: г-н Иванов запозна присъстващите с обстоятелства налагащи нуждата през следващите месеци Сдружението да има екип на Управителния съвет, който е локализиран в един град, за да може да работи по-добре оперативно и да се използва по-ефективно човешкия ресурс. Това налага освобождаването на двама от настоящите членове на Управителния съвет, които не се намират в град София – Емилиян Енев и Димитър Василев Иванов.”

Обърнете внимание – “които не се намират в град София”. Именно по тази причина беше моето излизане от управителния съвет. Честата невъзможност да присъствам на заседанията, както и предстоящото ми развитие на по-високо ниво в организации за развитие в областта на новите технологии, станаха основа на това напускане. Повтарям – напускане. Нито лустриране, нито изхвърляне. Напускане, защото не мога да си позволя да участвам във фарсове.

Въпреки напускането ми, аз продължавам да съм част от „Национално Представителство на Българската Стартъп Предприемаческа Общност” чрез представляваното от мен сдружение „Български Бизнес Форуми“ – учредител и член на BESCO. Като активен член, защитаващ интересите на организацията, многократно съм заявявал притеснения, че се създават инструменти за овладяване на властта в нея и за усвояване на паричните й потоци.

След приключване на въпросното Общо събрание голяма част от членовете на организацията споделят недоволство от взетите под натиск решения, именно заради посочените аргументи. Към момента имаме всички индикации, че Общото събрание е проведено незаконно и в разрез със закона, въпреки че сдружението отчислява огромни суми за юристи на годишна база.

Относно Лустрацията

Ще сие позволя да цитирам част от email- изпратен до мен от Изпълнителния директор и член на УС на БЕСКО Добромир Иванов: “Цялата тема за лустрацията касае Кода на честта (Startup Bushido), който бе приет и не са правени никакви референции към теб нито по време на Общото събрание, нито в последвалата статия, която написахме в Medium.“

От тук се поражда съмнение, че „Биволъ“ обслужва интереси и платформата му е използвана за разпространиение на невярна и подвеждаща информация.

Относно Юридическите лица

Длъжен съм да обърна внимание, че в статията за втори път повтаряте една и съща невярна информация. Старата руска максима “Повторението е майка на знанието”, или другата “Една лъжа, повторена няколко пъти”, съвсем не са част от журналистическия морал, който, иска ми се да вярвам, вашата медия изповядва.

Колкото до фирмите, в които участвам и чиято собственост е коментирана в статията, и заради което ме „уличавате“ като данъчен длъжник – всички сделки по собствеността на фирмите са извършени по установения от закона ред. Видно от последвалите вписвания в Търговския регистър, няма нарушения на българското законодателството. Продаденият бизнес е работещ, с действащи договори и с реални контагенти. Внушението, че физическото лице Димитър Василев е “данъчен длъжник” със сигурност уврежда публичния ми имидж, но ми създава неудобства и проблеми при работата с определени групи хора, институции и организации. От това полза, включително икономическа, очевидно имат трети лица.

Коментират се и задължения на тази фирма (“Уебест”) , от които следва тя да е попаднала в публичния регистър на НАП за длъжници с публични задължения над 5000 лв. Справка в посочения публичен регистър – http://www.nap.bg/page?id=443, обаче не показва фирмата „Уебест“ да фигурира в него. Също така, видно и от публичния, но неофициален регистър, поддържан от „Биволъ“, може да се установи ясно, че цитираната фирма „Уебест“ няма задължения към НАП – линк:  https://tr.bivol.bg/view.php?eik=202043931.

В този смисъл, информационното съдържание на статията не отговаря на фактическата истина. Това показва тенденциозност и очевидно опит на определен кръг хора, целящи да превземат спечелената с много труд от екипа ни позиция в дигиталното общество. Нещо повече – статията не само е написана с цел да бъдем представени на обществото такива, каквито не сме.

Относно Дигиталната конференция на Варна

Повторното публикуване на клевети по адрес на Innowave Summit дават ясен знак, че има лобита, които се опитват да ударят едно от най-силните постижения на Варна – Дигиталната конференция на варненци, да отнемат всичко постигнато и да го насочат към други градове. Innowave Summit е феномен, който за последните две години успя да се наложи като едно от най-мащабните събития в България и една от най-значимите високотехнологични конференции на Балканите.

Напълно нормално е събития, които подпомагат икономиката на държавата, промотират я и привличат инвеститори да бъдат подкрепени финансово с публични средства. Поне това се смята нормално в страните от Европейския съюз и всички икономически независими държави по света. Един от най-ярките примери за подобно партньорство е Web Summit (https://websummit.com/).

Ние не отричаме, че организацията на Innowave Summit е подкрепена и с публични средства. Напротив – гордеем се, че успяхме да спечелим доверието на институциите, които ни подкрепят и че с минимална помощ от тяхна страна успяваме да постигнем значителни резултати:

  • На над 10 милиона евро се изчислява ефекта на Innowave върху икономиката на града. В това число се включват както приходите от туристически услуги, така и преки и непреки инвестиции в компании, създаване на нови работни места и маркетинг на града.
  • За първи път в България – във Варна пристигнаха топ мениджъри на най-големите технологични компании в Света и фондове за рисков капитал от три континента.
  • Innowave Summit катализира процеси които направиха възможно разкриването на над 1500 нови работни места в града от големи международи и български компании.
  • България и Варна бяха промотирани от над 50 браншови организации, клъстери и стартъп асоциации от България, Румъния, Сърбия, Македония, Обединеното кралство, Германия, Белгия, Чехия, САЩ и Канада.
  • Промотирахме и подпомогнахме над 70 Стартиращи бизнеса (Startup-а). Успяхме да привлечем инвестиции в 11 от тях.
  • Варна бе провъзгласена за един от първите Стартъп градове на Европа и един от новите 30 Дигитални хъба на Европа. Градът бе поставен еднозначно на световната карта на високотехнологичните събития.

В заключение, не мога да допусна името ми да бъде използвано в задкулисни машинации, имащи политически привкус, фалшиви новини, целящи опетняването на организации и личности, имащи активна позиция и допринасящи за развитието на българската стартъп екосистема в лицето на Български Бизнес Форуми, БЕСКО и еврокомисар Мария Габриел.

С уважение, 

Димитър Василев Иванов

Председател на Управителния съвет,

Сдружение “Български Бизнес Форуми”

гр. Варна,

14.03.2019 год.

 

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: