След прехвърляне на дългове на фантомна фирми, за да се ощети държавата...

ДФЗ даде фирми на Марио Николов на прокуратурата. Той иска още 30 милиона

Порожанов му подписвал анекси в нарушение на закона и наредбите
Екип на Биволъ

Проектите за евромилиони на фирми свързани със скандалния Марио Николов са дадени на прокуратурата заради констатирани нарушения – това гласи отговор на ДФЗ на журналистически въпроси изпратени от Биволъ.

Материалите от нашата проверка са изпратени до компетентните органи със сигнал за съмнение за нередност. На този етап ДФ „Земеделие” не разполага с повече информация, във връзка с извършващите се допълнителни разследвания от Прокуратурата на Република България.

Преди няколко месеца Биволъ изпрати на ДФЗ въпроси относно четири проекта за паткарници, за които имаше данни, че са свързани с все още обвиняемия по Аферата “САПАРД” бизнесмен (виж тук, тук и тук). Проверка на място от наши репортери установи, че паткарниците не са довършени и в тях няма патки. Тези данни бяха потвърдени и от проверката инициирана от ДФЗ.

Според изпълнителния директор на Фонда Румен Порожанов обаче проектите са били напълно допустими за финансиране. Te ne са били обследвани за връзки с Марио Николов, който като нарушител по САПАРД би трябвало да подлежи на специално внимание от страна на разплащателните органи.

Първата публикация на Биволъ по темата е от октомври миналата година, но ДФЗ се задейства чак след като стана скандала с Янаки Червеняков и във Фонда влязоха агенти на ДАНС.

До момента са разплатени около 5 млн. лв по Мярка 121 където Николов е участвал чрез подставени лица с 4 фирми : САМИ МИЙТ БГ, ХОЛИД, НИК ФУД БГ и АГРОВАЛ БГ. Съгласно правилата ДФЗ трябва да си поиска парите обратно. Но проверка в Имотния регистър показа, че фирмите-длъжници междувременно са задлъжняли с милиони на друга фирма свързана с Марио Николов – ФЮНЕКС ЕООД.

agroval-zalozi

nik-food-funex-zalog-08062016

ФЮНЕКС има едно осигурено лице и никакви приходи от търговска дейност през последните няколко години. Не е ясно откъде е взела милионите, за да купи на практика целия бизнес с паткарниците на фирмите, получили евромилиони в нарушение на правилата на ПРСР.

funex-2 funex-1

Освен това фирмите-нарушителки са направили нови особени залози в ПИБ, откъдето са получили гаранции за проектите. Всички тези фиктивни операции се правят,  за да не може ДФЗ да прибере обратно нищо. Докато се натутка да предяви искания за възстановяване на милионите, държавният фонд остава по-назад в списъка на длъжниците.

Схемата има всички изгледи да успее и данъкоплатците да бъдат ощетени със спрени милиони от Брюксел. Освен ако не се намеси прокуратурата.

В Брюксел обаче едва ли ще се трогнат от факта, че ДФЗ не може да си събере парите от нарушители с доказан рецидив в кражбите на еврофондове и ще наложат санкции.

И още 30 милиона за Марио Николов от новата програма 

Милионите, които доказано (но в Германия) са откраднати по САПАРД, както и следващите милиони прибрани по първата програма на ПРСР обаче явно не са достатъчни за размаха на “потомствения социалист”. В момента ДФЗ се движат нови проекти за общо 30 милиона на фирмите свързани с Марио Николов, показа проверка на Биволъ в данните за новата Оперативна програма.

Същата фирма НИК ФУД БГ, която вече е уличена в злоупотреби и дадена на прокуратурата от ДФЗ движи проект по мярка 4.2. за 5 749 600 лв.

По мярка 4.1. кандидати са “Ник Фуд БГ”, но също и  “Делид” ЕООД и “Промюлар” ЕООД. И трите са собственост и се управляват от лица, които са свързани със скандалния бизнесмен. Към момента и трите проекта са на положителен отчет на съответствие в ИСАК, което означава, че нещата вървят към одобрение и разплащане.

Това е ясен знак, че бизнесменът има солидни позиции във Фонда, вероятно на най-високо ниво. А проучване на Биволъ показа, че изпълнителния директор Румен Порожанов директно е погазил закони и правила, за да прикрие нарушенията точно на проектите свързани с Николов.

Как Порожанов превърна патките на Марио в пуйки извън сроковете и закона

Румен Порожанов одобрява и подписва два от договоритепо мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ през 2013 г. в качеството си на изпълнителен директор на ДФЗ. Изпълнението им обаче доказва пряко погазване на законите и злоупотреба със служебно положение.

  1. Договор № 23/121/05606 от 13.03.2013 г. на стойност 2 799 790.27 лв. като сумата на безвъзмездна финансова помощ представлява 50% или 1 399 538.69 лв. Бенефициент е „НИК ФУД БГ“ ЕООД с ЕИК: 200303273. Предмет на договора е извършване на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване за ферма за пуйки. Крайният срок за изпълнение на договора съгласно т. 3.1. е 6 месеца след подписването му, но не по-късно от 31.07.2015 г.
  2. Договор № 23/121/5700 от 15.03.2013 г. на стойност 2 787 016.38 лв. като сумата на безвъзмездна финансова помощ представлява 50% или 1 439 008.19 лв. Бенефициент е ЕТ „АГРО МИЙТ – ЦВЕТАНКА КАЛЧЕВА с ЕИК: 200402887. Предмет на договора е СМР на ферма за угояване на пуйки. Крайният срок за изпълнение на договора съгласно т. 3.1. е 24 месеца след подписването му, но не по-късно от 31.07.2015 г.

Впоследствие обаче пуйките стават патки с анекс към договорите, подписан от Порожанов.

Самото подписване на договорите не противоречи на изискванията на закона, но в изпълнението им има нарушенията и злоупотребите със служебно положение, както и съмнения за корупционни практики.

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. регламентира условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата, одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА (ДФЗ, б.а.), но не по-късно от 15 октомври 2015 г. Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 30 ноември 2015 г.

С Анекс II от 29.05.2015 г. срокът на договор № 23/121/05606 е удължен до 15.09.2015 г. В Анекс III от 30.07.2015 г. единствено се намалява със около 100 хиляди сумата на субсидията. Подобни анекси са подписани и за другите договори на четирите фирми свързани с Николов.

Оттук-нататък започват необясними действия от страна на Румен Порожанов. На 17.12.2015 г., след като е изтекъл не само срокът на споменатия договор, но и след крайния срок по Наредба № 8  – 15 октомври 2015 г., Румен Порожанов с Анекс IV удължава в нарушение на закона срока за изпълнение на договора на НИК ФУУД до 31.03.2016 г.

annexe-4-nick-food

Подобни анекси са подписани и с останалите фирми.

annexe-4-holid

Това обаче не е краят. На 25.03.2016 г. се подписва Анекс V, с който отново се дава отсрочка до 31.03.2021 г. annexe-5-nick-food

А на 4 април снизхождението на Порожанов спохожда и ХОЛИД ЕООД.annexe-5-holid

Следва да се отбележи, че Наредба № 8 дори при възникването на форс-мажорни обстоятелства не позволява удължаването на срока за изпълнение на договорите след крайната дата 15 октомври 2015 г.

Подписаните анекси на практика доказват злоупотреба със служебно положение от страна на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Румен Порожанов. А обстоятелствата за това, как е бил мотивиран да извърши тези закононарушения, остават в компетентността на разследващите органи.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: