Как КТБ инвестира в медиите на Ирена Кръстева

Екип на Биволъ

“Никога и под никаква форма не съм инвестирал във вестниците на НБМГ.” – това са думите на банкера Цветан Василев, банкер на годината, мистър “Икономика”, хонорис кауза и т.н. списъкът с отличията е дълъг., в интервю за Дойче Веле.

Capture_2014-04-01_a_09.19.44

Към тези отличия трябва да добавим и мистър “Лъжа”.

До този извод стигнахме след детайлно изследване на сделката за купуването на вестниците Монитор, Телеграф и Политика от бившата шефка на тотото – Ирена Кръстева, майка на “успешния млад мъж” Делян Пеевски.

Повод за разследването стана документ, получен по реда на ЗДОИ от Народното събрание, в който Прокуратурата описва произхода на парите за тази сделка от юли 2007 по следния начин:

Capture_2014-04-01_a_19.10.23

Из постановлението на прокурор Ангел Илиев, изследвал как са придобити медиите на Кръстева-Пеевски

…средства осигурени с кредит от Корпоративна търговска банка АД. Кредита от Корпоративна търговска банка АД е бил погасен през м. ноември, след като “Нова българска медийна група холдинг” АД продава притежаваните от дъщерните й дружества “Монитор” ООД и “Пресмаркет” ООД акции в капитала на “Обединени български вестници” АД.

След търпеливи “разкопки” в Tърговския регистър успяхме да извадим всички документи, възстановяващи стъпка по стъпка какво точно се е случило между получаването на кредита от Ирена Кръстева на 12 юли 2007 и погасяването му през ноември. Това не е обичайно разследване, поради сложността и обема на документацията, и решихме да го оформим като видео-материал.

Публикуваме го на 1 април, най-подходящия ден за разобличаване на думите на мистър “Лъжа”.

Всички документи цитирани в разследването могат да бъдат свалени тук.

I never and in no shape and form have invested in New Bulgarian Media Group’s (NBMG) newspapers,” these are the words of banker Tsvetan Vasilev, Banker of the Year, Mister “Economy”, Honoris Causa etc., the recognitions list is long, in an interview for Deutsche Welle.

Capture_2014-04-01_a_09.19.44

In your interview for “Leaders” magazine you have said that you invest in media. Do you still do it ?

This interview is from 2011, as far as I remember. At that time the only media that I had something in common with, as a consultant and as a minority partner in a fund for risk investments, was TV7. My minority investment in TV7 had no other purpose than business. I am an investor in a business project. I never and in no shape and form have invested in NBMG‘s newspapers… Translation from Novinite.com 

We have to add “Mister Lie” to these recognitions.

This conclusion was reached after our detailed journalistic investigation in the deal for the purchase of the newspapers Monitor, Telegraph and Politika (Politics), made by the former boss of the State Lottery, Irena Krasteva, mother of the “successful young man”, Delyan Peevski.

The reason for the investigation was a document, obtained under the Access to Public Information Act from the Parliament, in which the prosecution describes the origin of the money for this deal, conducted in July 2007, as follows:

“… the funds were secured by a loan from Corporate Commercial Bank (KTB). The loan from Corporate Commercial Bank was paid off in November after “New Bulgarian Media Group Holding” sold shares owned by its subsidiaries” Monitor “Ltd. and “Press Market “Ltd in the capital of “United Bulgarian Newspapers.”

After patiently “digging” in the Trade Registry, we managed to yank all documents that recreate, step by step, what exactly happened between the receipt of credit by Irena Krasteva on July 12, 2007, and the payoff in November. This is not a common investigation due to the complexity and the volume of the documentation, thus we decided to present it in the form of video material.

We publish it on April 1, the most appropriate day for exposing “Mister Lie.”

The documents quoted can be downloaded here.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

 

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

 

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

 
Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also