Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки

ПИБ с експозиция от 244 млн. евро към едно единствено свързано с нейните акционери лице!
Екип на Биволъ

След разкритието, че настоящи и бивши служители на ПИБ управляват офшорки, усвояващи огромни кредити от банката, Биволъ успя да разплете и собствеността на тези фирми.

Едно и също лице на име Георгиус Георгиу стои зад ЮЛЕН, ВИТОША СКИ, фирмите купили Кремиковци и ОЦК Кърджали.

Разследването на Биволъ установи, че Георгиу се явява едновременно длъжник на ПИБ и подконтролно лице на основните акционери на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. За пръв път излиза и документално потвърждение за свързаност на Цеко Минев със ски-концесионерите на Пирин и Витоша, които от години ползват преференции от държавата. Досега тази зависимост беше коментирана като обществена тайна, но доказателствата бяха по-скоро косвени.

Цеко от Пирин, Цеко от Алеко

На 03.12.2013 две кипърски офшорки, собственост на Георгиус Георгиу, продават дяловете си в ЛЕГНАНО ЕНТЕРПРАЙСИЗ на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, показва документ от кипърския търговски регистър.

На 3/12/2013 г. Георгиус Георгиу продава фирма акционер в ПИБ на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев

На 3/12/2013 г. Георгиус Георгиу продава фирма акционер в ПИБ на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев

Акционерите на ПИБ купуват от Георгиус Георгиу дяловете в кипърска фирма, която също е акционер на ПИБ

Акционерите на ПИБ купуват от Георгиус Георгиу дяловете в кипърска фирма, която също е акционер на ПИБ. Щракнете на схемата, за да я увеличите.

Същата фирма към този момент владее 7.68% от акциите на ПИБ. Месец по-късно, на 9 януари 2014 Минев и Мутафчиев изкупуват тези акции. Дали сделката на двамата със самите себе си е декларирана в БНБ и КФН не е ясно. Ясно е обаче следното:

– Собствениците на банката се появяват в ЛЕГНАНО с имената си;
– Георгиус Георгиу чрез три офшорки контролира 87% от ски-концесионера на Пирин – ЮЛЕН АД;
– Георгиу е директор на офшорка, която притежава 100% от ВИТОША АД. Собствеността там по последни данни е на неговата съименничка Стела Георгиу. Тя е притежавала в миналото фирма, която сега е собственост на Георгиу.

Така излиза, че шефът на ски федерацията Цеко Минев и неговият съдружник Ивайло Мутафчиев (агент “Камен” от ДС) осъществяват контрол върху собственика на ЮЛЕН, който е управител на тяхна фирма. А същото това лице осъществява контрол върху ВИТОША СКИ.

 

Връзката с Юлен и Витоша ски

Концесионерът на ски курорта в Банско ЮЛЕН АД е собственост на кипърската МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ (60%) и T.A.K. СЪРВИСИЗ (27%) регистрирана на Британските виржински острови (виж тук и тук). Собственици на МАРЕНГО са съответно кипърските фирми ДИН НОМИНИЙЗ и ЛЕН СЕКРЕТАРИАЛ с по 50%. (виж тук ). Точно тези две фирми продават на Цеко Минев и на Ивайло Мутафчиев дяловете си в ЛЕГНАНО ЕНТЕРПРАЙСИЗ. На свой ред ДИН НОМИНИЙЗ и ЛЕН СЕКРЕТАРИАЛ са собственост на Георгиус Георгиу с 99,9%, а 0,1% държи Евдокия Макламузи (виж тук и тук).

T.A.K. СЪРВИСИЗ е собственост на ДЮК НОМИНИЙЗ, която също е собственост на 99,9% на Георгиус Георгиу и 0,1% на Евдокия Макламузи (виж тук).

2-fibank-georgiu-yulen

Връзката на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев към Юлен АД е през Георгиус Георгиу, който е директор на тяхна фирма и собственик на двете офшорки, владеещи Юлен. Щракнете на схемата, за да я увеличите.

ВИТОША СКИ АД е 100 % собственост на ЕЛЛОРА МЕНИДЖМЪНТ ЛТД Британски виржински острови, която контролира пряко 67.12% от акциите и още 32,88% чрез АЛЕКО СПОРТ 99. (виж тук). Фирмата има кредитна линия за над 4 млн. лв. от ПИБ. Собственик на ЕЛЛОРА по документи се явява Стела Георгиу, родена през 1952 г.   Директор на ЕЛЛОРА е Георгиус Георгиу (виж тук). Секретар на фирмата се води кипърската НОРМАЛ СЕКРЕТЕРИАЛ (виж тук). Тя също е собственост на Георгиу (виж тук).

Контролът на Георгиус Георгиу се простира и над Витоша Ски

Контролът на Георгиус Георгиу се простира и над Витоша Ски. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Връзката с Кремиковци и ОЦК Кърджали

Актуалният директор на ЛЕГНАНО Георгиус Георгиу се оказа и краен собственик на други офшорки, които са получили огромни кредити от ПИБ, за да купят изпадналите в несъстоятелност Кремиковци и ОЦК. Съдбата на тези соц. гиганти безславно завърши с разпродаването им за скрап и машини на старо. В предишно разследване Биволъ показа, че фирмите кредитополучателки се управляват от настоящи и бивши служители на ПИБ.

ДЮК НОМИНИЙЗ (която притежава Т.А.К. СЪРВИСИЗ и чрез нея ЮЛЕН) владее БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ (виж тук), която е собственик на ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ, една от трите фирми, получили многомилионен кредит от ПИБ в евро за купуването на Кремиковци (виж разследването за кредитите тук). Както вече стана ясно, ДЮК е собственост на Георгиус Гоергиу. Другите две фирми: ВАЛПЕТ КОНСУЛТ и НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД също са собственост на Георгиу. ВАЛПЕТ през офшорките СПИКАТА КОНСУЛТИНГ и вече споменатата ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ (виж тук), а НАДИН през ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ИДИН НОМИНИЙЗ (виж тук).

Освен това Георгиу притежава чрез ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ (виж тук) офшорката ХАРМОНИИ ХОЛДИНГС ЛТД (виж тук), която е собственик на ХАРМОНИ 2012, купила с кредит от ПИБ остатъците от ОЦК Кърджали.

« Един ще ги владее всички… »

Дотук на радара се виждат четири кипърски фирми, концентрирали собственост свързана с ПИБ: ДЮК НОМИНИЙЗ, ДИН НОМИНИЙЗ, ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и ЛЕН СЕКРЕТАРИАЛ. През годините те имат различни собственици. Мария Пападополу, родена през далечната 1927 г. е собственик на ДИН и на ЛЕН до 24/10/2012 когато ги продава на Ставрос Константину (99,9%) и Евдокия Макламузи (0,1%). ДЮК е собственост 50/50 % на Августа Пападополу и Ления Пападополу до 01/10/2012, когато продават 99,9% от дяловете на Ставрос Константину и 0,1% на Евдокия Макламузи. ФОРМАЛ е с по-интересна история. От 2004 г. тя принадлежи на Стела Георгиу, която сега притежава по документи ВИТОША СКИ АД. В началото на 2008 тя продава фирмата на Ления Пападополу, а тя на свой ред продава на 01.01.2012 на Ставрос Константину.

Това относително разнообразие на дати и лица се фокусира в един ден и едно лице: на 30 септември 2013 Ставрос Константину продава дяловете си в ДЮК, ДИН, ЛЕН и ФОРМАЛ на Георгиус Георгиу. Евдокия Макламузи запазва символичното си участие от 0.1% в ДИН, ДЮК и ЛЕН.

Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Вездесъщият Георгиу стои и зад офшорката ГОФ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ чрез фирмата си БЪН СЕКРЕТАРИАЛ (виж тук). В предишното разследване на Биволъ стана ясно, че ГОФ е получила от ПИБ цесии на дългове на предприятия в неплатежоспособност.

 

Металурга с намазани ски 

В този ден Георгиу прави много спорна инвестиция. Той придобива ски съоръженията в Банско чрез ЮЛЕН (87% от целия капитал 76 470 000 лв.) плюс остатъците от Кремиковци чрез ЕЛТРЕЙД (100% от 20 000 лв.), НАДИН (100% от 20 000 лв.) и ВАЛПЕТ (100% от 5000 лв.), а за капак и остатъците от ОЦК Кърджали през ХАРМОНИ 2012 (100% от 5000 лв.).

От друга страна обаче Георгиу се сдобива и с дълговете на НАДИН, ЕЛТРЕЙД, ВАЛПЕТ и ХАРМОНИ към ПИБ за общо 234,6 млн. евро. Тези четири големи експозиции представляват близо 6 пъти повече от капитала на фирмите му в България. А за ПИБ, която трябва да си вземе парите от едно и също лице, при това свързано с нейните акционери, сумата възлиза на над 70% от собствения и капитал.

Наистина, на 3 декември 2013 Георгиу успява да продаде на Минев и Мутафчиев дяловете си в ЛЕГНАНО, на цена която не е известна и може би е компенсирал донякъде щетите. От друга страна всичките му предприятия в България, придобити през офшорките, са на загуба. Скрапът от Кремиковци явно не може да изплати инвестицията. ОЦК Кърджали май вече и за скрап не става. Там единственото работещо съоръжение е кантарът за камионите, който носи малък доход.

Дали въпросният Георгиу ще успее да върне парите на ПИБ или в един момент кредитите ще бъдат отписани като невъзвръщаеми? Това е въпрос за 900 милиона лева. Толкова остана от държавната помощ за 1,2 млрд, дадена на ПИБ от бюджета. След внимателна « проверка на 20-те най-големи експозиции на банката » както твърдят от Централната банка, тази помощ беше одобрена от Европейската комисия.

БНБ би трябвало да е наясно кой е Георгиус Георгиу, роден на 29.04.1971 г., обитаващ скромен апартамент в предградията на Никозия и как да гарантира за неговата платежоспособност и надеждност. БНБ би трябвало да е наясно също защо вместо да си изплащат кредитите към ПИБ, Ления, Мария, Августа, Евдокия, Ставрос и Георгиус са взели от българските си фирми необезпечени кредити за кипърските си фирми на стойност 65 млн. лв. и как смятат да ги върнат? (виж разследването на Биволъ тук).

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшоркиЦеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшоркиЦеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки

Извлечения от годишните отчети на НАДИН, ЕЛТРЕЙД и ВАЛПЕТ за 2013, от които се вижда, че те са кредитирали офшорките-майки.

Възможно е наистина БНБ да не знае какво е реалното положение, ако е била заблудена от ПИБ, а БНБ на свой ред е заблудила Европейската комисия, че с описаните по-горе четири големи експозиции всичко е наред. Но как така банковият надзор не е засякъл очевидно свързаните лица както на ниво управление, така и на ниво собственост на фирмите, получили кредитите? И най-важният въпрос: ЗАЩО БНБ отказва да провери точните факти и документи, които Биволъ официално им подава, ако не са наясно с тях? Затова предполагаме, че те са наясно и поради това просто няма какво да проверяват неща, които предварително са им известни.

Ако допуснем, че Ления, Мария Ставрос и Георгиус не са някакви неизвестни в родината си мултимилионери, стабилни инвеститори в разсипани български предприятия и ски курорти, а са просто подставени лица, пъзълът с офшорките може да придобие много зловещо измерение. Измерението на добре обмислена и успешно реализирана схема за източване с активното бездействие /съдействие/ на “отговорните” институции. След КТБ подобен сценарий, меко казано, никак не би бил здравословен за държавата. След като получи тези данни Биволъ изпълни гражданския си дълг и своевременно сезира БНБ, която отказа да ги проверява. Именно затова Биволъ не би могъл да бъде безучастен и да не задава въпроси, които вместо да получат успокояващи отговори, са посрещнати с напрегнато мълчание и неприкрит институционален натиск срещу медията. Внесен е и сигнал в прокуратурата.

Тройната Коалиция « Пеев Ски и Буда » съсипва Пирин

Опитът да се прокарат законови поправки в полза на ВИТОША СКИ, иницииран от първото правителство на Борисов, стана повод за мащабни граждански протести на Орлов Мост. В крайна сметка поправките бяха оттеглени. Междувременно се оказа, че ЮЛЕН е заграбила и изсякла незаконно огромната територия от 650 хектара от Национален Парк Пирин, за които няма да понесе никаква санкция! Паркът преди 30 г. бе обявен за една от природните забележителности със световно значение в цяла Европа. Унищоженията в парка остават безнаказани и въпреки, че паркът е единственият в България, който е под егидата на ЮНЕСКО. Но това са явления типични не за държави с демократични и европейски общества, а за страни от феодален тип, третирани като собственост от местната мафиотска олигархична клика. Дотук с “европейското развитие на България”! 

В момента е в ход поредният опит да се промени плана за управление на Парк Пирин, за да бъдат изсечени и превърнати в частни ски и голф курорти нови зони около Банско, Разлог и Добринище. Инициатори са самите ЮЛЕН и строителната фирма « Балканстрой ». Освен, че е считана за близка до ГЕРБ, тази фирма се явява партньор на свързваната с Делян Пеевски « Водстрой 98 » в консорциум за водния цикъл на Сливен. А самият Пеевски след като фагоцитира КТБ прекредитира коруплентния си бизнес в ПИБ.

hidro-partners

Натискът да се строи в Пирин е чудовищен и се поднови рязко с идването на власт на второто правителство «Борисов». От фирмите се спускат изработени «опорни точки» на общините (виж тук изтеклите документи в Болканлийкс http://www.balkanleaks.eu/?p=1208) и лобирането за проектите протича на всички нива на властта и свързните обръчи от фирми и влияние.

Новите зони от Национален Парк Пирин предвидени за ски съоръжения са в жълто и оранжево. В синьо е зоната на Юлен.

Новите зони от Национален Парк Пирин предвидени за ски съоръжения са в жълто и оранжево. В синьо е зоната на Юлен.

Ситуацията се оформя като повече от скандална пред международната общност. Не се проверява или опровергава официално, че банката ПИБ не се източва от нейните собственици, за да финансира фараонски строителни проекти, унищожаващи световно природно богатство. Напротив с пълното съдействие на “държавата”, в « гнилата ябълка »,  се наливат нови милиарди от джоба на бедните български данъкоплатци. БНБ уверява Европейската комисия, че всичко е наред. Един ден истината неизбежно ще лъсне, независимо от тоталната срамна медийна и институционална цензура. Потърпевшите обаче отново ще бъдем всички ние.

Преди две години Цветан Цветанов и Цецка Цачева открито подкрепиха "контрапротест" в полза на застрояването на Пирин.

Преди две години Цветан Цветанов и Цецка Цачева открито подкрепиха “контрапротест” в полза на застрояването на Пирин.

Вижте още по темата:

Анализ на огромните експозиции към ПИБ на фирмите зад Кремиковци и ОЦК Кърджали

Свързани лица: Действащи и бивши служители на ПИБ управляват фирми с кредити и цесии от банката.

Данните за кредити на ПИБ към свързани лица към 17.01.2015

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: