Областният на Бургас – с неверни декларации за имоти и интереси

Екип на Биволъ

Capture_2013-09-17_a_14.31.22

Павел Маринов (в средата) придружава Сергей Станишев и Пламен Орешарски на посещение в Бургас. Снимка: личен блог на Павел Маринов

Областният управител на Бургаска област Павел Маринов е укрил в декларациите си като депутат и като областен управител имоти, чуждестранни фирми и незакрита ипотека. Маринов е общински лидер на БСП в Бургас, а преди да бъде назначен от Орешарски за правителствен представител в Бургас, бе избран за депутат от БСП в района.

В качеството си на областен управител и държавен служител Маринов е длъжен да подаде декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, като лице заемащо публична държавна длъжност. Според изискванията на закона задължително е да се обяви участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на юридически лица. Изисква се изрично и обявяване на задължения към кредитни или финансови институции в размер по-голям от 5000 лв, като се посочи размера на кредита и кредитора.

Тъй като декларации на Павел Маринов в официалния сайт на Областна администрация Бургас липсват, Биволъ изпрати запитване по ЗДОИ до МС, откъдето ни бяха предоставени двете декларации на областния управител. От тях е видно, че Маринов не е декларирал две чуждестранни фирми, чийто пълномощник се явява. И двете фирми са с име “Интерлог”, но едната е регистрирана в Англия, а другата в щата Делауер в САЩ, който е със статут на офшорна зона. Разследването на Биволъ установи, че и двете фирми липсват в декларацията по ЗПУКИ и Закона за администрацията, подадена на 04.07.2013.

marinov-dekl-1

marinov-dekl-2

 

Сложна схема със скрити офшорки и чужди фирми

Маринов притежава и е декларирал 5,5% от акциите във фирмата “ЗТВ” АД. Това е дружество, което владее Завода за технологични въглени в гр. Каблешково. Предприятието произвежда продукция за електрическата и електронна промишленост. Мажоритарен собственик на фирмата с 51% е “Аламак Интер” АД, която е собственост на едноименна руска корпорация. В продължение на 3 г. “Аламак Интер” е била представлявана официално от “Интерлог – САЩ”, регистрирана в офшорния щат Делауер. Представител на “Интерлог – САЩ” за България е именно Павел Маринов. Дали, за да прикрие представителството си или по други причини, Маринов на свой ред е преупълномощил Мая Русева Петрова от Поморие, която и в момента е член на СД на “Аламак”.

Други 25,2% от акциите на “ЗТВ” АД принадлежат на “Интерлог-България” ЕООД, собственост на британската фирма “Интерлог Балкани”. Тази фирма на свой ред е била собственост на американската “Интерлог” ООД. През 2009 г. обаче представителят Павел Маринов е прехвърлил 50% от дяловете на “Интерлог България” на компанията “Интерлог Балкани”, регистрирана във Великобритания. Интересно е да се погледне договорът за продажба на собствеността. В него и от двете страни, като Продавач и като Купувач се е подписал…. Павел Маринов – сега областен управител на Бургас.

marinov-interlog-interlog

От цялата тази завъртяна офшорна схема, става ясно, че всъщност Павел Маринов е член и на това дружество и дори се явява управител на английската фирма.

Биволъ отправи запитване към областната управа защо Павел Маринов не е декларирал двете фирми. От отдел “Връзки с обществеността” отговориха следното: “двете фирми, които цитирате във Вашето питане до г-н Областния управител са били действащи в периода до декември 2009 година. От 2010 година въпросните фирми не са действащи и са дерегистрирани.

Документите в Търговския регистър обаче показват друго. Седмица преди да встъпи в поста на държавен служител, на 11.06.2013 г., в качеството си на действащ управител на действащата фирма “Интерлог Балкани”, Маринов е назначил Леонид Шопов за управител на “Интерлог-България” ЕООД. Обстоятелството обаче не е прието за меродавано от българската съдебна система. Два дена по-късно Агенцията по вписванията изпраща указания до “Интерлог-България” ЕООД, че новият управител не може да бъде вписан в регистрите, тъй като собственикът – чуждестранно юридическо лице “Интерлог Балкани” не може да бъде установен като съществуващ! До момента указанията на АП не са изпълнени и компанията от Великобритания не е изпратила документ изобщо за своята валидност.

Към настоящия момент “де юре” Павел Маринов се води представител и Управител на компанията “Интерлог България” ЕООД. Една от фирмите, които грижливо е прикрил в декларациите си за конфликт на интереси, като държавен служител. Защо ли? Може би защото съгласно Закона за администрацията (Чл. 19 ал 6.) областните управители се явяват органи на изпълнителната власт и нямат право да “упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици”.

marinov-interlog-balkani

Но това не е всичко. Като пълномощник на “Интерлог – САЩ”, която уж е “дерегистрирана” от 2010 г., Павел Маринов е преупълномощил друго лице да го представлява на Общо събрание на акционерите на “Аламак Интер” АД, състояло се на 14 юни 2013, за да освободи “Интерлог – САЩ” (INTERLOG LLC) от членство в Съвета на директорите.

marinov-interlog-llc

Пламен Орешарски категорично пое отговорност за назначенията на областните управители

Capture_2013-09-17_a_14.29.43

Панорама БНТ, Петък 13 2013 г. към 11 мин. 30 сек.:

Пламен Орешарски: Нося отговорност за всички назначения за областни управители!

Водещ: Категорично, ще поемете ли отговорността за всяко назначение, което е направено от кабинета?

Пламен Орешарски: Аз и сега нося тази отговорност.

Водещ: Включително за областни управители, заместник областни управители, на всички нива?

Пламен Орешарски: Да, включително и за областни управители. Подчертах и го подчертавам и сега, че специално при областните управители търсих предложения и от двете партии, които подкрепят кабинета. Мисля, че това е нормален подход.

Водещ: Своя отговорност ли поемата сега или чужда.

Пламен Орешарски: Своя отговорност, аз потърсих кадри от тях.

След категоричното изявление на Премиера за личната отговорност, която поема с назначението на областни и зам.областни упавители, Биволъ започва да изнася данни, факти и документи за закононарушенията, интересите и връзките на правителствените назначения за ръководители на областни администрации

Маринов беше номиниран за областен управител на 3 юни, а на 19 юни беше назначен с решение на правителството на Орешарски. Към момента в Търговския регистър няма регистрирани документи, с които пълномощията на Маринов за “Интерлог” – САЩ и “Интерлог Балкани” се прекратяват. На 04.07 той не е вписал тези две фирми в декларацията за несъвместимост с държавната длъжност (Чл. 12 точка 1 от ЗПУКИ) и декларацията по член 12. точка 2 от ЗПУКИ, в която се описва участието във фирми за последните 12 месеца.

Като депутат Маринов не е декларирал апартамент и ипотечен заем

Конспирацията с чуждите фирми не е единственото несъответствие в официалните декларации на Маринов като служител на правителството. Преди да стане областен управител, той беше депутат от листата на БСП. Справка в имотния регистър разкрива сериозно разминаване в обстоятелствата за депутата, според официалните регистри. Освен че не е декларирал фирмите и в декларацията си като народен представител по Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни обществени и други длъжности, Маринов не е обявил и точното си материално състояние. Той е посочил, че притежава единствено един апартамент в Бургас с площ от 72 м2. 

http://register.bulnao.government.bg/2013/D293FEB1-67B4-4A04-BF5B-F0790429635956618.xml

Подобен апартамент обаче Маринов не притежава, поне според имотния регистър. Той е бил собственик на общо 3 апартамента в Бургас. От тях единият, който се намира на ул. “Странджа”, е наследствен и е бил продаден още през 2002 г. Необяснимо защо обаче и до ден днешен, т.е. 11 г. по късно Павел Маринов посочва пред съдебните органи адресна регистрация на това място, след като е бил задължен веднага да промени обстоятелството пред МВР, ако се предположи, че през този период той не е сменял личната си карта.

В имотната си декларация като депутат Маринов е “спестил” и информацията за апартамент от 60 кв/м. в к-с Славейков, Бургас, който е бил ипотекиран в Райфайзен банк през 2004 г., а няколко години по-късно е бил изплатен и ипотеката е закрита. Маринов е собственик и на апартамент от 86.48 м2 в «Лазур», който в момента се води ипотекиран 2 пъти в ДСК. Веднъж през 2003 г. за 30000 лв. и след това през 2005 г. за още 91924 лв. И двете ипотеки са открити и заличаване не е вписано. Тези ипотечни кредити също не са декларирани от Павел Маринов, което е задължително по т. 9 от Декларацията. Вписан е само един апартамент от 72 кв/м. придобит през 2002 г. срещу 40 000 лв, според декларатора. В имотното състояние на депутата обаче такова обстоятелство липсва.

На въпрос на Биволъ за несъответствията между декларацията и вписванията в имотния регистър, от отдел “Връзки с обществеността” на областната управа отговориха следното: “Областният управител на област Бургас Павел Маринов притежава един единствен апартамент в град Бургас, в който живее и в момента. Ипотеки към днешна дата няма.

Кой е Павел Маринов?

В собствения си блог Павел Маринов се представя като възпитаник на Първи факултет на ВИ «Г.Димитров», който успешно завършва през 1990 г. За читателите, които не могат да се ориентират само ще уточним, че въпросният факултет е всъщност специалността “Държавна сигурност” в прословутото училище за кадри на МВР в Симеоново, през което са минали доста от героите на новия преход по установяване на задкулисен олигархично-престъпен модел за управление и разграбване на България.

Какви са причините за незаконно прикритите обстоятелства около бизнеса и контактите на един от новоназначените служители на правителството на Орешарски? Чии интереси се обслужват и кои са свързаните с държавната ни власт лица? Отговорите на тези въпрос ще се опитаме да дадем в следващи разследвания.

Capture_2013-09-17_a_14.29.00

Павел Маринов на партийно събрание на БСП в Бургас. Снимка: Личен блог на Павел Маринов

English version here

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d