Разследване на Валя Ахчиева:

По следите на незаконната сеч в Габрово

Дървесината изчезнала чрез незаконни превозни билети, незаконен склад за дърва и недействителни адреси на купувачи
Екип на Биволъ

Къде са отсечените 100-годишни букови дървета, след онази незаконна сеч в Габровския Балкан над село Зелено дърво, преди близо 2 години? Над 500 дървета бяха повалени от моторните триони в една частна гора, във вододайната зона на Габрово. Хората от района твърдят, че след това се замътила водата от чешмите им. Само че, никой в държавата ни не може да спре незаконната сеч там от години. А Районната прокуратура в Габрово не могла да открие, кой е извършителят на бруталната сеч. И прекратили разследването. А в същото време, някой поискал да изнесе отсечените дървета. Но, кметицата на село Зелено дърво Тодорка Мирчева отказала да издаде разрешително за достъп. Тогава завели срещу нея дело в съда. Вместо да съдят извършителя на престъплението, в Габрово съдят този, който брани гората. А той брани, защото има един европейски регламент, според който, дървесината, добита от незаконна сеч не може да бъде предмет на търговска сделка.

Валя Ахчиева пред незаконния склад за дървесина в Индустриалната зона на Габрово.

 

Незаконно отсечените дървета може да си прибере само собственикът на гората. Но, не може да ги продаде. И тъй като дървесината е в промишлено количество, тогава възникват съмнения – кой, какво ще я прави? Едва ли ще отиде само в печката на собствениците на частната гора. И 100-годишните дървета продължаваха да лежат на сечището вече близо 2 години – неконфискувани от прокуратурата. Но, някой вече се подготвяше за акция по изнасянето им.

И изведнъж, само седмица след обиколката ни в Габровския Балкан, бях отново сигнализирана:

„ Някой отнесе дърветата! Големи камиони пренасят въпросните дървета от частната гора по пътя към Габрово.”

Този сигнал бил подаден и на телефон 112. Естествено, че тръгнахме веднага натам. Ще тръгнем по следите на дървесината от незаконната сеч и ще видим – до кого ще ни отведе тя?

Вече знаех, че един от собствениците на наследствената частна гора – Стефана Косева от Габрово е сключила договор с частния лесовъд Кристина Васич. И според него, тя трябва да издава документи, във връзка с имота до извозване на отсечената дървесина. Договорът е сключен през декември, миналата година. И по името на частния лесовъд, аз открих в електронната система на Агенцията по горите 4 първични превозни билета.

Собственичката на гората с незаконната сеч Стефана Косева твърди, че не знаела, че дърветата са изнесени от сечището.

Но, за да е законно движението на дървесината, то трябва да се осъществи от временния склад на сечището до склада на собственика. До дома на Стефана Косева. И като основание, в превозния билет, издаден от честния лесовъд Кристина Васич, би трябвало да е записан констативният протокол на горските. А именно – превозва се дървесина от незаконна сеч.

Само че, в 4-ите първични превозни билета, издадени от Васич пише съвсем други неща. Пише, че дървесина, собственост на фирмата „Цвети стилл”, 5,5 кубика бук, пътуват за адрес – „Габровското”3. И купувач бил Никола Николов. Написан е и номерът на големия камион, превозващ дървесината.

Каква „Цвети стилл”? Какъв Никола Николов? Продала ли е Стефана на фирмата „Цвети стилл” дървесината от незаконната сеч? А „Цвети стилл” продала ли я е на този Никола? Ако е така – не е ли незаконно това движение според европейския регламент, който защитава горите? Не могат да въртят търговия с незаконно отсечена дървесина. И на другите 3 превозни билета пише, че дървесината е собственост на фирмата „Цвети стилл”, но се появява и друг купувач – Генчо Филипов.Общо 22 кубика дървесина са пътували през месец октомври, т.г., към един и същи адрес – „Габровското”3.

Ще тръгнем по следите на единия билет.

Коя е тази фирма „Цвети стилл”, с две „л” накрая? Според Търговския регистър тя е собственост на Петър Бонев. А седалището е на улица „Златарска” 62. Само че, на този адрес в Габрово, който е в квартал „Златари”, не откриваме нито цех, нито фирма. Само къща, в която живеело семейство.Но, нямаше никой. Съседката не знаеше нищо за фирма. А името на собственика Петър Бонев, беше неизвестно и за общинския съветник  на квартал „Златари” в Габровския Общински съвет – Кирил Динков. Той живее на същата улица, но твърди, че в „Златари” нямало такъв човек.

Пълномощното, което собственичката на гората с незаконната сеч Стефана Косева е издала на Георги Митев – Лотоса или Чевермето, да се разпорежда с гората и, както намери за добре.

Правя още някои справки и откривам едно Пълномощно. С него, Петър Бонев упълномощава 82-годишната си майка  Йоана, да тича между институциите и тя да представлява фирмата. Да прави изявления по електронен път, чрез електронен подпис и да подписва документи от името на сина си – Петър. После правя още някои справки и откривам, че само 5 дни преди нашето идване в квартал „Златари”, 82-годишната представляваща фирмата Йоана Бонева е починала. Да почива в мир жената, но ние наистина трябва да търсим сина и Петър Бонев и да го питаме – къде е отнесла неговата фирма „Цвети стилл” дървесината от незаконната сеч?

Затова продължаваме нататък по следите на превозния билет, издаден от лесовъда Кристина Васич. Ще търсим мястото в Габрово, където са докарани дърветата – „Габровското”3.

Това се оказа най-голямата загадка в разследването ни. Какъв е този посочен адрес в превозния билет? Няма такава улица. Няма такъв квартал. Но, чрез координатите на мястото, посочени в билета, откриваме въпросния обект. Той се оказва на съвсем централно място – Индустриалната зона на Габрово. Имот, заграден с мрежа. Няма табела на фирма. Няма никакви хора. Няма и дървесина. Но, земята навсякъде е покрита с остатъци от дървесина. Явно тук се режат дърва за огрев. И от тук тръгват за някъде. Впрочем, има само табела – „дърва за огрев”, с изписани два телефона. Звъним на единия телефон. Ще си поръчаме дърва за огрев.

Само че, човекът, който отговори на позвъняването ми, съобщи, че няма дърва. Това било по-рано, когато имотът бил отдаден под наем. Настойчиво питам, те от фирмата „Цвети стилл” ли са? И тъй като отговорът е „не”, още по-настойчиво питам – от коя фирма сте?

Това явно разсърди човека по телефона и той възмутено попита: „А Вие коя сте? Полицай ли сте?” „Не.” – отговарям.” Аз съм журналист.” И тогава аз на свой ред бях шокирана. Отсреща гласът казва: „Вие сте Валя Ахчиева. Целият град знае, че сте тук. И защо не потърсите адвоката, той да Ви обясни по документите, че всичко е законно? И защо съкратихте интервюто на адвоката? Адвокатът Ви чака.”

Явно разговарям с човек от кръга с  хора, които търся. Но, той не поиска да каже кой е? Той бил „гражданин, простичък и беден милионер”.

„Близък на фирмата „Цвети стилл” ли сте?- питам.  И получавам отговор: „Да. Точно така.”

В дома на един габровец – краен получател на дърва за огрев, който отрича да си е купил от незаконно отсечените дървета с неверен превозен билет.

След разговора ми с” бедния милионер”, който е съвсем наясно,  и с разследването ми за незаконната сеч в Габровския Балкан от преди месец, и с това, че адв. Иван Христов от Габрово е адвокат на частния лесовъд Кристина Васич, и че вече съм правила телефонно интервю с него, аз знам:

Хората, които търся се страхуват да излязат от анонимност. Те предпочитат да се крият зад имената на майките си, вместо да излязат и да кажат, какви ги вършат?

След  заключения обект на  „Габровското”3 продължаваме нататък. Вече съм открила в електронната система на Агенцията по горите няколко последващи превозни билета. И те са издадени от лесовъда Кристина Васич. А последващ билет е този, който превозва дървесината от тук, до друг адрес. До краен получател на дърва за огрев. И според документа, един такъв краен получател е Николай Христов от Габрово, който живее на улица „Текстилец”. На него  е продаден  1  кубик дърва от този неизвестен Никола Николов. И са откарани с едно малко камионче, което откриваме в двора на този имот в „Габровското”3. Регистрационният номер е същият като записаният в превозния последващ билет.

Но, на посочения адрес  на улица „Текстилец” няма Николай Христов. Няма и дърва, пристигнали с посоченото камионче. Стопанинът на дома Павел Христов отрича в дома му да са влизали дърва по този превозен билет. Нищо не било вярно. Само адресът бил истински. И Павел ни показва дървата, които той е купил – 10 кубика по 100 лева, от една фирма, от която купува дърва през последните 10 години.

 

Това е и първото ни разкритие:

Превозният билет, издаден от лесовъда Кристина Васич е с невярно съдържание. Няма дървесина от незаконната сеч, пристигнала на  адреса на улица „Текстилец” в Габрово, както пише в документа.

Време е да потърсим Кристина Васич. Не я откриваме на служебния и адрес. Вместо офис откриваме друга къща, в друг квартал на Габрово. Но, не се отказваме. Ще я търсим при адвоката и – адв. Иван Христов, който е и общински съветник в Общинския съвет на Габрово. Ние вече знаем, че той е адвокат на Васич по онова дело срещу кметицата на село Зелено дърво Тодорка Мирчева, за това, че тя с мълчалив отказ не била издала разрешително за достъп до гората с незаконната сеч.

Оказа се, че адв. Иван Христов от Габрово е в кантората си. Питам го, къде са отсечените дървета, но той отрича да знае.И обяснява, че бил оторизиран от клиента си Кристина Васич да говори само за случая, за който е нает. За онова неиздадено разрешително за достъп до отсечените дървета. А аз настоявам да говорим и  за превозните билети, които е издала клиентката му Кристина Васич. „ Няма още издаден превозен билет.” – твърди адвокатът. „Има! Ето го!” – контрирам го аз. И адвокат Христов не сдържа изненадата си, виждайки билета. Отказва да коментира с аргумента, че не знае нищо за това. Но, аз го убеждавам да коментираме. След като той иска да покаже, как с клиента си изпълняват закона, нека четем документите заедно. Това е от обществен интерес.

Съгласява се адвокат Христов. Четем дума по дума превозния билет, издаден от клиента му. Съгласява се, че според билета, дървесината е станала собственост на фирмата „Цвети стилл”. И после отива при друго физическо лице. Тогава –  има ли търговска сделка, според документите, след като дървесината пътува от сечището към „Габровското”3, а после  и към дома на краен получател? – питам адв. Христов. „Може да има, може и да няма сделка. – опитва да се измъкне от отговора той.

  • Тогава, след като твърдите, че до 5-октомври Кристина Васич не е получила разрешение за достъп до гората, има ли право тя да издаде тези превозни билети?
  • Ааа,…по правило, не би следвало да бъдат издадени такива превозни билети.

Това признание на адв.  Иван Христов, не е ли потвърждение за извършено нарушение от неговия клиент – частния лесовъд Кристина Васич?

Адв. Иван Христов – адвокат на лесовъда Кр. Васич, издала недействителни превозни билети за дърветата от незаконната сеч над с.Зелено дърво

И от там, от кантората на адвоката,  звъня на клиента му  Васич. Според нея, всичко в издадените  превозните билети  било наред. Била си свършила работата като лесовъд. Била издала превозния билет на името на фирмата „Цвети стилл”, защото тази фирма била сключила договор със собственичката на гората Стефана Косева, да и изнесат дърветата.  Фирмата имала необходимата техника за това.И момчетата били посочили на кой адрес да се отнесе дървесината. Затова била написала „Габровското”3. А „момчетата” се казвали Никола Николов и Генчо Филипов. Те били служители на фирмата „Цвети стилл”. И фирмата била дарила дървата на тях. А последващите билети била написала, защото момчетата  поискали да дадат дървата на роднините си да се топлят.

  • Само че, превозните билети, които сте написали са с адреси, на които хората не са получили въпросната дървесина – репликирам Кристина Васич.
  • Госпожо! Аз не съм полицай, за да ходя по адресите! – И Васич затваря телефона.Имала била работа в гората.

А ние продължаваме към следващата среща – със Стефана Косева. Тя е една от собствениците на частната гора с незаконната сеч. Намираме Стефана в дома и – в  краен квартал на Габрово, край едно дере.

Втори път се изненадах този ден. Стефана очакваше посещението ми. Един Георги и се бил обадил, че съм била в оня склад на „Габровското”3. И че сигурно ще търся и нея.

Кой е този Георги? – питам Стефана.

  • Ами…, той е този, дето се задейства за гората. Той или брат му държат кръчмата „Чевермето” в Габрово. Те се занимават с дървата.

Така отговаря Стефана  и твърди, че не знае, че дърветата били извозени. Отрича дървата под навеса в къщата и да са тези от незаконната сеч. Била си купила тези дърва за огрев. Била сключила договор с Кристина Васич и и дала Пълномощно, за да върши нещата за дърветата. Били и казали, че може да си ги изнесе от сечището. Но, Стефана отрича да знае, че Васич е издала превозни билети на фирма и на още две момчета да изнесат дървата. Тя твърди, че от нас научавала за всичко това и не знаела сега, как ще се оправя с другите наследници на бащината и гора?

Така, от срещата ми със  Стефана изплува името на Георги Митев – Чевермето.

Кой е Георги Митев?

Намерихме красноречива негова снимка във Фейсбук. Името му излезе и от онова разследване на екип на Биволъ за незаконната сеч на дървета в същия имот, в същата частна гора, но преди 5 години – през 2016-та. Там Георги Митев е описан така:

„ Организаторът на цялото безобразие е криминално проявено лице от Габрово – по прякор” Лотоса”. Преди години той е бил арестуван и следствен като участник в група от т.нар. „имотна мафия” – мутри, които чрез заплахи и измами карат хората да прехвърлят от тяхно име свои имоти и недвижима собственост.”

Възможно ли е сега да попадаме на същото лице, в казус за същия имот с частна гора и незаконна сеч?

Освен това, името на Георги Митев-Чевермето излиза още по едно наказателно дело за измама в Габровския районен съд.

Жалбоподателката Атанаска Архипова, която сега живее в Швейцария потвърди пред нас, че измамата с баща и е станала през 2015-та г. Георги Митев и още трима негови съмишленици от българо-ромски произход били изпълнителите на тази поземлена измама. Отишли в селото на нейния баща и го подлъгали. Докарали го с кола до Габрово.

Пазителката на гората и злодеите

Баща и дори не слязъл от колата и залепили пръста му вместо подпис върху документи, подготвени в една нотариална кантора, че е съгласен да размени имотите си за някаква гора в Габрово. Баща и починал по време на делото, а то още не е приключило вече 6 години. На първа инстанция – Габровският районен съд осъдил четиримата на лишаване от свобода, като присъдата на Георги Митев е условна. Но, сега тече обжалване на втора инстанция в Габровския окръжен съд и делото било отложено.

Защо така се протака делото? – питам Атанаска Архипова.

А тя отговаря, че” нейният адвокат и бил казал, че нарочно го правят, за да могат да го доят този Георги Митев да плаща.Изглежда бил хванат като дойна крава”.

Свързах се и с прокурора по това наказателно дело – прокурор Димитър Илиев от Районната прокуратура в Габрово. Той потвърди, че и” Лотоса”, и „Чевермето” са едно и също лице – Георги Митев.

След измамата, той бил станал юридически собственик на имотите, но фактически по делото не било установено, той по някакъв начин да владее имота.

Аз продължавах да търся все нови и нови документи.

Така открих още едно Пълномощно. Стефана Косева – собственичката на частната гора е упълномощила въпросния Георги Митев-Чевермето, да извършва всички действия, относно нейната частна гора. Да извършва самостоятелен добив на дървесина и да се разпорежда с нея, както намери за добре. Пълномощното е с дата 13.01.2016-та година. И е безсрочно.

Като са му дадени всички права на Георги Митев-Чевермето, върху частната 100-годишна гора, някой потърсил ли му е отговорност за случките в тази гора?

Междувременно получих отговор от Община Габрово. Пишеха ми, че въпросният имот на „Габровското”3 бил частен имот, разположен в местността „Габровското”. През 2017-та година, кметът на Община Габрово е одобрил ПУП, с който имотът става „производствен складов обект”. Но, Община Габрово отказа да ми съобщи, кой е собственикът на въпросния имот. Да съм проверяла сама в Имотния регистър. Проверих. Собственик на въпросния имот, обозначен на превозния билет като „Габровското”3 е…майката на Георги Митев –  Гинка  Петкова.

Така установихме, че дърветата от незаконната сеч са били закарани в имота на майката на Георги Митев. А после дърветата са изчезнали, с помощта на документи – превозни билети с невярно съдържание, издадени от частния лесовъд Кристина Васич.

Едни организирани хора, сред които има подсъдим за имотна измама, лесовъд, нотариус, адвокат и шофьори на камиони са направили така, че компетентните институции да се чувстват безсилни пред една брутална незаконна сеч. Защо безчинствата в гората на Габровския Балкан продължават вече 5 години? И никой не може да ги спре?

Въпросите зададох на държавните служители от Изпълнителната агенция по горите.

Инж. Мартин Иванов – началник на отдел в Агенцията по горите отговаря, че физически не са открили дървесината от незаконната сеч. Но, са установили, че имотът на т.нар. „Габровското”3 е всъщност един нерегламентиран склад за дървесина, по смисъла на чл. 206 от Закона за горите. Проверката им е установила, че в този незаконен склад са постъпили още около 600 кубика дървесина, по други превозни билети. И от там е експедирана нанякъде дървесината. Няма я.

А заместник-изпълнителният директор на Агенцията по горите – инж. Филип Ковашки съобщи, че само за 2 дни, при съвместната проверка на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново  и Агенцията по горите, са успели да обиколят всички адреси от последващите билети, издадени от Кристина Васич. И те били недействителни адреси. Фиктивни адреси. Дървесината от незаконната сеч не била открита на тези адреси. Затова били съставени 4 акта на лесовъда Кристина Васич, издала билетите. Подаден е сигнал и до ОД на МВР в Габрово, за да започват разследващи действия.

Освен това, горските инспектори били установили номерата на камионите, превозили дървесината. Поискали им данните от джи пи еса, за да открият по тях, къде е извозена дървесината? Само че, срещнали отказ да им бъдат предоставени тези данни. А заради нарушения на Европейския регламент 995, са съставени актове и на търговското дружество „Цвети стилл”. Като установен субект, който пуска за първи път на пазара дървесина от незаконна сеч, „ Цвети стилл” ще бъде санкционирана. Подаден бил и сигнал до НАП за това.

Незаконна сеч, незаконни превозни билети за дървесината, която после е превозена до незаконен обект по смисъла на Закона за горите. И после…изчезнала.

Отново ли ще кажат прокурорите от Габрово, че нямало било, по кой член от Наказателния кодекс да разследват и че, нямало било данни за извършено престъпление?

Гледайте “Разследването на Валя Ахчиева” тази вечер в 20:00 ч. по Телевизия Евроком 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

%d блогъра харесват това: