Планът “Буда” – тотално следене за определяне на престъпната ориентация на Борисов

Досието "Буда" III
Екип на Биволъ

don-plan1

Пореденият документ от “Буда – гейт”, изтекъл в сайта за анонимно изпращане на документи Болканлийкс, е подробен план от 6 страници за реализиране на делото за оперативно наблюдение ДОН “Буда”.

Планът е строго секретен, също като предложението за откриване на делото. Разликата е, че предложението за откриване на ДОН е регистрирано в ЦСБОП на 12.02.1997, а планът е с дата 18.02.1997. И двата документа са подписани от оперативните работници Младен Георгиев (НБ-22) и Иван Йовчев (НБ-20). И двата документа са утвърдени с резолюция на подп. Спас Спасов на 24.02.1997.

Текстът прави на пух и прах обърканите обяснения на Бойко Борисов и на вербовчика му Младен Георгиев, че интересът на антимафиотите е бил по линия на контратероризма, защото Борисов бил охрана на престарелия бивш комунистически диктатор Тодор Живков.

В подробния план за оперативно-издирвателни, агентурно-оперативни и оперативно-технически мероприятия е разписано как за обекта Борисов трябва да се съберат данни от всички служби в държавата, да му се изготви психологически профил, да се приложат няколко различни СРС-та (СТРУМА, ОСЪМ и ВИТ), да бъде следен с външно наблюдение и разработван с агентура за влияние.

Целта на този впечатляващ и скъпо струващ шпионски арсенал е да се определи приоритетната престъпна ориентация на Бойко Борисов, и при наличие на данни за престъпни действия той да бъде “реализиран”. Разбирай – да бъде арестуван. Няма нито дума за контратероризъм, за Живков или за други политици охранявани от Борисов.

От утвърдения План за ДОН става ясно, че това никак не е безобидно мероприятие, каквито внушения се правят, а сериозна и всестранна разработка на лицето. Подобни действия се предприемат само при наличие на достатъчно събрана предварителна информация, че обектът действително представлява опасност за закона. Силно впечатление за непосветените в подобни разработки прави периметърът на проучването, който започва от родословното дърво и психологическия портрет, до “приоритетната престъпна ориентация”. Точка 8, от раздел I гласи недвусмислено, че едва при “наличие на данни и условия за декриминализиращо поведение /т.е. отдалечаване от престъпна дейност/ на обекта /Бойко Методиев Борисов/ по установения ред да се подходи към контакт и осъществи вербовка за привличането му за С.С. Тук възникват две версии. Едната е, че Борисов не се е декриминализирал и затова не се е стигнало до вербовка. Така твърди и той самият, както и неговият вербовчик Младен Георгиев днес. Другата версия е, че предложението за вербовка, което е направено близо 2.5 месеца преди ДОН е довело до изводите, че обектът е прекалено криминализиран и затова се е стигнало до ДОН, за да се провери неговата същност подробно. Не се изключва възможността на Буда да е била поставена тестова задача на която предварително е бил ивестен резултата на службите. Той обаче ги е подвел и е загубил кредит на доверие в своята надежност, което води и до образуване на ДОН. Във всеки случай се опровергава тиражираната версия, че случаят Буда е приключил само с едното предложение за вербовка от службите и “отказът” на Буда.

Във втория раздел освен събиране на информация за всички връзки и бизнеспартьори на обекта е предвидено в т.4 “установяване методите, лицата и посредниците за проникване в държавните органи – в кои държавни органи, спрямо кои лица.” Срокът е постоянен, а отговорник е НБ-22. Следващата точка изисква да се “установи съпричастността на Борисов към мощните икономически групировки, под чие влияние се намират и с чий капитал работят.” Точка 7 е най-близо до същността на образуването на ДОН Буда – “Изязняване взаимоотношенията на обекта с лица и фирми, свързани с престъпни прояви”. Срок и отговорник – същи. Не е нужен особен коментар за целта и мотивите на делото, но е сигурно едно – че вътре няма дори косвен намек за Царя /който се появява на политическата сцена едва 4 г. по-късно, или бившия комунистически диктатор Тодор Живков, който си отива от този свят на следващата година/.

Третият раздел е посветен на използването на ОТМ и негласен апарат /т.е. СРС/. Предвижда се следене на телефонните разговори, кореспонденцията, подслушване разговорите на обекта и неговото физическо следене. Няма как да не предизвика интерес абзацът от т.2 в този раздел: “Установяване на Н.С. с възможности за работа по обекта и обкръжението му. … Прецизен подбор на агентура за влияние върху вътрешно-личностните и външно-проявените действия на обекта.” Следващата т.3 звучи почти зловещо: “Събиране и документиране на данни при изучаване на личността и поведението на обекта с подходящи С.С.”·

Планът е отпечатан в един екземпляр, за ИЗПълнение от НБ-22, НАПравен от КГ-5-377 /код на машинопистката/. Съгласуван е с Нач. на групата Иван Йовчев. Последният се издига до зам.шеф на Направление “Терор” и напуска системата през 2005 г. с оттеглянето на Борисов от поста Гл. секретар. След това Йовчев минава на работа към фирмите на минния и строителен бос Цоло Вутов, заедно с колегата си Румен Миланов, бивш премиерски съветник на Борисов по сигурността, създал камуфлажната БОРКОР.

От Планът за подготовка и провеждане на ДОН Буда се разбира, че това не е само едно обикновено поставяне·под наблюдение на лице от криминалния контингент, за да бъдат предотвратени престъпленията, които може да извърши. Набелязаните мерки включват и цялостно психологическо проучване на личността с възможности и средства за влияние върху нейните мисловни и поведенчески процеси. Буда е бил особено интересен обект, който е бил подложен буквално на дисекция с всички налични методи и средства на МВР по онова време. Негови нерегламентирани връзки и “проникване” в държавни органи не са били незабелязани и са били специално отчетени за разработка. Подобен обем информация събирана целево и съдържаща ключови формули за манипулативно сугестиране на една личност дава огромни възможности за влияние върху нея и съответно води до обратна зависимост. Неслучайно именно НБ-22 става уравител на охранителната фирма на обекта си след напускане на МВР, а впоследствие обектът му го удостоява с висшия и специален пост Гл.секретар на разсилната и почти неконтролируема в държавата ни ДАНС.

Друг е въпросът как така именно обектът от силовите криминални структури бива изстрелян изведнъж на властовия връх и от мутра се трансформира в Генерален секретар на МВР и Генерал-лейтенант, Кмет на столицата и дори Премиер, съсредоточил практически цялата държавна власт в момента. Зловещата система и сенчестите структури на преливащите се мафиотско-властови кръгове в българското общество са направили възможна тази мутация на псевдо-демократичното ни развитие.·

Две папки “Буда”

Според версията на Бойко Борисов и шефа на ГДБОП Станимир Флоров, делото за оперативно наблюдение “Буда” е заведено заради атентата срещу Цветелина Бориславова и е отделно от агентурното дело “Буда”, като само имената им съвпадали.

Атентатът срещу Бориславова обаче се случва на 27 март 1997 г., цял месец след завеждането на делото за оперативно наблюдение “Буда”. Тъй като оперативните работници не са пророци-ясновидци, в плана за ДОН не пише нищо за никакъв атентат. Точно обратното – тъй като вече е образувано делото Буда и отговорник по него е Младен Георгиев, именно той пише рапорта за проведените мероприятия по взрива на джипа на Цветелина Бориславова след повече от месец. Причината е била нейната връзка със заведения вече под наблюдение от антимафиотите криминогенен обект Бойко Методиев Борисов.

След разсекретяването на агентурното дело “Буда” се видя, че в папката има само два документа – за регистрация на агента и за снемане от оперативен отчет. Не е ясно какво е станало с другите документи, които по закон трябва да се съдържат в папката. Източници на Биволъ от службите твърдят, че изискването за задължителна регистрация на информаторите е въведено в края на 1996 г, а преди това практически регистрация не се е правила. Това означава, че е възможно Борисов да се е водил информатор на Георгиев от по-рано. Биволъ писа и за друг важен момент: за да се стигне до предложение за регистрация като информатор, оперативният работник се е срещал многократно с лицето, получавал е информация и след като се е убедил, че лицето е подходящо, е направил предложението. Документите с отчетите за тези срещи липсват в папката.

Мога да ви го спретна на всичките…

Днес “обектът” с “престъпна ориентация” Бойко Борисов управлява България. След като излезе досието “Буда” той не си подаде оставката, както се случва в цивилизованите европейски държави, а се закани на журналистите, че и той можел да им образува такива дела за оперативно наблюдение “на всичките”, все едно са престъпници.

Това, което са направили, аз мога да ви го спретна на всичките, които стоите днес тук. Днес мога да разпоредя на службите да образуват подобни дела на всичките ви журналисти, на всички“

Планът за ДОН “Буда” обаче показва, че за масово образуване на дела на журналисти ресурсът на службите просто няма да стигне. Няма как да се приложи целият набор от оперативно-технически мероприятия и проучване до майчиното мляко “на всичките”. Но това едва ли е необходимо. Мнозинството от българските журналисти отдавна сами са си “агентура за влияние върху вътрешно – личностните и външно – проявените действия” и не се нуждаят от специално оперативно наблюдение от страна на ченгетата и на мутрите, консумиращи изпълнителната власт.

Използвани съкращения в документа:

НСС: Национална служба сигурност

ДНП: Дирекция национална полиция

НРС: Национална разузнавателна служба

РУ-ГЩ-МО: Разузнавателно управление на Генералния щаб на Министерството на отбраната

ДОН – Дело за оперативно наблюдение

ДОР – Дело за оперативна разработка

ГДОР – Групово дело за оперативна разработка

ЦДОР – Централизирано групово дело за оперативна разработка

ОЗП – Отдел задгранични паспорти на МВР

СКРЕБ – Информационна система на Седмо управление на ДС, в която се вписва контраразузнавателна информация за българските граждани (СКРЕЧ е системата за чужденците). Фактът, че данните от системата СКРЕБ продължават да се използват от ЦСБОП седем години след падането на комунистическия режим е твърде показателен.

НБ – Сектор “Вътрешен тероризъм”, през 90-те години в ЦСБОП този сектор се е занимавал с мутрите и силовите групировки. Секторът “Външен тероризъм” е със съкращение “НО”. Оперативните работници имат номера според позицията им в йерархията по низходящ ред.

ОТМ “Струма”, “Осъм” и “Вит” – Оперативно технически мероприятия, строго секретни средства за наблюдение: “Струма” = подслушване на помещение. “Осъм” = подслушване на телефони, “Вит” = наблюдение на кореспонденцията.

ВН – външно наблюдение

С.С. – Секретен сътрудник

Н.С. – Нещатен сътрудник

don-plan1don-plan2don-plan3don-plan4don-plan5don-plan6don1don2raport-cb-1-smallraport-cb-2-smallverbovka-1

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: