Изборният “Калинчи код”

Екип на Биволъ

Capture-2013-04-28-at-17.12.36

“Най-безспорно установеният факт от българския социален опит през последните петдесетина години е, че зад секретността има само корупция и некомпетентност”

Васил Цанов 1997 г.*

Преди няколко дни анонимни хакери предадоха на Биволъ компютърен код, за който се твърди, че пресмята изборните резултати точно като софтуера използван от фирмата Информационно обслужване, избрана от ЦИК за компютърна обработка на резултатие от изборите 2013 г.

Офертата на фирма “Информационно обслужване” беше единствената и възлизаше на 1 687 896 лева с ДДС. ЦИК категорически отказа да публикува изходния код за тази компютърна обработка с несъстоятелния и комичен аргумент, че някой може да фалшифицира изборите.

Биволъ се обърна към специалисти математици и програмисти сред българите в чужбина, които анализираха кода и за няколко дни написаха проста програма, която прави компютърна обработка със същите резултати като тези, очаквани от “Информационно обслужване” срещу 1,7 млн. лева народни пари. За да пуснете програмата е достатъчно да имате инсталиран Excel, да свалите този файл : BgElections2013.xls (десен клик и Download, ако се отваря в браузъра), и да го отворите в Excel. На въпроса дали да бъдат активирани макросите отговорете с “Да”.

Нещо повече, програмата демонстрира бъговете заложени в методиката приета от ЦИК, която е математически неиздържана и позволява да се манипулират изборните резултати на ниво персонификация на мандатите.

Най-просто казано, ако за един мандат на малка партия се конкурират един “сговорчив” и един “несговорчив” депутат, ЦИК може да реши да влезе послушния, а непослушният, дори да е лидер на партия, да остане извън парламента.

Последното е особено важно за конфигурацията на бъдещия парламент, където най-вероятно ще има труден баланс на силите и сговорчивите депутати на малките партии ще имат особено висока цена.

Причината ЦИК да засекрети кода на софтуера очевидно се крие в нежеланието тези бъгове да станат обществено достояние. Става ясно също, че цената за изработването на софтуера от “Информационно обслужване” е потресаващо висока за вложения труд.

Бъгава и непрозрачна методика

Методиката беше приета от ЦИК по възможно най-непрозрачния начин: в нощта на 15 срещу 16 март 2013г. (петък срещу събота), в 23ч 16мин (!), с решение No 2163-НС: https://www.cik.bg/?resh=2385 Срокът за обжалване на решението беше 72 часа (включвайки два почивни дни).

За пръв път в новата българска история, един от най-важните елементи на Изборния закон се приема при закрити врати, без обществено обсъждане, и без да бъдат консултирани водещите експерти по изборно право в България.

Това прибързване и аматьорски подход не закъсняха да се проявят под формата на две груби грешки допуснатите в публикуваната методика и пожарно поправени от ЦИК, под натиска на неправителствените организации, с решения № 2168-НС и № 2172-НС. С първото се корeгираха грешно пресметнати суми в таблиците на илюстративния математически пример, неразделна част от методиката, в който се разиграваха резултатите на 4 партии в 7 избирателни района. Какво ли трябва да си помисли избирателят за математическия капацитет на авторите на методиката, ако не могат да сметнат коректно прост илюстративен пример и какво да очакват на истинските избори с 31 избирателни района?

С второто цитирано решение се поправи грубата юридическа грешка допусната от ЦИК в текста, описващ алгоритъма за пресмятане на прага от 4% за влизане в парламента. Тя сваляше изкуствено бариерата за спечелване на депутатски мандати.

Един от най-съществените недостатъци на предходния Изборен закон бе изкривяването на гласа на избирателя, дължащо се на необяснимото отсъствие на пълноценен 32-ри избирателен район в чужбина, както и на неравнопоставеността на различните избирателни райони. Вместо да реши тези стари проблеми, НС и ЦИК създадоха нови, като пътьом отвориха възможност за манипулиране на избора на кандидатите за депутати на “малките партии”.

Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители 2013г няма ясна логична структура, не формулира по недвусмислен начин алгоритъм за изчисляване на изборните резултати. Основните понятия не са дефинирани, или са двусмислени, или пък направо подвеждащи. Авторите на методиката например смесват понятията “остатък” (при делене на цели числа) и “дробна част” (на цяло число) и т.н.

Стриктното прилагане на методиката описана в член 1 – член 28, всъщност почти никога не води до краен резултат. Така например, ако приложим методиката към изборните резултати от Парламентарни избори 2009, тя води до безкраен цикъл (програмата не спира никога). Без съмнение това е било известно на авторите, защото в приложения към методиката Пример, те въвеждат прост коректив, забраняващ безкрайни цикли. Това е указано в илюстративния пример даден в края на методиката (изчисленията по раздел III, стъпка 3, точка 6), по следния начин:

„Тук не участват остатъците, които вече са били използвани (отбелязаните с „ – „). Това е 0.584960 в МИР7. „

Но това правило никъде не е разписано в текстовете на методиката (чл. 1 до чл. 28)! (Неговото систематично място би било в член 24.)

Това “недоглеждане” отваря вратата за манипулиране на изборите, защото ЦИК ще може да реши дали да приложи този коректив или не.

За да получим работеща методика (поне в голяма част от случаите), интегрирахме това правило в алгоритъма на приложената програма.

Читателят може би вече си задава въпроса: но какво ще стане, ако алгоритъмът не достигне до краен резултат? Отговора се дава в самата Методика така:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази методика се издава на основание чл. 26, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс.

§ 2. За неуредените в тази методика случаи ЦИК се произнася с решение. (подчертано от редакцията)

Следователно ЦИК може да уреди с мандат някого ако се стигне до неуредена ситуация. В зависимост от политическата поръчка?

“Секретният” софтуер за 1,7 млн лева

Определянето на изборните резултати занапред ще се извършва със специален софтуер, чийто код бе засекретен от ЦИК с непубликувано протоколно решение от 8 април 2013 (разполагаме обаче с видеозапис от гласуването). След като изчисленията стават непроверяеми, това може да постави под въпрос дори самото признаване на изборния резултат от опозицията.

Завършилият в Беларус математик Красимир Калинов, член на ЦИК от квотата на ГЕРБ е основният идеолог на новата методика за пресмятането на изборните резултати. Той се изяви и като най-ревностен противник на искането на неправителствените организации да бъде публикуван изходният код на програмата.

Публикуваната тук програма за пресмятане на изборните резултати, както и за тяхното персонифициране по изборни райони, е принос на група български специалисти живеещи в чужбина, към въвеждането на нови стандартни за прозрачност в изборния процес в България.

За да отговорим на общественото очакване публикуваме предварителна версия под формата на Excel таблица. Налична е и javascript версия, която  се изпълнява във всеки браузър, а програмният код ще може непосредствено да се анализира от специалистите.

За да пуснете програмата свалете и отворете приложения Excel файл: BgElections2013.xlsm (десен клик и Download, ако се отваря в браузъра). На въпроса дали да бъдат активирани макросите отговорете с “Да”. Версия за по-стари инсталации на Excel можете да свалите тук.

Самият алгоритъм се активира с помощта на едноименния макрос

Tools –> Macro –> Macros –> BgElections2013 –> Run

В отворения прозорец се появява следното упътване: “Please select Input Data with your Mouse”

“Моля селекционирайте Входни Данни с мишката”

Input Data (Входни Данни) са подадените валидни гласове по избирателни райони и по партии (за партиите преминали 4%-това бариера), подредени в правоъгълна Excel таблица – вж примера в Таблица 1 – Input Data са числата в оцветените клетки (9000, 69900, 31000, 70100).

Capture-2013-04-28-at-17.12.36

В таблиците входните данни са обозначени със сив цвят. Дадени са пет примера: Произволни данни за 4 партии, преминаващи 4% бариера, резултатите от парламентарните избори 2009 г., резултатите от парламентарните избори 2009 г. след частичното касиране, пример с бъг в стъпка 2 от пресмятането и пример с бъг в стъпка 3.

Математическият анализ и програмата са дело на проф. Любомир Гаврилов и д-р Стефан Манов от Тулуза, от Временните обществени съвети на българите в чужбина.

Препратки:

* Васил Цанов, Изборите през 1990г. Основаване на Третата Република, в сборника статии « Българските избори 1990 –1996 ». Деметра, София 1997г.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, http://www.cik.bg/docs/1363630045.doc http://izborenkodeks.wordpress.com/

Временни обществени съвети на българите в чужбина: http://globalbulgaria.org/

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: