“Златна Перла” се върна в мидата

Екип на Биволъ
Какво е “Златна Перла”?
 
Това е ваканционното селище построено от фирмата КРАШ 2000 на девствения странджански бряг. Заради него ВАС ликвидира целия природен Парк Странджа и се наложи парламентът да приеме специален закон, за да не се застрои скоропостижно брегът на юг от Царево.
 
Коя е мидата? 
 
Същата, която измъти много от бисерите на бандитския преход. Последният от тях е на сметката на Доган в качеството му на консултант по хидроенергетика.
 
Познахте, Мулти. 
 
Оказва се, че още на 18 януари 2008 г. е вписан особен залог, според който фирмата със зловещото име КРАШ 2000 прехвърля дълга си към Българо Американска Кредитна Банка на фирмата САУТ УЕСТ ЕООД, 100% собственост на ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ.
 
ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ пък е собственост на МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ с управител Николай Вълканов.
 
На 27 март 2008 САУТ УЕСТ ЕООД поема от БАКБ вземането по ипотеката за имотите, съставляващи курортния комплекс “Златна перла”.
 
ДНСК все още не е поискала разрушаването на обекта, въпреки, че той е обявен за незаконен от последна инстанция на ВАС.
 
Добрата новина е, че събарянето и рекултивацията на терена трябва да се извърши от РДНСК, за сметка на компанията, ако тя откаже да изпълни поканата да го направи най-напред доброволно, а после принудително. Ако се окаже, че трябва да плаща фирмата на Вълканов, шансът държавата да си прибере парите е по-добър, отколкото да ги търси от кухата КРАШ 2000.
 
Естествено, няма никаква гаранция, че САУТ УЕСТ ЕООД не е също толкова куха мида, както и ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНИРИНГ, но солидното име в бизнеса, което има перлата на хидроенергетиката ни МИНСТРОЙ все пак е по-добра гаранция за данъкоплатците.
 
Остава да видим и заповедта за събаряне, която кой знае защо се бави.
 
А може би причината за забавянето е в “Молюските”, които не са от бързите биологични видове?
 
Предстои да видим дали МВР и прокуратурата имат траен интерес към рифовите организми като медузи, актинии и молюски, или става въпрос за случаен улов.
 
Дата от дв. вх. рег 27/03/2008 
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт Поправка-договорни ипотеки 
Акт Том -1 
Акт номер -860 
Година 2008 
Условие съгласно вписана цесия под №74,том №№,дв.вх.рег.№649/27.03.2008г. се прехвърля вземането на БАКБ HА “САУТ УЕСТ”ЕООД  
№ от описна книга  
Страни КРЕДИТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД  
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЕИК / БУЛСТАТ 131173542 КРАШ 2000 ООД  
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, I.УПИ I-2013 ОТРЕДЕН “ЗА ВИЛНА ЗОНА” В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА С ПЛОЩ ОТ 7867 КВ.М.,КОЙТО УПИ Е ИДЕНТИЧЕН С БИВШ ИМОТ С ПЛ.№002013 В ЗЕМЛ.НА С.ВАРВАРА В М.”ДЪЛБОКИ ДОЛ”,ВЕДНО С ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ ВЪРХУ УПИ. II.ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ЦЯЛАТА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА -БЛОК “С” ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ”ЗЛАТНА ПЕРЛА -1″,КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ I-2013 В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА ,СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ НА СГРАДАТА 766.11 КВ.М. И РЗП 1506.87 КВ.М. СЪСТОЯЩА СЕ ОТ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТ КАКТО СЛЕДВА:НА ПЪРВИ ЕТАЖ: АП.01 С ПЛОЩ 73.22 КВ.М.,АП.02 С ПЛОЩ 28.69 КВ.М.,АП.03 С ПЛОЩ 46.40 КВ.М.,АП.04 С ПЛОЩ 70.06 КВ.М.,АП.05 С ПЛОЩ 70.06 КВ.М.АП.06 С ПЛОЩ 46.15 КВ.М.,АП.07 С ПЛОЩ 45.38 КВ.М.,АП.08 С ПЛОЩ 96.29 КВ.М.,АП.09 С ПЛОЩ 38.80 КВ.М.,АП.10 С ПЛОЩ 63.85 КВ.М.,АПАРТАМЕНТИ НА ВТОРИ ЕТАЖ:АП.01 С ПЛОЩ 92.21 КВ.М.,АП.02 С ПЛОЩ 37.23 КВ.М.,АП.03 С ПЛОЩ 60.64 КВ.М.,АП.04 С ПЛОЩ 93.09 КВ.М.,АП.05 С ПЛОЩ 93.09 КВ.М.,АП.06 С ПЛОЩ 60.38 КВ.М.,АП.07 С ПЛОЩ 6…
 
Дата от дв. вх. рег 18/01/2008
Книга ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ 
Тип Акт Особен залог 
Акт Том 1 
Акт номер 1 
Година 2008 
Условие СЪГЛАСHО ВПИСАHА ЦЕСИЯ ПОД №74 ТОМ II ДВ.ВХ.РЕГ.№649/27.03.3008Г. СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЗЕМАHЕТО HА БАКБ HА HОВОТО ДРУЖЕСТВО “САУТ УЕСТ”ЕООД  
№ от описна книга  
Страни КРЕДИТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД  
ДЛЪЖНИК – ЕИК / БУЛСТАТ 131173542 КРАШ 2000 ООД  
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ КАКТО И ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:1.УПИ I-2013 С ПЛОЩ ОТ 7867 КВ.М. В КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ВАРВАРА ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВИЛНА ЗОНА,ВЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ ВЪРХУ ИМОТА,А ИМЕННО:ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГАРДА БЛОК”С” ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ”ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 766.11 КВ.М. И С РЗП 1506.87 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА БЛОК “Д” ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С.”ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.РЛОЩ 242.80 КВ.М. ИС РЗП 555.47 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА -БЛОК”Е” ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С.”ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 591.97 КВ.М. И С РЗП 1105 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ВИЛНА СГРАДА”F” ПРЕДСТАВЛ.ЧАСТ ОТ В.С.”ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 466.08 КВ.М. И С РЗП 1654.91 КВ.М.;ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА “G” ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ В.С.”ЗЛАТНА ПЕРЛА-1″ СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ 587.82 КВ.М. И С РЗП 1559.78 КВ.М.; 2….,
 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: