Oбщина Земен ще връща 666 000 лв. еврофондове след разследване на Биволъ и намеса на OLAF

Димитър Стоянов

Шест години след разследването на Биволъ „Аферата Земен“, Държавен фонд “Земеделие” наложи финансова корекция на общината в размер на 666 646,16 лв. Очевидно нечестивата корекция идва след документална проверка на OLAF. Службата установила, че декларираните по проекта за стадиона на Земен цени са близо два пъти по-високи от референтните към онзи момент за България, но оценяващата комисия на ДФЗ не е направила съответните корекции.

Още от вече далечната 2015 г. за нашия екип нямаше съмнение, че цените, по които се реализира въпросния проект са безобразно завишени. Тогава констатирахме, че Община Земен е много активна в усвояването на евросредства. Общинският кмет Димитър Сотиров, който в последните си 3 от 5 мандата е подкрепен от ГЕРБ, явно е открил правилните лостове за финансиране. Сотиров е тъст на небезизвестния строителен предприема Димитър Барбуков. Към 2015 г., по данни на ДФЗ, община Земен е реализирала десетина проекта. По-голяма част през МИГ-а Радомир, Земен, Ковачевци. Четири от проектите, финансирани по ПРСР, са емблематичен пример за усвояването на европейски средства у нас. За тях лично Сотиров ни обясни, че са „на пряко договаряне с фонда“, което естествено предизвика объркване у нас.

Проектът по реновирането на туристическия информационен център Земен пръв поражда съмнения за измама. Обектът е поместен в съществуваща сграда – бивша туристическа спалня от 158 кв.м., която е обновена за над 240 000 лв. без ДДС. На практика  смяната на покрив, дограма и поставянето на толоизолация, теракота и гипскартон  струват над 770 евро за квадрат. За справка: себестойността на новото строителство обичайно е между 250 и 360 евро за квадрат.

Общината реализира и еко пътека с 4 бивака за над 300 000 лв. Тези два проекта се реализират от фирмата ХУФУ. Фирмата е свързана с няколко скандала около реализацията на частни и публични обекти. Впоследствие е прехвърлена на офшорна компания, след като е генерирала сериозни задължения към НАП. За това, че ХУФУ се превръща в „абонат“ за строителните дейности в община Земен алармира Симеон Даскалов. Той има конфликт и търговски спор с фирмата заради сграда, която им е възложил да изградят, като инвеститор.

През 2012 г. Земен обявява обществена поръчка с европейски средства за реновирането на общинския стадион. Даскалов възлага на лицензирани конструктори  да му изчислят стойността на строителните работи заложени в последната обществена поръчка. Експертите му дават 2 количествено стойностни сметки. Едната е за 730 000 лв., втората за около милион. Общината възлага обекта за над 3 450 000 лв.

В документацията по одобрените проекти на община Земен се появява и името на Янаки Червеняков, един от най-уволняваните служители на ДФЗ. Естествено, пак след наше разследване. Общината кандидатства за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Заявлението й за подпомагане е с наименование „Реконструкция, саниране и модернизация на общински сгради, читалище и спортна инфраструктура в Община Земен“. На на 27.11.2012 г. Земен сключва Договор № 14/321/01326 с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 482 486,00 лева. Разследване на Биволъ установи, че през 2012 г. експертите на ДФЗ от отдела, който тогава е ръководен от Янаки Червеняков, са допускали сериозни пропуски в приложените количествено-стойностни сметки към договора. Фондът е изготвил приложение с по-малко позиции – детайли за изграждане на стадиона в Земен към договора, но е финансирал проекта с цялата сума. При това положение обаче, документацията за участие в обществената поръчка за стадиона би следвало да е нищожна, защото приложените в нея количествени сметки не отговарят на тези в договора. Самият договор пък е с липсващи подписи. Подписан е от Янаки Червеняков, като началник на отдел, след него подписва Георги Танчев – директор на дирекцията договориране. Именно тази скандална обществена поръчка привлича вниманието на OLAF. На 03.12.2012 г. бенефициерът подава заявка за авансово плащане и му е изплатена сумата в размер на 1 741 393 лв. На 02.09.2014 г. община Земен подава заявка и за авансово плащане на ДДС, по която получава 346 892,49 лв.

Към онзи момент Симеон Даскалов започва да сезира компетентните институции. Заместник-окръжния прокурор на компетентната прокуратура в Перник – Анита Джамалова отказва да образува досъдебно производство. В мотивите се съзира послание, което гласи, че щом ДФЗ казва, че всичко е точно, значи всичко е точно. Прокуратурата не проверява изнесените в сигнала данни, а се позовава на констатациите на ДФЗ. Прокурор Николина Стойнова от Апелативната прокуратура – София потвърждава отказа на прокуратурата в Перник да разследва казуса в Земен.

С оглед на последвалото разследване и констатации от страна на OLAF, това е поредния провал на българската прокуратура в разследването на злоупотреби и вероятни измами с евросредства. Днес обаче няма кой да потърси отговорност на очевидно провинилите се обвинители. След неуспеха с прокуратурата Даскалов сезира медиите и екипа ни за да разследваме случая.

Въпреки установените нередности от разследването на Биволъ, компетентните институции не вземат отношение и на 02.09.2015 г. община Земен подава заявка за окончателно плащане. Преди финалния транш проектът е избран за посещение на място от екип на ДФЗ. Посещението е било извършено на 10.09.2015 г. от служители на „Регионална разплащателна агенция – София“. Инспектиращите не откриват никакви нередности. На 14.10.2015 г. след верификацията на разходите, за която не е ясно как точно се е случила, на общината са изплатени останалите 1 733 856,61 лв. След завършването на проекта няма данни той да е бил посещаван за последващ контрол.

Всичко тече безметежно за Община Земен и Димитър Сотиров. Той е системно преизбиран с подкрепата на ГЕРБ. В региона се ползва с репутацията на пожизнен кмет. На 01.07.2020 г. обаче ситуацията се променя. В Държавен фонд „Земеделие“ постъпва писмо от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия. То съдържа Окончателен доклад по дело № OF/2016/0360/В5 на Европейската служба за борба с измамите – OLAF, както и методология за работата на оценителната комисия за определяне обосноваността на предложените разходи на проектите. В писмото е посочено, че в рамките на административно разследване на три проекта по Програмата за развитие на селските райони в България в периода 2007 – 2013 г., е проверен и проекта „Реконструкция, саниране и модернизация на общински сгради, читалище и спортна инфраструктура в Община Земен“. Проверката на OLAF установява, че декларираните по проекта цени са близо два пъти по-високи от референтните стойности към онзи момент за България, но оценяващата комисия на Управляващия орган (ДФЗ) не е направила съответните корекции. От Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ е препоръчано възстановяването на 340 856 евро, равняващи се на 25 % от 1 363 424 евро, с които е финансирана общината за строителни дейности по проекта. Според референтните цени, с които OLAF работи и според данните от печелившата оферта на избрания изпълнител, максималната стойност на поръчката може да достигне до 1 831 000 лв. От сметката излиза че над 827 000 лв. се губят някъде в строителните дейности по този проект. Сериозна част от тях вероятно са послужили за „ресто“ към отговорни фактори по проекта. Само можем да гадаем каква би била наложената корекция, ако от OLAF бяха проверили на терен свършеното за въпросната сума.

Въз основа на новоустановените от ДФ „Земеделие” факти и обстоятелства, срещу община Земен е открито производство по налагане на финансови корекции. Според ДФЗ естеството на нарушението не позволява да се установи точния размер на финансовата загуба, поради което диференциалният метод за определяне на финансовата корекция е неприложим. Тя е определена по пропорционален метод относими към нередностите, съставляващи нарушения при възлагането на обществени поръчки до влизането в сила на Закона за обществените поръчки. За такива е предвидена финансовата корекция в размер на 25 % от заявените за възстановяване разходи по сключения договор за обществена поръчка, които се равняват на 666 646,16 лв., представляващи левовата равностойност на 340 856,00 евро. Бенефициерът е обжалвал пред Административен съд, гр. Перник решението на ДФЗ, но той потвърждава корекцията с решение № 158 от 02.08.2021 г. То също е обжалвано от община Земен през месец август и се очаква произнасяне на ВАС с преценката дали актът на ДФЗ е законосъобразен или не.

Така с оглед на темповете, с които OLAF констатира нередности, можем да очакваме, че до четири-пет години ЕК ще се произнесе и по казуса на Александър Манолев с къщата за гости, разкрита от Биволъ. Той междувременно беше санкциониран от САЩ по закона Магнитски.

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: