Право на отговор:

Италианци:  “Доставяме боклук на ТЕЦ – Бобов Дол”. Топлофикациите на Ковачки: “Горим отпадъци законно. Екологично е”

Секретарка на Ковачки отговаря за фирма, складираща боклука
by Биволъ

След публикацията на Биволъ “Трафиканти на отпадъци от Италия доставят боклук за Ковачки” в редакцията се получиха няколко опровержения и становища, които публикуваме като право на отговор на засегнатите страни.

Становище на Ecoexport S.r.L. 

Отговор на Топлофикация Сливен

Позиция на Брикел ЕАД

Позиция на Топлофикация Перник АД

Позиция на Траш Юнивърс

Топлофикациите: Да се горят боклуци е добре за здравето за хората

В текстовете по същество се признават фактите, изнесени в нашата публикация. Италианската фирма Ecoexport признава, че внася боклуци за ТЕЦ – Бобов дол, свързван с Ковачки. Топлофикациите признават, че вече горят боклук експериментално (Брикел) или планират да го правят (в Сливен и Перник). Според тях това е екологично и здравословно за хората

Подкрепи Биволъ / Support Bivol

Благодарим Ви, че четете Биволъ. Подкрепете нашите разследвания и нашите автори. Thank you for reading Bivol. Please, support our the independent investigative reporting.

Processing ...
EUR

Уточняваме, че след преработката на RDF количеството пепели и твърд остатък, е в съотношение 1:13 спрямо въглищата, т.е. в полза на RDF. Следователно това алтернативно гориво е много по-екологично, защото драстично се намалява и количеството на изхвърляния в сгуроотвалите твърд отпадък. – ограмотяват ни от Топлофикация Перник и продължават, че според българското законодателство, ако използваме въглища в комбинация с RDF се налага да покриваме много по-строги норми за изпусканите в атмосферата вредни вещества. А това е изцяло в подкрепа на твърдението, че внедряването му би оказало изключително положителен ефект върху околната среда в района, както и върху здравето на хората.

Журналистите да не подлагат под съмнение институциите

От Топлофикация Сливен и Брикел възприемат по-твърд тон към журналистите изобщо и в частност към нашата медия. Спрете с омаловажаването на дейността ни – призовават от Сливен. Според нас никой, а още по-малко журналистите, които едва ли са специалисти по енергетика, не бива да подлага под съмнение, компетентността на органите, които са ни дали официално разрешение за оползотворяване на отпадъци. 

С подобна лексика е и заклеймяването на критичните медии от Траш Юнивърс: По наше мнение не е коректно и правилно медиите или отделни лица да поставят под съмнение решенията на институциите, чиято основна дейност и отговорност е да съблюдават законодателството на Република България във връзка с издаването на всякакви по вид разрешителни, които са от тяхната компетентност.

От “Траш Юнивърс” отричат да получават отпадъци от цитираните италиански фирми Eco Valsabbia и Ecoexport, но такова твърдение в нашата публикация няма.

“Траш Юнивърс” се възмущават също защо сме свързали името ѝ с фирмата “Мин Инвест”, на чийто терен са погребани тонове трупове на норки. Не виждаме по никакъв начин нашата роля по отношение на засегнатия казус с изхвърлените норки край Сливен, тъй като нямаме никаква свързаност с упоменатата фирма „Мин Инвест“ ООД.

Обяснението ни е, че г-н Георги Илиев, който е подписал правото на отговор се е раздвоил до степен да не се припознава като едно и също лице, владеещо както “Траш Юнивърс”, така и единствената в България фирма наречена “Мин Инвест” с адрес в с. Боров дол, Сливенска област, за което има съответните документи в Търговския регистър.

Право на отговор:  Италианци:  “Доставяме боклук на ТЕЦ – Бобов Дол”. Топлофикациите на Ковачки: “Горим отпадъци законно. Екологично е”Право на отговор:  Италианци:  “Доставяме боклук на ТЕЦ – Бобов Дол”. Топлофикациите на Ковачки: “Горим отпадъци законно. Екологично е”

 

Секретарка на Ковачки отговаря за “Траш Юнивърс”

Писмото на Траш Юнивърс има и друга особеност. В метаданните на файла, който е създаден с Microsoft Word,  личи името на Надежда Арсова. Тя е била секретарка на Христо Ковачки, твърди пред в. 24 часа, бившият организационен секретар на партията “Лидер”, преименувала се на БДЦ.

Надежда Арсова е съставила правото на отговор на “Траш Юнивърс”

В момента Арсова присъства като управител или собственик в много фирми, свързани със самоковския бизнесмен, сред които и такива свързани с ТЕЦ – Бобов дол . Тя е едноличен собственик на “Гранд Енерджи Дистрибюшън”, която има 27 милиона лв. спечелени само от обществени поръчки. Сред нейните клиенти е дори Народното събрание.

Арсова влиза като управител във фирма, от която излиза Ковачки

Фактът, че Арсова съставя документите на “Траш Юнивърс”, която формално няма нищо общо с Христо Ковачки, е многозначителен и добавя поредния елемент на свързаност между фирми за складиране и преработка на боклук, топлофикации и търговци на електрическа енергия, под контрола на самоковския бизнесмен.

Италианците: Доставяме боклук на ТЕЦ Бобов дол с разрешение от Министерството

За пръв път пред медии реагира и собственикът на италианските фирми Eco Valsabbia и Ecoexport Серджио Гоца (Гозза в нашата публикация). До момента от фирмите отказваха коментар както на въпросите на италианските колеги от IRPI, публикували данни за разследване за трафик на боклук срещу Гоца, така и на нашите въпроси.

Серджио Гоца признава, че доставя отпадъци за ТЕЦ Бобов дол, който не е упоменат в статията ни. Той уточнява също, че последната доставка е от юни 2019 г. с разрешение на Министерството датирано от 29 март 2019. Не е ясно какви количества са доставени до момента, а от МОСВ отказват да отговорят на въпросите ни.

Според Гоца не е правилно да се говори за замърсяващи отпадъци или вредна дейност за околната среда, тъй като контролиращите органи не са установили несъответствия спрямо точния състав, който е предвиден за използване за гориво.

Именно заради фалшифиви документи за съдържанието на боклуци, изпращани в Германия, срещу Гоца и още 15 души е водено разследване от италиански прокурори, което обаче е прекратено поради давност, както е посочено и в нашата статия и в правото на отговор от Ecoexport.

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also