Нова схема: Държавата дава прибрежни гори “за ползване”

Екип на Биволъ

st-marina-map

Сателитна карта на комплекс Санта Марина близо до Созопол

Тази част от защитената зона  се  ползва  предимно  като  миграционен  коридор  от прелетните  птици. Височината на проектираните сгради е 10 м, не представлява препятствие и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху миграцията на птиците. Районът между къмпинг Златна рибка, ваканционния комплекс Санта Марина и гр. Созопол е антропогенно натоварен и ползването му като място за хранене е по-скоро случайно. В случая може да се приеме, че става въпрос за скитничество и този фактор да се игнорира.”

Из доклад  постъпил в РИОСВ Бургас октомври 2010 г.

След заменките на Тройната коалиция и директните продажби на апетитни държавни парцели по морето, реализирани от ГЕРБ по системата “Цецо Кумецо”, лъсва нова схема: близки до властта фирми получават право на ползване на държавни гори на морето за жълти стотинки.

Комплексът “Санта Марина” на входа на Созопол e построен в защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която съдържа защитена зона по Директивата за местообитанията. “Санта Марина” има договор за право на ползване на 14 декара гора от държавния горски фонд, която е на самия бряг, показват данни от имотния регистър.

st-marina

Договорите за “право на ползване” са сключени миналата година с МЗХ. По принцип такива договори се сключват за срок от 30 г. и са регламентирани в чл. 69 от новия Закон за горите. От документите в Агенцията по вписванията е видно, че “Санта Марина” е заплатила за това право по 6,3 лева на квадрат или при срок от 30 години: 21 стотинки на година.

st-marina-11-2011-mat

В самия край на предишното управление, през юни 2009 г. ваканционният комплекс “Санта Марина”се сдобива с право да ползва 11 декара без да заплаща нито лев. Това става по стария закон за горите, който предвижда и възможност за “извършване на дейности, свързани с дълготраен и краткотраен отдих”, но без застрояване.

st-marina-11-2009-mat

През 2011 г. вече по новия закон е сключен нов договор с МЗХ и към тези 11 декара е добавен още един терен от 3,5 декара, като правото на ползване вече е платено по 6,3 лв/кв.

st-marina-3-2011-mat

Това е изключително странно, тъй като по новия Закон за горите, който е действал при сключването на договорите през 2011 г., платено право на ползване се учредява единствено в случай на търсене на подземни богатства (Чл.69 ал. 1. т.1). или за разполагане на пчелини.

Останалите възможности са за научна дейност и археологически проучвания, но за тях учредяването е безплатно.

Не е ясно какви природни богатства добива “Санта Марина” в тази прибрежна гора. Факт е обаче, че председателят на Контролната комисия на ГЕРБ Десислава Танева е била в управителния съвет на акционерното дружество “Фоукал Пойнт Инвестмънт”. 95,68% от “Фоукал Пойнт” са собственост на “Феърплей Интернешънал”. “Феърплей” от своя страна е собственик на комплекса “Санта Марина”.

Танева напуска “Фоукал Пойнт” след като е избрана за депутат от Сливен през 2009 г. 

В право на отговор до Биволъ Десислава Танева уточни, че е била в управата на дружеството “Евро Гарант” до 30 октомври 2007 г. “Евро Гарант” се трансформира във “Фоукал Пойнт” след като основният пакет акции е придобит от “Феърплей”. Към този момент Танева вече е напуснала. Редакцията се извинява за неточната информация и публикува пълния текст на правото на отговор изпратено от депутата Десислава Танева тук

Фекал Пойнт

Единственото “природно богатство” на това крайбрежие е пясъкът, който обаче е особено ценен за наторяване в биоземеделието, защото в него са напластени екскременти от фекалните води на Созопол, Черноморец, къмпинг Градина и къмпинг Златна Рибка. Фекалиите се изливат в залива на Златна Рибка и се изхвърлят от морето точно там – коментираха за Биволъ еколози, запознати с района. Но едва ли това е била мотивацията на бизнесмените, поискали правото на ползване. По-интересна е възможността да се огради гората и да се ограничи преминаването през нея. Така достъпът до брега се затапва и фактически се създава частен плаж за почиващите в комплекса.

Две седмици след като гръмна “Дюнигейт” министърът на земеделието Мирослав Найденов обеща да предостави списък на всички процедури за изваждане на гори от държавния фонд и тяхната продажба на частни лица на Комисията по корупция в Народното събрание. За да е пълна картината обаче, трябва да бъдат предоставени и договорите за право на ползване на държавни гори, от които ще се види къде се намират те, на кого са дадени, колко е платено и за какво ще се ползва този обществен ресурс.

 


 

Цитирани членове от Закона за горите в сила от 09.04.2011 г.

Чл. 69. (1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди:

1. за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства – за срока на разрешението, издадено по реда на Закона за подземните богатства;

2. на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите – безсрочно;

3. за извършване на теренни проучвания на археологически ценности – за срок не по-дълъг от три години.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството от

Чл. 71. (1) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2.

(2) Учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, в полза на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите, както и за извършване на теренни проучвания на археологически ценности, се извършва безвъзмездно.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d