Днес на специална пресконференция представителите на Реформаторския блок Мартин Димитров, Петър Славов и Петър Москов обявиха документ получен по ЗДОИ относно земите продадени от държавата на Южен Поток.

Разкритието за тази сделка беше на Биволъ от 30.07.2014 озаглавено „Правителството Орешарски подари стотици декари държавна земя на Южен Поток„. Но от новия документ реформаторите направиха много нови изводи (цитирани по публикацията в Offnews):

1. Продадените на „Южен поток“ земи са били извадени от горския фонд и са били обявени за „урбанизирани територии“. Това е станало на 15 юли, девет дни след забраната на Орешарски за действия, свързани с „Южен поток“.

2. Промяната на предназначението е направена, преди самата компания „Южен поток“ да поиска това. „Южен поток България“ АД е поискала да закупи земите едва на следващия ден – 16.07.2014.

3. Още преди да е подала заявлението, че иска да купи земите, Министерството на земеделието е знаело, какво ще съдържа то и услужливо е направило от горите „урбанизирана територия“.

4. Министър Димитър Греков явно е имал и пророчески способности – ден преди „Южен поток“ да поиска земите, той вече е постановил, че прясно урбанизираните горски площи могат да се използват само за газопровод.

5. Платените от „Южен поток“ 13 195 050 млн. лева са само за земята, която вече е „урбанизирана“. Ако министерството беше сменило предназначението на земята след, а не преди искането на „Южен поток“, дружеството щеше да плати и за смяната на предназначението. Цената за това обикновено е 30% от стойността на земята.

6. Спестените разходи на „Южен поток“ представляват скрита държавна помощ и със сигурност Европейската комисия ще реагира на това. Много е вероятно да започне нова наказателна процедура, коментират Мартин Димитров и Петър Славов.

В предизборния си устрем реформаторите явно не са счели за нужно да си преговорят написаното по темата от всички водещи медии само преди три месеца. Не са проверили и публични данни, което им изигра лоша шега. Фактите и документите сочат, че почти всичките им заключения са неверни и преувеличени:

1. Земите са извадени от горския фонд с решение на Комисия на ИАГ, което е публикувано на 11.07.2014 Решението е влязло в сила на 15.07 след изтичане на трите дни за обжалване пред Административен съд. Самото решение, което не е тайно, е онлайн тук:

http://www.ruse.iag.bg/news/lang/1/id/2798/display

2. В решението на ИАГ пише, че има заявление от „Южен Поток“ за промяна на предназначението. „В Изпълнителна агенция по горите е постъпило заявление по образец до председателя на комисията по чл. 74, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 77, ал. 1 от Закона за горите.“, четем на стр. 11 от документа. Дали наистина има или няма такова заявление реформаторите не са питали, а от извадения от тях документ не може да се заключи категорично, че липсва.

3. Заявлението за купуване на земите логично е подадено след като те са били преотредени и няма как да е обратното. МЗХ е знаело, че ще направи от горите урбанизирана територия, защото за нея има предварително изготвен ПУП, одобрен със заповед от МРРБ на 24.03.2014 г. влязла в сила на 12.06.2014 г. Всичко това беше казано от МЗХ в нарочно прессъобщение от 31 юли, предизвикано от публикацията на Биволъ:

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/news/press_news/14-07-31/-1380744321.aspx

4. Виж по-горе за ПУП-а: Подробния устройствен план – парцеларен план на обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Р.България“ одобрен на 24.03.2014 г.

5. В стр. 10 на решението на ИАГ пише следното: „Юридическото лице да заплати цена за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия, възлизаща общо на 7 027 437,00 лева (седем милиона двадесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева), видно от доклади за оценка, изготвени по реда на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление на Министерски съвет № 236/03.08.2011 г., от лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, вносима по банкова сметка на Министерство на земеделието и храните.“ В съобщението на МЗХ от 31 юли също пише, че „За промяната на предназначението и придобиването на имотите заявителят е заплатил общо 20 599 409.21 лева.“

От всичко казано на тази пресконференцията новата информация е единствено, че на 16.07. „Южен Поток“ е започнал процедура за купуване на земята. В този факт трудно може да се открие нарушение, камо ли от него да се изведат такива „бомбастични“ умозаключения.

Вярно е, че има скрита държавна помощ, но не защото са спестени разходите за промяна на предназначението, а защото, както писа Биволъ още на 30 юли, цената на земята е силно занижена и непазарна. В същия район, показа друго наше разследване, ПИБ е придобила земи на много по-висока цена.

Вярно е също, че не е спазено разпореждането на Орешарски да бъдат спрени всички действия по Южен Поток, но това не е нова информация и вече беше коментирано след публикацията на Биволъ.

За финал Реформаторите приканиха прокуратурата да се самосезира. Прокуратурата беше сезирана от Биволъ още на 30.07 именно заради съмнително занижената цена на сделката (Вх. № 07880/2014 на прокуратура ВКП-София). Не е лошо да я подсетят и политиците, открили с месеци закъснение топлата вода. Остава обаче въпросът как точно мислят да реформират реформаторите, след като не познават законовите процедури, бъркат фактите, не цитират и не уважават чуждия труд. Последното, впрочем, едва ли е само техен дерт.

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци

This post is also available in: English