Във Фонд "Земеделие" всичко е спокойно...

Марио Николов взе 5 млн. лв. европари от ДФЗ и кандидатства за още 30 млн.

ОЛАФ: Всичко е чисто с проектите на Николов
Екип на Биволъ

Проекти за около 30 млн. лева европари по новия програмен период на ПРСР е подготвил знаковия бизнесмен Марио Николов, все още подсъдим за кражба на предпресъединителни еврофондове по аферата “САПАРД”.

До момента той е получил около 5 млн. лв по Мярка 121 « Модернизиране на земеделските стопанства » за периода 2007-2013 като участва с 4 фирми : САМИ МИЙТ БГ, ХОЛИД, НИК ФУД БГ и АГРОВАЛ БГ.

Още толкова е взел и по ОП “Конкурентоспособност” с други 4 фирми : ЕВРОФРИГО СТАР, ИНТЕЛИДЖЪНТ ФУУД СИСТЕМС, АВИСПАЛ и СИКЪН, установи Биволъ в предишно разследване.

Николов все още е подсъдим за източването на предпресъединителните фондове, но няма пречки да кандидатства и да печели нови милиони по същата схема – подставени лица и двойно фактуриране.

В схемата участват същите фирми, които изскачат от делото САПАРД, но преименувани и със сменени управители. Подставените лица на Николов са преразпределени, като един от номинален управител е станал номинален собственик, а друг от собственик – управител, показа проверка на Биволъ в Търговския регистър.

Схемата на Марио

Кражбата на еврофондове се осъществява по стара и изпитана схема почти без вариации от 2007 г. насам, разказа за Биволъ източник запознат със схемата под условие за анонимност.

За да получи еврофинансиране фирмата трябва да участва и със собствени средства. Те се набавят с кредити от ПИБ, с която Николов има привилегировани отношения.

Парите от банковите кредити постъпват във фирмите, които са спечелили проектите. Зад всяка от тези фирми стои Марио Николов.

Фирмите-бенефициенти плащат на фирми-доставчици или строителни фирми, зад които също стои Марио Николов.

Ако в проектът е за доставка на машини и оборудване (по ОП “Конкурентоспособност”), доставчикът внася евтини китайски машини и представя фактури за цени като германски. Ако става дума за строителство (ферми за патици по ПРСР) се надуват цените на СМР.

Евросубсидията се изплаща на основание на раздутите фактури и от нея фирмите връщат кредита на ПИБ с лихвите.

Машините, построеното и 20% от общата сума на проекта остават за Марио Николов и неговия съдружник в тази далавера – Димитър Керелов. Керелов е известен още като Митко Флашката от скандалите в Софийски градски съд, където той е поддържал компютрите в периода, когато шеф беше “опрасканата” Владимира Янева и ставаха най-големите злоупотреби със случайното разпределение на дела.

Схемата се различава от тази по САПАРД единствено в това, че доставяното оборудване не е старо и пребоядисано от Германия, а ново и от Китай.

Със същите и отначало

Любопитно е, че подсъдимият Николов, който се самоопределя като “потомствен социалист”, дори не е положил особени усилия да се прикрие и участва със същите фирми и подставени лица.

Доставчикът по аферата САПАРД е фирмата “Хранмеханика Инженеринг”. От 2008 г. тя е преименувана на “Технофууд” и пак е доставчик на всичките проекти на Марио Николов. За тази фирма е работил и Димитър Керелов, който е бенефициент на евросредства с фирмата “Интелиджънт фууд системс”.

Сегашният управител на “Технофууд” е Богомил Иларионов Грънчаров, бивш представител на “Еврофриго” – фирмата прибрала парите по аферата САПАРД. Собственици на “Технофууд” се водят две подставени лица . Едното от тях Пламен Гевезов е собственик и управител на “Ник Фуд”, която е спечелила субсидия за 1 399 538,69 лв по проект на ПРСР : “Изграждане на птицеферма за отглеждане на патици в с. Живково община Ихтиман”.

ОЛАФ проверила и не намерила нередности

Биволъ публикува информация за схемите още на 27 октомври 2015 г. и се поинтересува дали службата за борба с измамите с еврофондове ОЛАФ е направила проверки на тези конкретни проекти.

Отговорът получен от пресслужбата на ОЛАФ и подписан от Силвана-Андреа Енкюлеску гласи следното:

През 2015 г. ОЛАФ извърши предварителен анализ на наличната информация за този специфичен случай. След анализа в началото на 2016 г. офисът реши да не започва разследване, тъй като няма подозрения за измама или нередности, оправдаващи започването на разследване.

 In 2015, OLAF conducted a preliminary analysis of the available information regarding this specific matter. After this analysis, in early 2016,  the office decided not to open an investigation as there was no suspicion of fraud or irregularities justifying the opening of an investigation.

Окрилен от тази индулгенция потомственият социалист Марио Николов е подал документи за проекти и в новия програмен период, но този път за близо 30 000 000 лв. – научи Биволъ. От ДФЗ до момента не са отговорили на изпратените въпроси по кои проекти са кандидатствали фирмите свързани с Николов. Но пък защо не? Както се казва: Апетитът идва с яденето.

Фирмите-бенефициенти по „ОП Конкурентоспособност“

ЕВРОФРИГО СТАР 202156765
BG161PO003-2.3.02-0387-C0001 « Инвестиции в енергоспестяващо хладилно оборудване в « Еврофриго Стар » ЕООД »

Общ бюджет: 3 879 548 BGN
Одобрен бюджет: 1 939 774 BGN
Общо изплатени средства: 1 260 853 BGN

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?menu=search&id=115234

ПИБ:

Кредит: 750 000 лв. Договор 000LD-L-000617/26.06.2015
Гаранция: 1 260 853 лв. Договор 000LG-L-005171/26.06.2015

====================

ИНТЕЛИДЖЪНТ ФУУД СИСТЕМС 201699270
Енергоефективни инвестиции в « Интелиджънт фууд системс » ЕООД »

Проект МИЕ: 3 840 951 BGN
Одобрен бюджет: 1 920 475 BGN
Общо изплатени средства: 1 248 309 BGN

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?menu=search&id=113108

ПИБ:
Кредит: 750 000 лв. Договор 000LD-L-000616/26.06.2015 г.
Гаранция: 1 248 309,01 лв. Договор 000LG-L-005178/26.06.2015

===================

АВИСПАЛ 201696783
BG161PO003-2.3.02-0388-C0001 « Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в « АВИСПАЛ » ЕООД »

Общ бюджет: 3 776 329 BGN
Одобрен бюджет: 1 888 164 BGN
Реално изплатени: 1 227 307 BGN

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?menu=search&id=115188

ПИБ:
Кредит: 750 000 лв. Договор: 000LD-L-000615/26.06.2015 г.
Гаранция: 1 227 306,88 лв Договор 000LG-L-005072/26.06.2015 г.

===================

СИКЪН ЕИК 175326107
BG161PO003-2.3.02-0386-C0001 « Инвестиции в енергоспестяващо оборудване в « Сикън » ООД »

Одобрен бюджет: 1 939 025 BGN
Одобрен бюджет: 1 939 025 BGN
Реално изплатени 1 260 367 BGN

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?menu=search&id=115241

ПИБ:
Кредит 750 000 лв. Договор 000LD-L-000612/26.06.2015
Гаранция 1 260 366,50 лв. Договор 000LG-L-005183/26.06.2015

====================

Фирмите-бенефициенти по ПРСР Мярка 121 « Модернизиране на земеделските стопанства » от ПРСР 2007-2013

САМИ МИЙТ БГ 200303323

Проект за 2,831,952.92 лв.  Договор 23/121/05720/26.04.2013
„Изграждане на птицеферма за угояване на пуйки и битово-административна сграда в село Живково, община Ихтиман“

Договорени 1 415 976,46 лв.

ПИБ:
Кредит 1 470 000 лв. с Договор 000LD-L-000630/26.06.2015 г.

=================

ХОЛИД 202374415

Проект за 2,878,016.38 лв. Договор 23/121/05700/15.03.2013

“ Строителство на ферма с битово-административна сграда за отглеждане на птици“

Договорени 1 439 008,19 лв.

ПИБ:
Кредит 1 470 000 лв. Договор 000LD-L-000614/26.06.2015 г.

=================

НИК ФУД БГ 200303273
Проект за 2,799,077.38 лв. Договор 23/121/05606/13.03.2013

„Изграждане на птицеферма за отглеждане на патици в с. Живково община Ихтиман“

Договорени 1 399 538,69 лв.

ПИБ

Кредит: 1 470 000 лв. Договор 000LD-L-000620/24.07.2015

==================

АГРОВАЛ БГ 200303425
Проект за 2,114,492.96 лв.

Птицеферма за отглеждане на пуйки с битово-административна сграда в УПИ -036055 в местност « КАРАТОПРАК », землище на с.Живково, Община Ихтиман

Договорени 1 057 246,48 лв.

ПИБ:
Кредит: 980 000 лв. Договор 000LD-L-000631/27.07.2015

==================

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d