Победа за Биволъ и Природата в България

Съюзила се с Биволъ кметица спечели тежка битка срещу дървената мафия

ВАС отхвърли претенциите срещу Пазителката на гората от габровското с. Зелено дърво
Екип на Биволъ

Сериозна победа в борбата срещу незаконната сеч и дървената мафия в България отбеляза кметският наместник на село Зелено дърво (Област Габрово) Тодорка Мирчева, станала известна след статиите на „Биволъ“ и репортажите на журналистиката Валя Ахчиева като „Пазителката на гората“. Заради своята съпротива срещу незаконните сечи в Габровския Балкан, Мирчева стана жертва на натиск, заплахи и съдебни дела от страна на замесените в престъпленията срещу горите, заради отказите си да узакони бракониерството.

На 17 февруари 2023 г. излезе окончателното решение на Върховния административен съд, според което действията на кметицата са били законосъобразни. Заради своята непоколебима позиция за спазването на законите, кметицата на планинското село, което се намира в Парк Българка е дори нарочена за отстраняване от общински съветник, който е замесен със секачите. Причината е, че Тодорка Мирчева редовно е подавала сигнали за бруталните бракониерски сечи и е успяла да спре присвояването на незаконната дървесина. Горските бандити са се опитали да присвоят огромни количества незаконно изсечени трупи, вместо те да бъдат конфискувани като предмет на престъпление, коментира бившият шеф на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и ексдепутат Александър Дунчев.

Година и половина продължи съдебната битка на Тодорка Мирчева, преди Върховният административен съд (ВАС) да реши, че тя като кметски наместник е действала напълно съобразно своите отговорности и закона, основателно е отказала разрешение за достъп до горски територии за извозване на незаконно отсечена дървесина в землището на с. Зелено дърво, Община Габрово.

Припомняме, че в поредицата разследвания на „Биволъ“ и Валя Ахчиева през годините проследяваме корупционния генезис на една утвърдена престъпна схема за чудовищни изсичания на стари гори във вододайни и защитени зони. Съдебното дело заведено, за да “дисциплинира” неудобната кметица в за извършена незаконна сеч в частен имот в кметство Зелено дърво от неизвестен извършител. Съгласно Констативен протокол на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, количеството отсечени дървета са 587 броя или 458 плътни куб. м.

Според разследването на колежката ни Ахчиева „Пазителката на гората и злодеите“ гората е унищожена във вододайната зона на гр. Габрово.

Хората от района твърдят, че след това се замътила водата от чешмите им.

 

Районната прокуратура в Габрово е била сезирана, но както винаги не могла да открие, кой е извършителят на бруталната сеч. И прекратили разследването.

Горско правосъдие

През юли 2021 г., от името на един от собствениците на гората, частен лесовъд поисква достъп до имота, в който е извършена сечта, за да бъде извозена дървесината. Един от собствениците Стефана Косева от Габрово е сключила договор с частния лесовъд Кристина Васич. И според него, тя трябва да издава документи, във връзка с имота до извозване на отсечената дървесина. Договорът е сключен през декември 2020 г.

И по името на частния лесовъд, в електронната система на Агенцията по горите са открити 4 първични превозни билета. Но, за да е законно движението на дървесината, то трябва да се осъществи от временния склад на сечището до склада на собственика. До дома на Стефана Косева. И като основание, в превозния билет, издаден от честния лесовъд Кристина Васич, би трябвало да е записан констативният протокол на горските.

А именно – превозва се дървесина от незаконна сеч. Само че, в 4-ите първични превозни билета, издадени от Васич пише съвсем други неща. Пише, че дървесина, собственост на фирмата „Цвети стилл”, 5,5 кубика бук, пътуват за адрес – „Габровското”3. И купувач бил Никола Николов. Написан е и номерът на големия камион, превозващ дървесината.

Затова Тодорка Мирчева е отказала да издаде разрешително за достъп в качеството си на кметски наместник. Подкрепи я и Община Габрово. Именно този отказ беше атакуван в съда. Вместо да съдят извършителя на престъплението, в Габрово съдят този, който спазва европейския регламент: дървесината, добита от незаконна сеч не може да бъде предмет на търговска сделка.

По следите на незаконната сеч в Габрово

ВАС отмени решението на Административния съд Габрово

В Габрово ответната страна в лицето на частния лесовъд Кристина Васич наема за адвокат действащ общински съветник Иван Христов, който представлява политическата формация „Будно Габрово“. Това буди съмнения за конфликт на интереси – вместо да защитава интересите на Общината, общински съвет става „адвокат на дявола“ и брани онези, които упражняват незаконната сеч. Васич чрез адв. Христов оспори касационната жалба на кметската наместничка като „неоснователна и необоснована по съображения“. Претендира и за „присъждане на разноски“.

Минава година и половина, докато решението по казуса бъде взето доста формално от Административния съд – Габрово, който през февруари 2022 г. отменя констативния протокол на Община Габрово, издаден от Тодорка Мирчева. Кметската наместничка и Общината подават касационна жалба до ВАС.

След още почти година, състав на пето отделение на ВАС бе председателстван от Виолета Главинова с членове Галина Карагьозова и Мария Николова. Според тях, касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от страна, за която „съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима“:

Разгледана по същество е основателна.

Според прессъобщение на Община Габрово, чийто юрисконсулт е представлявала Тодорка Мирчева по това дело, в мотивите си пред ВАС общината акцентира, че „останалите собственици на имота не са дали съгласие да бъде сключен договор с частен лесовъд за управление и стопанисване на имота и не желаят да бъде извозвана дървесината, без изричното им знание и съгласие“.

Допълнително лицето, в чиито имот се намира временния склад също не е давало съгласие да се извършва дърводобива дейност и съхраняване на дървесина в неговия имот.

Те са счели, че Констативният протокол, издаден от РДГ-Велико Търново, не покрива изискванията на констативен протокол, който да послужи за извозване на дървесина – в него лисват данни за превозни средства, място на доставка и срок за транспортиране.

  
Решението на ВАС възстановява справедливостта по казуса от 2021 г. 

Представеният по делото констативен протокол серия В, № 006812 от 16.01.2020 г., отразява резултатите от извършена проверка на процесния горски имот от длъжностни лица на Регионална дирекция по горите-Велико Търново, като установява незаконна сеч в имота. Противно на приетото в обжалваното решение, този констативен протокол не покрива изискванията за съдържание на констативен протокол по смисъла на чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 1, който да послужи за транспортиране на дървесина, която безспорно е предмет на нарушение по аргумент от обсъдения по-горе констативен протокол от 16.01.2020г. В него не са посочени нито данни за превозна средство, нито мястото на доставката и срока за транспортиране.

Съдът намира още, че Община Габрово вярно е установила фактическата обстановка, като е приела, че „към заявлението за достъп до горски територии не са представени изискуемите по закон документи при безспорно установената незаконна сеч в нарушение на нормативните изисквания, и произнася законосъобразен административен акт на основание чл. 148, ал. 1 от Закона за горите“.

На последната съдебна инстанция магистратите прецениха, че отказът на Община Габрово не е постановен в нарушение и отхвърлиха жалбата на частния лесовъд. За това ВАС отмени решение №8 от 25.02.2022г., постановено по адм. дело № 289/2021г. по описа на Административен съд – Габрово, и вместо него постанови:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К. Васич от гр. Габрово против отказ с изх. № 77/27.10.2021г. на кметски наместник на [населено място] дърво, община Габрово.

ОСЪЖДА К. Васич да заплати на община Габрово разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

„Имаше силен натиск, заплахи за отстраняване“

„Битката си беше наистина трудна – имаше и заплахи и натиск“, призна пред „Биволъ“ кметската наместничка и „пазителка на гората“ Тодорка Мирчева.

Според нея ситуацията с делото срещу нея беше в стил „Крадеца вика – дръж крадеца“:

„Тези, които извърхшиха престъплението, искаха отстраняването ми, пишеха до Общината, че им преча на бизнеса“.

 Замесеният адвокат и общински съветник е писал многобройни жалби и запитвания срещу кметската наместничка, с цел да я злепостави:

„Всичките тези неща са унизителни, психическият тормоз, който ми е оказван, проверка, която ми е извършена 5 години назад в документацията, всичко това ми се отрази“.

„Ако не бях срещнала подкрепата на разследващите журналисти, много трудно щеше да ми бъде – трябваше да си наема адвокат отвън, за да каже своята правота“.

Според нея мнозина колеги са започнали да я отбягват заради това, че казусът й е попаднал в медиите: „В един момент бях гледана като прокажена“.

Колеги я одумвали, че „ето, тя се занимава с журналисти“. „Някои от колегите се дистанцираха, това беше много болно“, признава Мирчева.

„Имаше колеги, които казваха, ами какво толкова щеше да стане, ако беше дала достъп“.

Отговаряла им, че това означава, че би се съгласила да е съучастник и прикрива престъпление: „Много е тъжно, че получаваш подкрепата само отвънка, другите сякаш си пазят хляба – да не би случайно да не бъдат нарочени от ръководството и т.н.“.

„По този начин ние показахме, че не трябва да се страхуваме“, обобщи за тежката си битка кметската наместничка от Зелено Дърво.

Пазителката на гората Тодорка Мирчева (снимка: Darik)

Някои експерти също се солидаризираха с Мирчева в нейната борба срещу незаконната сеч. „Кметският наместник успя да спре присвояването на незаконната дървесина от фирмата, вместо тя да бъде конфискувана като предмет на престъпление и да бъде предоставена безвъзмездно на обществено заведение“, коментира бившият народен представител от „Продължаваме промяната“ и бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите Александър Дунчев.

„Невероятен пример за кмет на малко населено място, който абсолютно самоотвержено се хвърля да брани гората до населеното си място, с пълния риск да бъде осъдена“.

И според Дунчев тя накрая успява да защити гората, „спирайки достъпа на нарушителите“, които не само се предполага, че са участвали в незаконна сеч.

„Опитват се да се възползват от нея чрез усвояването на незаконната дървесина за без пари, с което не само шиканират и обезсмислят разследването на прокуратурата, но и нарушават международното правило по регламент 995 на ЕК незаконно добитата дървесина да се конфискува и предоставя на обществени учреждения за ползване, вместо да се използва за търговски цели“, обяснява бившият шеф на ИАГ.

„И този малък кмет излиза гигантски герой на фона всички други кметове на големи общини като Антоново, Омуртаг, Ловеч, Угърчин, Батак, Самоков и други, които наскоро хванахме, как незаконно разрешават да се изсичат хиляди декари гори“, смята Александър Дунчев.

Решението е и сериозна правна и морална победа за разследващата журналистика в България, в частност за Валя Ахчиева, и за „Биволъ“, които отразяваха тази борба между кметицата и местните политически и феодални среди, които печелят от сечта.

Битката срещу дървената Мафия е от години

Започва с първите разследвания на Биволъ преди 7 години. Тогава нашият екип разкри организирана престъпна структура, която системно унищожва вековни гори в планината. Всичко е ставало под благовидното бездействие на местните административни, изпълнителни и съдебни власти. Погромът срещу горите бе засегнат едва след като Тодорка Мирчева от с. Зелено дърво подаде сигнал до Биволъ и на место беше изпратен редакционен екип.

Биволъ получи сигнала за започнала масова сеч на вековни букови гори в непосредствена близост до вододайната зона на гр. Габрово. В землището на с. Стоманеците, по пътя за известната с красотата си местност Узана са влезли дървосекачи и тежки машини, които от 10 дни секат гората, а дървения материал струпват на самия площад на селото, алармираха местни жители.

Нашият екип реши да извърши необходимата проверка около обстоятелствата за скандалната сеч.  Разкритията стигнаха до корупционна практика в РДГ Велико Търново, под чиято юрисдикция попадат и зоните за сечите около Габрово. В хода на своята проверката, попаднахме на твърде драстични факти, които решихме да направим публично достояние, с оглед на обществения интерес.

Тройна законова защита не важи за дърварите

Сечта попадаше и в терен от Натура 2000, и на територията на парк Българка. Така мястото на започналата сеч на старите гори попада под тройна защита. Районът е уникално красив, със запазен ландшафт и местообитания от векове и е една от най-силните туристически дестинации в областта. Оттам минава пътят за местността Узана, която е лятна и зимна почивна и рекреационна зона и един от малкото ски курорти в Стара планина.

Масова незаконна сеч във вододайната зона на Габрово

Всички данни бяха представени на прокуратурата, но за съжаление и по подразбиране тази институция никак не опази законността и обществения интерес, а виновниците останаха ненаказани и станаха още по-безскрупулни. Презумцията за безнаказаност за Мафията и престъпниците в България, основни се дължи на корупционното бездействие и опънатия над тях чадър от страна на правоохранителната и  Съдебната система.

Незаконната сеч във вододайната зона на Габрово стигна до прокуратурата

Разследваните и разкрити от нас комбини на криминално проявени престъпни структури с горски шефове на високи позиции, разкри по неопровержим начин, че в региона действа организирана престъпна мрежа, която може да се нарече класическа “Дървена Мафия”. Впоследствие се оказа, че в тази дейност за незаконно облагодетелстване на определени хора и групировки, с цената на грозно и безвъзвратно съсипаната природа в парка са намесени повече държавни и общински властови институции!

Кои сили в Габровско атакуваха кметската наместничка

И всъщност, точно с разследването на „Биволъ“ от 2016 г. и публикувани в сайта ни разследвания на Валя Ахчиева от поредицата „Пазителката на гората“, са публично разкрити редици доказателства за това, което съдът най-накрая признава за налични. Това е голяма победа за нас като разследващи журналисти и за българските гори.

Войната на Тодорка Мирчева срещу дървената мафия продължава от 7 години насам – тогава „Биволъ“ писа за първите й битки, в която тя е оставена сама. „Горски шефове в комбина с криминално проявени унищожават парк Българка“, гласеше разследването на „Биволъ“ от 27 август 2016 г.

Горски шефове в комбина с криминално проявени унищожават Парк “Българка”

Тогава криминално проявен за изнудване предявява пълномощно от наследник на гори и заявява, че иска да ги сече. Фирма на бивш горски шеф, уволнен за злоупотреби, изготвя план за дърводобива. Близкият до него сегашен директор на РДГ – Велико Търново го одобрява, въпреки многобройните нарушения на фирмата. Такава е схемата зад сечта в тройно защитената територия във вододайната зона на Габрово, която е още в Натура 2000 и в границите на ПП “Българка”.  

Криминалните действия щяха да останат несанкционирани, ако местните жители не бяха реагирали остро на мутренския набег, а кметицата на с. Зелено дърво Тодорка Мирчева се оказа истински единствен рицар на Справедливостта в “държавата” ни.

Тя изпрати сигнали за сечта и за унищожаването на дерето на р. Дълбоки дол, превърнато в път за извозване на трупите с тежка техника.

Тя се опълчи на криминално проявения шеф на дървосекачите Георги Митев – по прякор “Лотоса”и алармира община Габрово, МВР и МОСВ. След като кметицата няколко пъти отказва на Лотоса достъп до терена, една сутрин тя намира знамето на Община Габрово изтръгнато с конзолата от стената на кметството и демонстративно стъпкано на плаца.

Стана ясно кой е направил план-програмата за сечта. Това е фирмата “Форест и Ко”. Зад нея стои бившия шеф на Северноцентралното държавно предприятие Цветомил Стефанов, който е уволнен през 2011 г. за злоупотреби. Позволително за сеч пък е издадено от лесовъди на частна лесовъдска практика – представители на фирма „Евроинвест ВТ“ ЕООД, зад която стои Пламен Стефанов – брат на Цветомил Стефанов.

Пазителката на гората и злодеите

В интервю за сайта utre.bg Цветомил Стефанов тогава се представи като експерт по горите и дава „компетентно мнение“, че

„българската гора „не се сече поголовно, а терминът дървена мафия е пресилен“.

През 2021 г. Валя Ахчиева публикува в канала си в YouTube и в сайта на «Биволъ» няколкото си разследвания за новата битка на кметската наместничка на Зелено дърво. Тогава във видеата и статиите „Горско правосъдие“ и „По следите на незаконната сеч в Габрово“ се описва случаят, по който е и сегашното решение на ВАС.

“Пазителката на гората” е в ръцете на ВАС

Последното Решение на ВАС, което оправдава изцяло действията на кметицата на планинското селце, около което вилнее безнаказано мощна Дървена Мафия с протекциите или бездействието на властта, е знаково. Това определено може да се нарече Победа. Победа след тежки години на разследвания, борба и саможертва в името на благородната кауза за запазване на безценните ни невъвратими природни богатства, хищно разграбвани от мутри. То е особено важно, като съдебна практика и като респектиращ законов инструмент, който да окуражи и да мотивира, не само Тодорка Мирчева, а всеки съвестен държавен или общински служител, който не се бои да застане на пътя и да сложи прът в колелата на унищожителите на Българските гори. В противен случай – просто трябваше да погребем България! 

Биволъ продължава да стои на своя пост в защита на Закона, обществения интерес и Природата на България!

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: