Сигнал до ВСС за Сотир Цацаров

Екип на Биволъ

До Висшия Съдебен Съвет

и чрез средствата за масово осведомяване

28.11.2012 г.

СИГНАЛ

за проблеми с професионалния и нравствен интегритет на кандидата за главен прокурор, г-н Сотир Цацаров

от

Атанас Георгиев Чобанов

Асен Недялков Йорданов

И двамата разследващи журналисти в сайта Биволъ http://www.bivol.bg

Уважаеми Магистрати от Висшия Съдебен Съвет,

В серия от публикации в списвания от нас сайт Биволъ направихме рутинни проверки за имотното състояние и професионалната дейност на кандидата за поста главен прокурор: съдия Сотир Цацаров, шеф на Окръжен съд – Пловдив.

Потърсихме съдия Цацаров за коментар, съгласно правилата на журналистическата етика. Той обаче не пожела да разговаря с нас и реагира с опровержения на изнесените данни в други медии, квалифицирайки нашите публикации като компромати и пропаганден балон.

Фактите говорят сами за себе си. От проверката на Биволъ възникнаха въпроси, които хвърлят съмнение върху професионалната компетенция и моралните качества на кандидата г-н Цацаров, които се изискват по закон за поста Главен прокурор. Ето защо настояваме ВСС да извърши проверка на изнесените по-долу данни:

A. Съпругата на г-н Цацаров е извършила сделка на симулативна цена, 120 пъти по-ниска от действителната. Ощетен е бюджетът с дължима такса вписване. Ощетена е и Община Марица с дължим местен данък. Г-н Цацаров обаче счита това за нормална практика и не вижда закононарушение.

1. Безспорно е установено, че на 04.02.2008 г. Г-жа Меглена Цацарова купува в съсобственост с г-жа Адела Кац Бояджиева два имота – овощни градини в землището на с. Костиево, като и двата имота са вписани с продажна цена 1000 лв. (приложение 1 и 2).

2. От решение на ОС-Кърджали засягащо спор за вещни права върху единия от имотите става ясно, че тази цена е « симулативна » (фиктивна), а действителната цена за единия имот е 119 151,11 лв. Същата е и действителната цена за другия имот, който се намира в съседство. В решението на съда ясно са записани мотивите за симулацията: с оглед заплащане на по-малки такси и в нотариалния акт да не е видно колко получава ответницата по сделката.

3. Преди изповядването на сделката страните трябва да внесат местен данък от 2% и такса вписване от 1 промил. Разликата между фиктивната и действителната цена е цели 120 пъти.

4. Засега е ясно и не е оспорено, че в Агенцията по вписванията е декларирана сума от 1000 лв. за всеки имот. Съответно за всеки имот е заплатена държавна такса от 11 лв. вместо от 119 лв. ако беше декларирана действителната, а не фиктивната цена.

5. Налице е данъчно нарушение, съгласно член 6 от Закона за държавните такси, извършено с цел укриване на държавна такса по вписването, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

6. Извършилите сделката са внесли държавна такса в размер на минимума от 10 лева при симулативна продажна цена 1000 лева, вместо дължимите по Тарифата един промил от действителната продажна цена от 119 096 лева, или 119.10 лв. Агенцията по вписванията по този начин е ощетена със сумата 109.10 лв. За такова ощетяване в член 6 от Закона за държавните такси е предвидена глоба в троен размер.

7. Колкото до местния данък, съдия Цацаров заяви на 22/11/2012 по bTV, че е внесен на реалната цена. Той обаче не бе попитан и не уточни КОГА е станало това.

8. КОГА и КОЛКО местен данък е платен за въпросните сделки на фиктивна цена са два много елементарни, но много важни въпроси.

9. Ако данъкът не е платен в деня на сделката, дори това да е сторено впоследствие, налице е данъчно нарушение, извършено с цел укриване на дължим местен данък, съгласно членове 46 и 47 ал.2 от закона за местните данъци и такси, като основата за изчисляване на данъка умишлено е била декларирана като 1000 лева, вместо истинската продажна цена от 119 096 лв. (60 900 Евро).

10. Санкцията за това нарушение е дефинирана в чл. 125 от Закона за местните данъци и такси, който предвижда глоба в двоен размер от невнесения данък ако се укрие истинската цена на сделката.

11. Отбелязваме, че Сотир Цацаров заяви на 22/11/2012 по bTV следното: “Ако една от страните има желание в договора да не фигурира реалната цена, това не е нарушение на закона.” Тази трактовка на съдията, която противоречи на действащото законодателство, ни оставя в недоумение и предизвиква основателни съмнения за неговия професионализъм и интегритет.

Б. Съмнения за други сделки на симулативни цени и дарение на имот от строителната фирма Калисто Мати:

1. През 2007 г. г-н Сотир Цацаров е декларирал две покупко-продажби – на апартамент и ателие. Проверка в имотния регистър показва, че те са от една и съща фирма – Калисто Мати. Според материалния интерес на сделките е очевидно, че посочените цени са силно занижени и с пъти под действителните пазарни за момента и вида на недвижимите имоти. Апартамент от 56 м2 е обявен за 41 000 лв., а Ателие от 86 м2, заедно със сутерен и идеални части е обявено за 40 000 лв. Има съмнения, че посочените цени са симулативни и недействителни, защото те определено не могат да удовлетворят материалния интерес на продавача. Това може да се установи с независима експертиза.

2. Относно апартамента от 56 кв.м. в Агенцията по вписванията е отбелязано, че на 12.07.2007 г. Сотир и Меглена Цацарови са го получили под формата на дарение от строителна фирма Калисто Мати (Приложение 3)

3. Такова дарение от субект по Търговския закон за частни лица е изключително странно и повдига съмнения за схема за укриване на доходи.

4. Г-н Цацаров твърди, че сделката не е дарение, а покупко-продажба и той притежава съответния нотариален акт.

5. Остава неясно защо в Агенцията по вписванията сделката е отбелязана с всички атрибути на дарение, а не на покупко-продажба.

6. Считаме, че изясняването на този въпрос с проверка на всички документи представени в Агенцията по вписванията и в Служба Кадастър е наложително.

В. Данни за търговия с влияние от страна на г-н Сотир Цацаров, изразило се в груби нарушения на Търговския закон и възникнали щети в особено големи размери за държавата.

1. В сигнал с входящ номер 188-59 / 04.11.09 г. до Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, изпратен от служител на Икономическа полиция са описани нарушения и престъпления довели до щети в особено големи размери за държавата от страна на Георги Гергов. Данните в сигнала са придружени с подробна документация, която може да бъде изискана от ВСС за обстоятелствена проверка. (Приложение 5)

2. След подаването на сигнала служителят е бил уволнен, а впоследствие получава заплахи за живота си.

3. От документите към сигнала е видно, че Окръжен съд Пловдив е възлагал на три вещи лица оценяването на активите, притежавани от Гергов в различни дружества, в които съсобственик е държавата.

4. Тримата експерти са посочени от самия Гергов в изрични писма до ОС-Пловдив. Приемането им от съда е нарушение на Търговския закон. (Приложение 6).

5. Резултатът от тези експертизи е, че активите на Гергов са увеличени стотици пъти, като по този начин държавата става миноритарен акционер и губи контрол върху активите: Международен панаир Пловдив, Стария град и др.

6. Свидетел, който е готов да застане с името си твърди пред микрофона на Биволъ, че тези решения на ОС-Пловдив са взети под влиянието на шефа на съда Сотир Цацаров, който членува в една и съща масонска ложа с Георги Гергов. В ложата Слънце-Ориент членували и други публични фигури на високи държавни позиции от Пловдив, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Свиленград.

7. Запис на свидетеля, както и видеозапис с разказа на полицая, подал сигнала до МВР и впоследствие уволнен ще бъде предоставен на ВСС при поискване.

8. Считаме, че е задължително Инспекторатът на ВСС да започне проверка по този сигнал на всички решения на ОС-Пловдив, които са свързани с назначаването на вещите лица и увеличаването на капитала на дружествата на Георги Гергов.

9. Считаме, че още преди приключването на проверката, на кандидата за главен прокурор Сотир Цацаров трябва да бъдат зададени въпроси за тези съдебни решения, за това дали членува в тайни общества, дали се познава с г-н Георги Гергов и дали е упражнил влияние върху администрирани от него съдии от ОС-Пловдив за вземане на облагодетелстващи г-н Гергов решения.

С уважение,

Асен Йорданов

Атанас Чобанов

Scan0001

Scan0002

Scan0003

Scan0004

Scan0005

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d