Схема за източване на европейски фондове и манипулиране на обществени поръчки.