Как КТБ открадна “Петрол”

Държавните институции съучастници в “мръсната” далавера. КФН, БНБ, Прокуратура съдействали на Цветан Василев
Екип на Биволъ

Овладяването на Петрол от КТБ в края на 2013 г. става по истинска криминална схема с нарушаване на редица закони и дори съдебно постановление. Това показват документи, до които Биволъ се добра. Всички компетентни институции: Прокуратура, БНБ, Централен депозитар и КФН са сезирани, но съучастват с бездействие.

В схемата освен КТБ като кредитор и инвестиционен посредник е включена специално създадена за целта куха фирма, бивш изпълнителен директор на Петрол, частен съдебен изпълнител и дори Централния депозитар.

Към края на 2013 г. многогодишната съдебна битка между Митко Събев и Денис Ершов за контрола над Петрол е пред развръзка. На 13 ноември 2013 е вписан нов борд на директорите на “Петрол Холдинг”. Изпълнителен директор става Денис Ершов, а Митко Събев и бившият изп. директор Орлин Тодоров изхвърчат от борда. Те са уличени в съставяне на документи с невярно съдържание и дори фалшифициране на подписи. Преди да бъдат отстранени бившите мениджъри са заложили мини, които гръмват само месец и половина по-късно.

На 2 декември 2013 г. вечерта истинските собственици с потрес установяват, че акциите на « Петрол Холдинг » АД в « Петрол » АД са изкарани и продадени на борсата от скандалния частен съдебен изпълнител Мариян Петков. Петков образува скоростно изпълнително дело срещу Петрол холдинг, заради дълг към КТБ, за който фирмата не подозира.

В планирания ден  цената на акциите е специално понижена на борсата около 4-5 пъти. Спадането драстично за няколко часа е използвано за целенасоченото им изкупуване от фирма свързана тясно отново с КТБ. През деня са сключени две дребни сделки с пакети от акции, които свалят цената им, а малко преди затварянето на борсата в 17 ч. свързаното с КТБ дружество « Алфа Кепитъл » придобива основния пакет от 51 500 000 акции срещу два лева за акция. С какви пари? С кредит от КТБ, сключен в същия този ден за 101 349 481,01 лв. Фактически тази порочна сделка се осъществява от КТБ, чрез КТБ и с КТБ от всички страни.

Така всички 51 900 352 акции на Петрол Холдинг в Петрол АД (47% от капитала) стават практически контролирана собственост на Цветан Василев срещу сумата от 103 813 928,52 лв. Взискателят, посредникът и купувачът всъщност са един и същ субект.

Залагането на капана

Как се стига дотук? Обработката на терена е извършена тайно няколко месеца по-рано. На 11.04.2013 във Варна е създадено дружеството «ОЙЛ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ» ЕООД със собственик Цветан Генов Христов. Човекът е абсолютно неизвестен, но е близък чрез пряко свързани лица и фирми с предишното ръководство на “Петрол”. Уставният капитал на фирмичката от 5000 лв. е внесен в Инвестбанк в същия ден.

Само седмица по-късно, на 19.04.2013 КТБ отпуска на Ойл Енерджи огромната сума от 16 239 551.69 евро. Тук трябва да се отбележи, че „ОЙЛ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е дружество без финансова история, без регистрирано имущество, ценни книги или каквито и да е активи. Като се има предвид само пет дневното съществуване в правния мир до датата на подписване на Договора за огромен банков кредит с КТБ, случаят е повече от показателен. Такъв кредит няма как да бъде върнат, нито обслужван, а той и не е бил. Надзорът на БНБ не е реагирал нито веднъж на подобни действия на фалиралата банка. Даването на огромни кредити на кухи фирми без никакви обезпечения е специалитет на КТБ, както стана ясно след краха на тази “гнила ябълка”. Конкретно в този случай целта не е пряко източване, както става ясно от следващите стъпки.

На 22.07.2013 тогавашният изп. директор на «Петрол Холдинг»АД Орлин Тодоров сключва договор за встъпване в дълг пред КТБ, като гарант за кредита на “Ойл Енерджи”. По Устава на “Петрол холдинг” това е престъпление. Гарантирането на сумата по Договора за кредит и встъпването в дълга с особено големи размери в полза на „ОЙЛ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ЕООД, без оценка на финансовия риск и без знанието и решението на акционерите на Дружеството, както и без знанието и решението на Съвета на директорите е показател за безпрецедентен акт водещ до умишлено източване на активите на „Петрол Холдинг“ АД. В същото време дружествените сметки са били запорирани от Частен съдебен изпълнител. Така дружеството става напълно безпричинно и против собствените си интереси гарант за дълга от 16 млн. евро на “Ойл Енерджи” към КТБ. Това се случва през главата на акционерите, които изобщо не са запознати с действията на Тодоров. За тази сделка не са предадени никакви документи, дати за предстоящи плащания по падежи на задълженията, както и кредитни справки, договори и всякакви приложения към кредитното досие. Налице е пълна дезинформация към настоящото управително тяло по случая. Дори към настоящия момент въпросният договор не е представен в дружеството.

«Спящата клетка» е формирана. Събев, Орлин Тодоров и компания са отстранени със съдебна процедура на 13.11.2013 г. Още на следващия ден – 14 ноември 2013 е активирана заложената от тях и Цветан Василев бомба. В Централния депозитар е вписан залог N°5847-X-14.11.2013, с който акциите на «Петрол Холдинг» в «Петрол» стават обезпечение по дълга, даден от КТБ на кухата “Ойл Енерджи”. Тук трябва да се уточни, че впоследствие фирмата е изкупена и става изцяло собственост на една от свързаните с Цветан Василев компании – “Сагара трейд”. Колко брилянтно – отпускаш кредит сам на себе си, а лимонката ти в голяма компания, като “Петрол” го гарантира. После не си плащаш отпуснатия кредит, но задействаш предсрочно изискване от гаранта и светкавично изпълнително дело. Всичко това става под носа и дори със съучастието на отговорните надзорни и регулаторни органи в държавата. Ето как се развиват нещата в тази история, която разкрива, че наистина КТБ и Цветан Василев са били всъщност част от държавата. Корупцията е потресаваща.

Капанът щраква

Оттук-нататък развитието е като при скоротечна левкимия: КТБ изведнъж прави едностранно кредита предсрочно изискуем и играе КОЗ. На 28.11.2013 г. Изп. директори на КТБ Георги Христов и Александър Пантелеев изпращат Покана за доброволно изпълнение до “Петрол холдинг” АД за сумата от 16 239 551.69 евро. Това е всъщност кредитът даден на фиктивната “Ойл Енерджи”. Шефовете на КТБ уведомяват нищо неподозиращия “Петрол холдинг”, че в рамките на само на една седмица трябва да погаси тази сума на банката. Поканата е изходирана от КТБ с номер 7137/28.11.2013 г. Тя се получава едва на следващия ден – петък. Независимо от определения в нея срок от една седмица КТБ няма никакво намерение да чака. Още в същия този ден, петък 29.11.2013, ЧСИ Мариян Петков извежда, изпраща и си връща чак от Стара Загора уведомление за пристъпване към изпълнение по иск на КТБ до «Петрол Холдинг». Изпълнителят го завежда като върнато поради «ненамиране» на адресата. Действията му са квалифицирани като умишлено незаконосъобразни от ръководството на фирмата в Сигнал до Инспектората на Министерството на правосъдието и Камарата на Частните съдебни изпълнители. “Никой не е търсил да връчи каквото и да било уведомление на представителите на “Петрол холдинг” в Стара Загора”, категорични са от дружеството.

В същия този 29.11.2013 г., петък /неслучайно е избран последният ден от седмицата/ са оформени скорострелно и изпратени до “Петрол холдинг” още 5 нотариални покани за предсрочно изискуеми суми на обща стойност над 100 000 000 лв. от негови дъщерни дружества, като едно от тях е “Петрол” АД. Все по сметки в Корпоративна търговска банка АД. По претендираните вземания на фирмите документи и кредитни досиета липсват. Всички покани са направени бланкетно и заверени от един и същ нотариус Мила Енева, в един и същ момент, което ясно говори за организирана акция. Изпълнителните дела са обединени. На следващия работен ден 2.12.2013 г. Петков праща разпореждане до Централен Депозитар за вдигане на запора върху акциите на дружеството, които интересуват КТБ. ЧСИ пристъпва към изпълнение. Забележете, че уведомленията пристигат в последния ден на седмицата /петък/, а още в понеделник 2.12.2013, ЧСИ уведомява депозитаря и акциите вече са продадени. Забележителна скорост и синхронизация на действията.

Акциите са допуснати за разпродажба, но на многократно по-ниски цени. Регистрирана е сделка за продажбата на 51 500 000 бр. акции. Общият брой на акциите в “Петрол” АД е 51 900 352 бр. Цената, която посредникът е определил са символичните 2 лв. на акция. Проследявайки борсовите стойности на акциите на “Петрол” ясно се вижда, че цените преди и след деня на продажбата са многократно по високи. Цените са занижени нарочно в точно определен момент, за да бъде изкупен дела “Петрол холдинг”  в “Петрол” АД, която всъщност е носител на самите материални активи. Е ли това пазарна манипулация на регулирания пазар? Според КФН не е. Така до вечерта на понеделник, 2 декември, акциите стават собственост на дъщерното дружество на Цветан Василев. Активи за над 600 млн. лв. са придобити за малко над 100 млн. лв. Каква печалба само за няколко часа, достойна за аналите на Уолстрийт!

Пиратско съучастие

Буквално минути след пиратската сделка Директорът на холдинга Денис Ершов алармира Председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/ Стоян Мавродиев, с копие до изп. директор на Българската фондова борса Иван Такев.

“Уважаеми господа, 

Току що узнахме, че притежаваните от “Петрол холдинг” АД акции от капитала на “Петрол” АД са били изтъргувани /продадени/ чрез българската фондова борса.

Уведомяваме ви, че това е сделка основана на неверни и на неистински документи, най-вероятно антидатирани договори или подправени подписи и извършена в нарушение на Устава на дружеството…. Тъй като считаме, че е извършена документна измама от страна на предишното ръководство на “Петрол холдинг” АД, молим за незабавната ви намеса за предотвратяване на каквото и да било разпореждане с акциите на “Петрол холдинг” АД до изясняване на случая.

Молим също така да ни бъдат предоставени за запознаване оридиналите на документите, на основание на които е извършена сделката.

За извършените документни измами, незабавно ще информираме компетентните органи.”, пише в сигнала.

Отчаяните молби и сигнали на изгорелите от огъня КТБ жертви никак не трогва г-н Мавродиев. Той благоволява да отговори формално…4 месеца по-късно. Все едно да викаш полиция по сигнал за ставащо убийство, а дежурният да ти се обади след 3-те месеца, за да те уведоми, че няма свободна патрулка! В края на март следващата година Стоян връща своевременен отговор от името на КФН, подписан от небезизвестния Владимир Савов. Той пространно обяснява, че КФН не е открила никакви нарушения при пиратската светкавична продажба на акциите на дружеството. Въпреки, че е била сезирана и с определение на съда! КФН си е свършила перфектно работата.

След като КФН не реагира, последното препятствие за прехвърлянето на собствеността в ръцете на Василев остава Централният Депозитар, който трябва да впише сделката. Действията на съдебния изпълнител веднага са отнесени към съда. На 4 декември 2013 Окръжният съд на Стара Загора категорично се произнася с определение № 1365/4-12-13 г. Съдът намира, че правата на акционерите могат да бъдат нарушени и издава Обезпечителна заповед да се спре незабавно разпореждането с акциите. Копие от съдебните документи се предоставят на Централния депозитар в същия ден, предвид необходимостта от спешни мерки и действия.

Изпълнителният директор Васил Големански обаче не се трогва от акта на българския съд и заявява, че сделката няма да бъде спряна. От “Петрол” сезират официално БНБ и Прокуратурата, но всуе. Жалбата до СГП срещу Големански за фактическо съучастие остава без движение. Следва официален сигнал в края на 2013 г. до Главния прокурор Сотир Цацаров. В него се подчертава, че в холдинга, станал жертва на измамата работят над 4000 души и предмета му на дейност е от стратегическо за цялата българска икономика значение. Обяснява се, че става въпрос за един от най-големите данъкоплатци в страната и липсата от страна на Прокуратурата по извършеното престъпление ще доведе до още по-големи и незаконосъобразни действия, тласкащи фирмата към умишлен фалит. Главният прокурор е апелиран да се намеси и да окаже съдействие за своевременна и бърза прокурорска проверка и реакция за злоупотребата с ценни книжа за над 100 000 000 лв., извършена на Българската фондова борса. И т.н. Някой чул ли е риба да отговори? Толкова и Цацаров е отговорил на молителите.

Порочните похвати и свързани лица, кредитите за кухи дружества и документните измами не вълнуват нито една институция. КТБ все още е “Свещена крава”, а Цветан Василев е куатро Банкер на годината в България. Интересно е да се разследва синхронизираното бездействие на всички сезирани отговорни институции в държавата за една откровено и доказуемо измамна и пиратска далавера на КТБ. Кой обаче да разследва? Искров себе си, или Цацаров? Към оня момент завалиите и не подозират какво ще се случи само няколко месеца по-късно с банката и банкера. Пред кого да дават обяснение тези мастити държавни чиновници и институции, тежащи на данъкоплатците със скъпи издръжки!?

През месец март на 2014 г. прокурор Дамянова от Софийска районна прокуратура прекратява досъдебното производство с № 110/2014 срещу бившия управител на холдинга Орлин Тодоров – без да е завършила разследването и без да е отчела сериозността на материалите в преписката. Прокуратурата не е насочила никакви действия към издирване на дружествените документи на „Петрол Холдинг“ АД. Създава се чадър върху данните излезли в процеса на разпит на свидетели. Досието на „ОЙЛ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „Петрол Холдинг“ АД в КТБ не е проверено, въпреки изричното сигнализиране от потърпевшите за липса на документи и голяма вероятност за наличие на подправени антидатирани документи. Служителите на банката не са рзпитани. Не е проследен паричният поток – по кои сметки е постъпвал и къде е отклонен. Потърпевшото лице дори не е уведомено за прокурорския отказ. Актът на прикуратурата обаче е отменен с определение от Софийски Градски Съд. То, меко казано, осмива бездействието на прокуратурата. Но вече е октомври.

Институциите не знаели за КТБ? Да, ама не!

Докато преписката се влачи по съдилищата се случват обрати в банковата система. КТБ е затворена, а пред нея се вият опашки. Искров и групата около него отчаяно се оправдават пред камерите и обикалят телевизионните студия в опит да убедят обществеността за това „как станалото е изненада за управляващите“.

Разкритията на Биволъ за пръв път вадят на светло пред аудиторията мистериозния досега казус с акциите на « Петрол » и категорично опровергават тази опорна точка. Напротив, същите тези фигури са били уведомени подробно и съвсем официално за методите на  КТБ – за кухите «пощенски кутии» с огромни кредити, за свързаните фирми, както и за използването на вътрешна информация при борсови сделки с цел заграбване и лична облага.

Вместо заключение

Акциите на „Петрол“ АД са “закупени” рекетьорски на смехотворно ниска цена от дружества свързани с Цветан Василев и КТБ. Прокуратура, БНБ, Централен депозитар и КФН са известени за схемата на източване и практиките в КТБ и то още в началото на месец декември на 2013г. Никой по никакъв начин в лицето на “държавата” не взема отношение по случващото се. В съдържащите се данни до тях е изнесена валидна информация за порочни практики в КТБ, чрез които се източва банката. Информирани са били, че от същата се ползват способи за придобиване на чуждо имущество посредством измамни похвати със свързани лица, кухи дружества и празни документи.

Без никакво съмнение Държавата е знаела какво се случва още в началото на декември 2013 г. Прокуратурата е била уведомена. КФН и БНБ също. Имало е предостатъчно време за реакция. Но не и воля да се спре кражбата. Защо? Не само кражбата на Петрол, а и последващата колосална на капитала на банката. На ония милиарди, които управляващите ги натресоха да ги платим всички ние за сметка на качеството си на живот за много години напред. Защо?

Действащите лица

Цветан Христов, създателят на Ойл Трейдинг  е бил  управител на « Нафтекс Петрол » ЕООД, една от дъщерните фирми на « Петрол » АД от септември 2011 до края на януари 2013 сочи справка в системата Дакси.

Дългогодишният изпълнителен директор на Петрол Холдинг Орлин Тодоров към момента няма собственост и участие в управление на дружества.

КТБ фалира с гръм и трясък дни след като БНБ обяви, че банката е добре капитализирана и стабилна.

Алфа Кепитъл на 6 януари т.г. е поискала да бъде обявена в несъстоятелност поради невъзможност да върне кредита на КТБ за купуването на Петрол, станал предсрочно изискуем на 13.11.2014. По късно фирмата продава придобитите от нея акции от “Петрол холдинг” на други свързани фирми с Цветан Василев и КТБ

Денис Ершов беше изгонен от България по същото време като Майкъл Чорни, но успя да оспори мярката в съда и се завърна. Според американски дипломатически доклад за българската организирана престъпност Ершов и Чорни са били заподозрени в обща престъпна дейност.

Биволъ ще продължи да следи темата с една от най-големите корпоративни кражби в историята на България.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: