ДжиПиГейт:

Злополучният ремонт на “Графа” – 100% щета за еврофондовете

24 милиона лева ще бъдат платени от българския бюджет след корекция от Брюксел
by Екип на Биволъ

Европейската комисия няма да плати нито лев за скандалния проекта за ремонт на “Графа” в София, който се финансира от еврофондовете, показва експертен анализ. С преработването на поръчката и нейното възлагане на “Джи Пи Груп” е нарушен член от наредбата за посочване на нередности по ЗУСЕСИФ, който предвижда 100% корекция. Така ремонтът ще е изцяло за сметка на българския данъкоплатец.

Обществената поръчка за ремонта се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Това означава, че разходването на средствата подлежи на контрол от страна на Европейската комисия. Размерите на финансовите корекции са регламентирани в Приложение 1 на НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г.

Съгласно Раздел III., т. 24, б. а), касаещ изменения на договорите за обществени поръчки, ако изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, размерът на предвидената финансова корекция възлиза на 100% от стойността на допълнителните договори.

Както стана ясно от разследване на колектива “Спаси София”, избраният изпълнител „Джи Пи груп“ АД е използвал при строителството еластична виброизолационна подложка за система „плаващи плочи“, чиито показатели са по-лоши спрямо базовата стойност, заложени в документацията за участие в обществената поръчка. Същевременно заради същите по-лоши показатели от участие в обществената поръчка е бил отстранен конкурентът „ПСТ градска среда Зона 2“ ДЗЗД, чиято оферта е била с 2 милиона лв. по-ниска.

Допълнителен договор обаче няма. Изменението на строителните работи касае първоначалния договор и цялата негова стойност от 24 136 100,87 лв. с ДДС.

Разследване и оставка

Българските власти традиционно “късат ризи” в Брюксел, за да не бъдат налагани корекции, или да бъдат наложени минимални такива. В този случай обаче индулгенция съгласно наредбата не се предвижда. Нарушението е толкова явно, че прокуратурата започна разследване, което тя прави много рядко за нередности с проекти, финансирани с еврофондове. От отчетите на европрограмите за периода 2007-2014 се разбира, че само 0,02% от еврофондовете са обект на национално разследване.

Вчера стана известно, че зам.-кметът на София Евгени Кусев, отговорен за проекта, е подал оставка. Очаква се прокуратурата да му повдигне обвинение, като подробностите ще станат известни вероятно днес.


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

Освен това “Джи Пи Груп” е в епицентъра на по-мащабен скандал, известен като “Джи Пи Гейт”, разкриващ стройна система за манипулиране на обществени поръчки, включително финансирани от еврофондовете, паралелно счетоводство и подкупи за длъжностни лица (виж тук и тук). Заради надигналия се скандал премиерът Борисов отстрани “Джи Пи Груп” от обществени поръчки за стотици милиони лева, като фирмата сама се отказа от повечето от тях.

“Джи Пи” е свързана тясно с интересите на шефа на Лукойл България Валентин Златев, а нейните шефове са съдружници със съпругата на наркотрафиканта Таки. Разследване на Биволъ показа, че откраднатите средства се източват през офшорки свързани с руските олигарси Роланд Исаев и Паата Гамгонеишвили, които построиха мол “Парадайс”. Гамгонеишвили беше посочен и като един от финансовите източници за сделката от 400 млн. евро на Гинка Върбакова за активите на “ЧЕЗ България”.

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also