Обяснението на ДФЗ за платежните нареждания от ЕК повдига нови въпроси

Фонд Земеделие показа Swift превод за първото тримесечно плащане от ЕК за 2016 г. Но в основанието за плащане пише 2014 г.
by Биволъ

Вижте също / Read Also