Какво е „Златна Перла“?
 
Това е ваканционното селище построено от фирмата КРАШ 2000 на девствения странджански бряг. Заради него ВАС ликвидира целия природен Парк Странджа и се наложи парламентът да приеме специален закон, за да не се застрои скоропостижно брегът на юг от Царево.
 
Коя е мидата? 
 
Същата, която измъти много от бисерите на бандитския преход. Последният от тях е на сметката на Доган в качеството му на консултант по хидроенергетика.
 
Познахте, Мулти. 
 
Оказва се, че още на 18 януари 2008 г. е вписан особен залог, според който фирмата със зловещото име КРАШ 2000 прехвърля дълга си към Българо Американска Кредитна Банка на фирмата САУТ УЕСТ ЕООД, 100% собственост на ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ.
 
ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ пък е собственост на МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ с управител Николай Вълканов.
 
На 27 март 2008 САУТ УЕСТ ЕООД поема от БАКБ вземането по ипотеката за имотите, съставляващи курортния комплекс „Златна перла“.
 
ДНСК все още не е поискала разрушаването на обекта, въпреки, че той е обявен за незаконен от последна инстанция на ВАС.
 
Добрата новина е, че събарянето и рекултивацията на терена трябва да се извърши от РДНСК, за сметка на компанията, ако тя откаже да изпълни поканата да го направи най-напред доброволно, а после принудително. Ако се окаже, че трябва да плаща фирмата на Вълканов, шансът държавата да си прибере парите е по-добър, отколкото да ги търси от кухата КРАШ 2000.
 
Естествено, няма никаква гаранция, че САУТ УЕСТ ЕООД не е също толкова куха мида, както и ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ, но солидното име в бизнеса, което има перлата на хидроенергетиката ни МИНСТРОЙ все пак е по-добра гаранция за данъкоплатците.
 
Остава да видим и заповедта за събаряне, която кой знае защо се бави.
 
А може би причината за забавянето е в „Молюските“, които не са от бързите биологични видове?
 
Предстои да видим дали МВР и прокуратурата имат траен интерес към рифовите организми като медузи, актинии и молюски, или става въпрос за случаен улов.
 
Дата от дв. вх. рег 27/03/2008 
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт Поправка-договорни ипотеки 
Акт Том -1 
Акт номер -860 
Година 2008 
Условие съгласно вписана цесия под №74,том №№,дв.вх.рег.№649/27.03.2008г. се прехвърля вземането на БАКБ HА „САУТ УЕСТ“ЕООД  
№ от описна книга  
Страни КРЕДИТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД  
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЕИК / БУЛСТАТ 131173542 КРАШ 2000 ООД  
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, I.УПИ I-2013 ОТРЕДЕН „ЗА ВИЛНА ЗОНА“ В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА С ПЛОЩ ОТ 7867 КВ.М.,КОЙТО УПИ Е ИДЕНТИЧЕН С БИВШ ИМОТ С ПЛ.№002013 В ЗЕМЛ.НА С.ВАРВАРА В М.“ДЪЛБОКИ ДОЛ“,ВЕДНО С ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ ВЪРХУ УПИ. II.ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ЦЯЛАТА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА -БЛОК „С“ ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ“ЗЛАТНА ПЕРЛА -1″,КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ I-2013 В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА ,СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ НА СГРАДАТА 766.11 КВ.М. И РЗП 1506.87 КВ.М. СЪСТОЯЩА СЕ ОТ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТ КАКТО СЛЕДВА:НА ПЪРВИ ЕТАЖ: АП.01 С ПЛОЩ 73.22 КВ.М.,АП.02 С ПЛОЩ 28.69 КВ.М.,АП.03 С ПЛОЩ 46.40 КВ.М.,АП.04 С ПЛОЩ 70.06 КВ.М.,АП.05 С ПЛОЩ 70.06 КВ.М.АП.06 С ПЛОЩ 46.15 КВ.М.,АП.07 С ПЛОЩ 45.38 КВ.М.,АП.08 С ПЛОЩ 96.29 КВ.М.,АП.09 С ПЛОЩ 38.80 КВ.М.,АП.10 С ПЛОЩ 63.85 КВ.М.,АПАРТАМЕНТИ НА ВТОРИ ЕТАЖ:АП.01 С ПЛОЩ 92.21 КВ.М.,АП.02 С ПЛОЩ 37.23 КВ.М.,АП.03 С ПЛОЩ 60.64 КВ.М.,АП.04 С ПЛОЩ 93.09 КВ.М.,АП.05 С ПЛОЩ 93.09 КВ.М.,АП.06 С ПЛОЩ 60.38 КВ.М.,АП.07 С ПЛОЩ 6…
 
Дата от дв. вх. рег 18/01/2008
Книга ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ 
Тип Акт Особен залог 
Акт Том 1 
Акт номер 1 
Година 2008 
Условие СЪГЛАСHО ВПИСАHА ЦЕСИЯ ПОД №74 ТОМ II ДВ.ВХ.РЕГ.№649/27.03.3008Г. СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЗЕМАHЕТО HА БАКБ HА HОВОТО ДРУЖЕСТВО „САУТ УЕСТ“ЕООД  
№ от описна книга  
Страни КРЕДИТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД  
ДЛЪЖНИК – ЕИК / БУЛСТАТ 131173542 КРАШ 2000 ООД  
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ КАКТО И ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:1.УПИ I-2013 С ПЛОЩ ОТ 7867 КВ.М. В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВИЛНА ЗОНА,ВЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ ВЪРХУ ИМОТА,А ИМЕННО:ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГАРДА БЛОК“С“ ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ“ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 766.11 КВ.М. И С РЗП 1506.87 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА БЛОК „Д“ ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С.“ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.РЛОЩ 242.80 КВ.М. ИС РЗП 555.47 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА -БЛОК“Е“ ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С.“ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 591.97 КВ.М. И С РЗП 1105 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ВИЛНА СГРАДА“F“ ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С.“ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 466.08 КВ.М. И С РЗП 1654.91 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА „G“ ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ В.С.“ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 587.82 КВ.М. И С РЗП 1559.78 КВ.М.; 2….,
 

Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

284 еднократни данъкоплатци за 2018 г. са осигурили до този момент 5120 €.
708 активни месечни данъкоплатци осигуряват 3380 € месечнo.
12 активни годишни данъкоплатци осигуряват сумата от 1440 € годишно

Аз поддържам Биволъ >>